3M™ Novec™ engineered fluid 7300, 15 kg

  • 3M ID 7000006332
  • UPC 50051135716675,00051135716670

Ikke-antennelig

Null potensial for ozonnedbrytning

Lav toksisitet

Se flere detaljer
Ofte viste ressurser
Teknisk dataark (PDF, 120KB)Sikkerhetsdatablad (PDF, 0B)

Spesifikasjoner

Detaljer

Høydepunkter
  • Ikke-antennelig
  • Null potensial for ozonnedbrytning
  • Lav toksisitet
  • Utmerket materialkompatibilitet
  • Lavt globalt oppvarmingspotensial (GWP)
  • VOC-untatt løsemiddel (US EPA)
  • Klar, fargeløs, luktfri væske

3M™ Novec™ 7300 væske er en klar, fargeløs, luktfri væske som kan brukes i en rekke bruksområder, inkludert varmeoverføring, smøremiddelavsetning, elektronisk testing og rengjøringsapplikasjoner.

3M™ Novec™ 7300 er en ikke-brennbar, hydrofluoretersurfaktant separert væske med lav toksisitet, ingen nedbrytning av ozonlaget og lav global oppvarmingspotensial.

Ressurser

3M Novec(TM) 7300 Engineered Fluid

sikkerhets datablade

(PDF , 0B)