1. Norge
 2. Alle 3M-produkter
 3. Rekvisita til laboratorier og testing
 4. Tester og indikatorer
 5. Indikatorer for termisk eksponering
 6. 3M™ Monitor Mark™ Tid-temperaturindikator, Grenseverdi 10 C, Tidtaking 48 timer, 500 stk

3M™ Monitor Mark™ Tid-temperaturindikator, Grenseverdi 10 C, Tidtaking 48 timer, 500 stk

3M ID 7000001890UPC 50021200186634
 • Rimelig løsning for å overvåke om produkter har blitt eksponert for temperaturer over den angitte grensen over en tidsperiode på 48 timer.
 • Den selvklebende baksiden sørger for enkel festing på sekundær emballasje.
 • Lettfattelig resultatvisning.
 Mer...
Se alle detaljer
Spesifikasjoner
Holdbarhet
2 År
Lager temperatur
22°C/72°F or less, 20-60% relative humidity
Produkttype
Tidstemperatur
Runout Time
2 dager
Temperaturterskel (Celsius)
10 Degree Celsius
Testtype
Miljøtest
Total bredde (Metrisk)
19 mm
Total lengde (Metrisk)
95 mm
Tykkelse
2 mm
Varemerke
MonitorMark™
Detaljer
 • Rimelig løsning for å overvåke om produkter har blitt eksponert for temperaturer over den angitte grensen over en tidsperiode på 48 timer.
 • Den selvklebende baksiden sørger for enkel festing på sekundær emballasje.
 • Lettfattelig resultatvisning.

3M™ MonitorMark™ tid-temperatur-indikator 9860C løser problemet med å overvåke den termiske eksponeringen til temperatursensitive produkter under transport og oppbevaring.

Disse indikatorene gir en rimelig og effektiv måte å overvåke temperatureksponering av produkter på gjennom hele leverandørkjeden. De gir en ikke-reversibel registrering av eksponering over den angitte temperaturterskelen som er nøyaktig og enkel å tolke. 3M™ MonitorMark™ tid-temperatur-indikator fungerer best når den plasseres nær det temperatursensitive produktet på innsiden av isolerte fraktesker. Der overvåker den temperaturen og viser ikke bare om et produkt har vært eksponert, men også hvor lenge. Det store indikatorvinduet viser eksponering, de mindre vinduene til høyre angir hvor lenge temperatureksponeringen har vart, opptil 48 timer. 3M™ MonitorMark™ tid-temperatur-indikator 9860C vil vise den opprinnelige fargen i 24 timer eller mindre når temperaturen kommer over 50 °F / 10 °C +1 °C. Hvis produktet eksponeres for en konstant temperatur som er 2 °C over terskeltemperaturen over en periode som svarer til den angitte samlede utløpstiden på 48 timer, vil utløpsavviket være innenfor de spesifiserte grensene. Selv om man har gjort sitt ytterste for å pakke, bekrefte og frakte temperatursensitive varer på best mulig måte, finnes det ingen garanti for at et produkt vil klare seg gjennom fraktsystemet uten skader. Selv om en pakke er fysisk intakt når den leveres, kan man likevel ikke vite om innholdet har blitt utsatt for temperaturer som er høyere enn det som kan aksepteres. Når alle krav og forsiktighetsregler knyttet til pakking har blitt fulgt, tilfører 3M™ MonitorMark™ Time Temperature Indicator et kritisk lag av innholdstrygghet ved å gi en tydelig indikasjon dersom pakken og innholdet har blitt utsatt for skadelige temperaturer. En slik rimelig indikator festet på innsiden av beholderen nær innholdet, gir informasjon som bidrar til å anslå temperatureksponering og dens varighet. Den visuelle indikatoren varsler mottakeren tydelig om at innholdet kan være skadet selv om pakken er fysisk intakt.