1. Norge
  2. Alle 3M-produkter

Spesifikasjoner
Klebende forhåndsbelegg
Ikke-belagt
Kroktype
Distal