1. Norge
 2. Alle 3M-produkter
 3. Rekvisita til laboratorier og testing
 4. Rekvisita til prøveinnsamling
 5. Vattpinner til prøvetaking
 6. 3M™ prøvetakingssvaber med 5 ml Letheen-buljong RS9605LET, 100 per eske

3M™ prøvetakingssvaber med 5 ml Letheen-buljong RS9605LET, 100 per eske

 • 3M ID 7000030302
 • UPC 50707387581157,00707387581152

Letheen-buljongen er klar til bruk for patogentesting av miljøprøver.

Svaberen kommer inn i hjørner og vanskelig tilgjengelige områder og gir dermed økt nøyaktighet.

Praktisk utforming bidrar til å standardisere prøvetakingen, både blant teknikere og fra anlegg til anlegg.

Se flere detaljer

Detaljer

Høydepunkter
 • Letheen-buljongen er klar til bruk for patogentesting av miljøprøver
 • Svaberen kommer inn i hjørner og vanskelig tilgjengelige områder og gir dermed økt nøyaktighet
 • Praktisk utforming bidrar til å standardisere prøvetakingen, både blant teknikere og fra anlegg til anlegg
 • Flasker har god plass, slik at det skal være enkelt å fylle i prøvemateriale og mikse
 • Selvforsynt svaber og rør for økt produktivitet og effektivitet

3M™ prøvetakingssvaber med 5 ml Letheen-buljong er et praktisk og raskt prøvetakingsredskap for prøvetaking og testing på små overflateareal i miljøet.

Svaberen gjør det enkelt å samle inn prøvemateriale. Røret har god plass til prøvemateriale og til miksing for å frigjøre organismer fra svaberen. Dekontaminering ved gammastråling gir prøvetakingsutstyret lang holdbarhet. 3M prøvetakingssvaber produseres i USA med ISO 9001:2008-sertifisert kvalitetssikring. Bare beregnet på laboratoriebruk. HACCP-modellen (Hazard Analysis Critical Control Point) er det mest anerkjente systemet for mattrygghet i verden. 3Ms prøvetakingsprodukter identifiserer mulige matbårne risikofaktorer, påviser hvor de er, og utgjør dermed et viktig element i HACCP-modellen. Våre svabre og svamper er enkle å håndtere, inneholder stabile anrikningsmedier og er egnet for nøyaktig testing av mange ulike farer og kontrollpunkter. De er laget for trygg innsamling, oppbevaring og sikring av innhold fra prøvetakingsstedet til laboratoriet uten lekkasjer eller skader på prøven. Hovedhensikten med Letheen-buljong er å nøytralisere den bakteriedrepende virkningen til kvartære ammoniumforbindelser og å bestemme fenol-koeffisienten til kationiske overflateaktive stoffer etter anbefaling fra de offisielle analysemetodene fra Association of Official Analytical Chemists (AOAC). Letheen-buljong brukes dessuten ved hygienisk svabring når det er behov for nøytraliserende kvartære ammoniumforbindelser.

Spesifikasjoner

Ta kontakt med oss, Vi er her for å hjelpe.

Trenger du hjelp til å finne det rette produktet til prosjektet ditt? Kontakt oss hvis du trenger råd om produkter, har tekniske spørsmål eller spørsmål om bruk, eller hvis du vil komme i kontakt med en teknisk 3M-spesialist