3M™ Swab-Sampler med letheen buljong RS9604LET , 1ml - 100 stk

3M ID 7000030300UPC 50707387581133
  • 3M™ Swab-Sampler med 4 ml Letheenbuljong er praktisk og rask for miljøkontroll og testing av mindre overflater.
  • Svaberen kommer inn i hjørner og vanskelig tilgjengelige områder som gir økt nøyaktighet.
  • Praktisk utforming bidrar til å standardisere prøvetakingen, både blant teknikere og fra anlegg til anlegg.
 Mer...
Se alle detaljer
Spesifikasjoner
Medietype
Letheen buljong
Produksjonssegment
Miljøovervåking, Henge, Testing av emballasje og lagring, Rå melkemottak, Klar til å spise
Produkttype
Swab
Testtype
Miljøtest
Varemerke
3M™
Volume (Metric)
4 mL
Detaljer
  • 3M™ Swab-Sampler med 4 ml Letheenbuljong er praktisk og rask for miljøkontroll og testing av mindre overflater.
  • Svaberen kommer inn i hjørner og vanskelig tilgjengelige områder som gir økt nøyaktighet.
  • Praktisk utforming bidrar til å standardisere prøvetakingen, både blant teknikere og fra anlegg til anlegg.

3M™ prøvetakingssvaber med 4 ml Letheen-buljong er et praktisk og raskt prøvetakingsredskap for prøvetaking og testing på små overflateareal i miljøet.

Svaberen gjør det enkelt å samle inn prøvemateriale. Røret har god plass til prøvemateriale og til miksing for å frigjøre organismer fra svaberen. Dekontaminering ved gammastråling gir prøvetakingsutstyret lang holdbarhet. 3M prøvetakingssvaber produseres i USA med ISO 9001:2008-sertifisert kvalitetssikring. Bare beregnet på laboratoriebruk. HACCP-modellen (Hazard Analysis Critical Control Point) er det mest anerkjente systemet for mattrygghet i verden. 3Ms prøvetakingsprodukter identifiserer mulige matbårne risikofaktorer, påviser hvor de er, og utgjør dermed et viktig element i HACCP-modellen. Våre svabre og svamper er enkle å håndtere, inneholder stabile anrikningsmedier og er egnet for nøyaktig testing av mange ulike farer og kontrollpunkter. De er laget for trygg innsamling, oppbevaring og sikring av innhold fra prøvetakingsstedet til laboratoriet uten lekkasjer eller skader på prøven. Hovedhensikten med Letheen-buljong er å nøytralisere den bakteriedrepende virkningen til kvartære ammoniumforbindelser og å bestemme fenol-koeffisienten til kationiske overflateaktive stoffer etter anbefaling fra de offisielle analysemetodene fra Association of Official Analytical Chemists (AOAC). Letheen-buljong brukes dessuten ved hygienisk svabring når det er behov for nøytraliserende kvartære ammoniumforbindelser.