Tannhelsepersonell som bruker et 3M åndedrettsvern

Prioriterer helse og velvære for tannhelsepersonell og pasienter

Informasjon for å støtte tannhelsepersonell og forebygge infeksjoner under COVID-19 pandemien.

Informasjon til tannhelsepersonell i forhold til COVID-19 pandemien.

 • 3M reagerer på COVID-19 utbruddet ved å levere forsyninger hvor det er mest nødvendig. Vi jobber med helsepersonell, myndigheter og medisinske eksperter verden over for å levere kritiske produkter. 3M har økt produksjonen på fabrikkene våre globalt - i USA, Asia, Europa og Latin-Amerika.

  Å velge riktig verneutstyr (PV / PPE) er viktig både for å beskytte tannhelsepersonalet og pasienter i situasjoner med høy risiko for forurensning.

  Nedenfor finner du de mest stilte spørsmålene med svar og lenker til mer informasjon.

FAQ om personlige verneutstyr (PV/PPE) til tannhelsepersonell

 • Nei, dentalmunnbind har forskjellige nivåer av væskeresistens, avhengig av materialet de er laget av.
  Det er viktig å lese spesifikasjonene for å bestemme hvilken type som er egnet for dentale prosedyrer.
  Forutenom å beskytte pasienten fra partikler fra brukeren av munnbindet, vil væskeresistente munnbind beskytte brukeren mot sprut fra spytt og blod som treffer munnen og nesen.

 • I henhold til CDC Infection Control Standard Precautions skal personell i tannhelsetjenesten bruke egnet personlig verneutstyr, inkludert munnbind, når det er en risiko for sprut fra dråper eller partikler.

  Når munnbind velges, må en som helsepersonell vurdere passform, væskeresistens, filtreringsevne og pusteevne.

  Se nasjonale retningslinjer, på Folkehelsesinstituttets hjemmeside: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/rad-til-tannhelsetjenesten/

  For mer informasjon, vennligst besøk:

 • Munnbind er utviklet for å beskytte pasient og omgivelser fra store luftpartikler, som spytt og slim, som brukeren puster ut.

  I Europa er kravene og testmetodene for kirurgiske munnbind spesifisert i standarden EN 14683: 2019 + AC: 2019 for kirurgiske munnbind. Kirurgiske munnbind er CE-merket som medisinsk utstyr i klasse I i henhold EUs medisintekniske forordning.

  I samsvar med standarden må kirurgiske munnbind testes for:

  • Bakteriell filtreringseffektivitet (BFE) som testes in vitro
  • Pusteevne
  • Sprutsikker (valgfritt)
  • Mikrobiell renhet
  • Biokompatibilitet

  Basert på resultatet fra BFE testen, deles munnbind inn i to typer.

  • Type I-munnbind har en minimum bakteriefiltreringseffektivitet på 95%,
  • mens Type II-munnbindete må ha en minimum bakteriefiltreringseffektivitet på 98%.

  I standarden er det også nevnt at kirurgiske munnbind av type I kun skal brukes til pasienter og andre personer for å redusere risikoen for smittespredning, spesielt i epidemiske eller pandemiske situasjoner. Type I-munnbind er i henhold til standarden IKKE ment å brukes av helsepersonell i operasjonsrom eller medisinske omgivelser med lignende krav, men er i stedet for bruk av pasienter og andre personer for å redusere spredningen av infeksjoner.

  I henhold til standarden kan Type II-munnbind (f.eks. munnbind med minimum BFE på 98%) testes og klassifiseres som sprutbestandige. Splash Resistance er merket med "R". Dette betyr at Type II R-kirurgiske munnbind er sprutbestandige munnbind med et minimum BFE på 98%.

  Munnbind passer ofte løst, og etterlater store hull mellom munnbindet og ansiktet. Sjekk spesifikasjonene til munnbindet for å identifisere væskemotstanden.

  Åndedrettsvern er utviklet for å redusere brukerens eksponering for partikler i luften. Åndedrettsvern krever også både passformtesting og tetningskontroll.

  I Europa testes åndedrettsvern i samsvar med teststandarden EN 149: 2001 + A1: 2009.

  Når åndedrettsvern testes i samsvar med EN 149, måles den såkalte “Total Inward Leakage” (TIL) på enheten. TIL er definert som summen av: 12

  • filtereffektiviteten
  • effektiviteten av forseglingen mellom munnbindet og huden på brukerens ansikt (ansiktsforsegling)
  • ytelsen til en eksisterende utåndingsventil (hvis montert).

  Basert på testresultatene er respiratorene delt inn i 3 kategorier; FFP1, FFP2 eller FFP3. (FFP står for Filtering Face Piece).

  • FFP1 åndedrettsvern må ha en TIL som ikke er større enn 22%
  • FFP2 åndedrettsvern må ha en TIL ikke større enn 8%
  • FFP3 åndedrettsvern må ha en TIL ikke større enn 2%

  Oppsummering av forskjellene mellom kirurgiske munnbind og åndedrettsvern.

  • Kirurgiske munnbind er IKKE ment og utviklet for å beskytte brukeren av munnbindet mot luftbårne biologiske farer i luften. Åndedrettsvern er ment å beskytte brukeren mot luftbårne og respirerende biologiske farer
  • Kirurgiske munnbind kan beskytte en pasient eller miljøet mot potensielt smittsomme partikler som utåndes.
  • Et filter som har mistet den elektrostatiske ladningen, vil være mindre effektivt mot å filtrere ut visse partikler fra luften.
  • Mikrobiell renslighet (bioburden), pusteevne og BFE er viktige krav for kirurgiske munnbind
  • TYPE IIR kirurgiske munnbind gir IKKE samme beskyttelse som åndedrettsvern
  • TYPE I kirurgiske munnbind er i henhold til EN14683 ment å brukes for pasienter og andre personer for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner, spesielt i epidemiske eller pandemiske situasjoner.
  • Basert på Total Inward Leakage og filtreringseffektivitet, klassifiseres åndedrettsvern i FFP1, FFP2 og FFP3

  For mer informasjon, vennligst besøk:

  Respirators and Surgical Masks: A Comparison - Technical Bulletin (PDF, 309 KB)

 • Forskjeller mellom EN149 og N95

  De viktigste testprotokollene og klassifiseringssystemene for åndedrettsvern er den (europeiske) EN149 teststandarden og (USA) N95 testprotokoll.

  • EN149 og N95
  • Åndedrettsvern som selges på det europeiske markedet må ha CE-merke. CE-merket for et åndedrettsvern finnes faktisk av 4 komponenter som må skrives ut på hvert enkelt produkt så vel som på emballasjen til produktet. De fire komponentene er:

   1. CE-merket
   2. Teststandarden (EN149)
   3. FFP-klassen (FFP1, 2 eller 3)
   4. Det 4-sifrede identifikasjonsnummeret til det meldte organet

  N95 standarden

  The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) er den amerikanske organisasjonen som er ansvarlig for å teste og sertifisere Filtering Facepiece Respirators (FFR). Avhengig av testresultatene klassifiserer de åndedrettsvern i 9 kategorier. Som er: 14

  • N95, N99, N100
  • P95, P99, P100
  • R95, R99, R100

  Nummerne i NIOSCH klassifiseringen indikerer minimum filtereffektivitet

  N betyr Not resistent to oil (passer til helsepersonell)

  R betyr Resistent to oil.

  P betyr for oil Proof.

 • Standard og kirurgisk FFP2-åndedrettsvern er begge utviklet for å redusere brukerens eksponering for farlige partikler.

  FFP2-åndedrettsvern brukes vanligvis i industrielle omgivelser og regnes ikke som væskebestandig, mens kirurgiske N95-åndedrettsvern er væskebestandige og vanligvis brukt av helsepersonell.

  For mer informasjon, vennligst les:

 • Tetningskontroll

  • Utført av en trent tetningskontrolltester.
  • Bekrefter at åndedrettsvernet kan oppnå en akseptabel passform til brukerens ansikt.
  • Må gjennomføres årlig eller oftere hvis ansiktet endres på en måte som kan påvirke passformen.

  Passformtest

  • Utføres av brukeren hver gang respiratoren er slitt.
  • Bekrefter at respiratoren er slitt korrekt og har forseglet i ansiktet.

 • Medisinske munnbind og åndedrettsvern er utviklet og regulert som engangsutstyr. Imidlertid har tilgangen på slikt utstyr blitt begrenset på grunn av COVID-19-pandemien.

  European Center for Disease Prevention and Control publiserte i deres “Technical Report March 2020"" noen retningslinjer på hvordan man kan håndtere mangelen på PPE. 2

  På side 2 av rapporten kan vi lese:

  • Bruken av PPE for de forskjellige prosedyrene som skal utføres, bør vurderes i en risikovurdering fra sak til sak
  • Helsepersonell som utfører den første vurderingen uten direkte kontakt; pasienten bør ha et kirurgisk munnbind og holde en avstand på minst 1 meter.
   Hvis det er mulig, kan en fysisk barriere som glass eller et plexiglassvindu brukes til å unngå direkte kontakt og holde avstanden. I slike tilfeller er ikke verneutstyr nødvendig.
  • Hvis tilgjengelig, sørg for et kirurgisk munnbind til pasienter med luftveissymptomer (f.eks. hoste)
  • Helsepersonell som utfører aerosolgenererende operasjoner (AGP), som svabring, bør bruke det anbefalte verneutstyret dråpe, kontakt og luftbåren overføring. (hansker, vernebriller, frakk og FFP2/FFP3 åndedrettsvern)
  • Hvis det er mangel på FFP2 / FFP3 åndedrettsvern, kan helsepersonell som utfører prosedyrer i direkte kontakt med en mistenkt eller bekreftet sak (men ikke er i fare for å generere aerosoler) vurdere å bruke et munnbind med det høyeste tilgjengelige filternivået, for eksempel et kirurgisk munnbind, i tillegg til hansker, vernebriller og frakk.
  • For å maksimere bruken av PPE hvis det er utilstrekkelig tilgang til PPE-utstyr, bør personalet få tildelt å utføre prosedyrer, eller en prosedyre, i utpekte områder. For eksempel, få personalet til å svabre i en dedikert svaberavdeling.
  • Mens man håndterer pasienter, kan helsepersonell bruke samme åndedrettsvern for flere pasienter i maksimalt 4 timer uten å fjerne åndedrettsvernet, så lenge den ikke er skadet eller tilsmusset, med mindre produsenten fraråder dette.

  For mer informasjon, les her:

 • 3M samarbeider med forskjellige selskaper og institutter innenfor sterilisering som undersøker metoder som sykehus trygt kan bruke til å dekontaminere N95 åndedrettsvern.
  3M vil i dette samarbeidet teste 3M N95 åndedrettsvern for å se hvordan dekontamineringsprosessen påvirker passform og filtreringsevne.

  Vi er i gang med å teste brukte 3M åndedrettsvern fra mange selskaper og institutter.
  Vi forventer at mer informasjon om dette blir tilgjengelig etter hvert som arbeidet er fullført og godkjent av relevante myndigheter.

  Med den informasjonen vi har nå, kan følgende konkluderes for alle 3M åndedrettsvern med filter:

  • 3M anbefaler ikke bruk av etylenoksyd på grunn av risikoen for avgassing.
  • 3M anbefaler ikke ioniserende stråling på grunn av skade på filtermaterialet.
  • 3M anbefaler ikke bruk av mikrobølger, da områder av åndedrettsvernet nær metalldeler (neseklemme og evt. clips) kan smelte, slik at passformen endres /ødelegges.
  • 3M anbefaler ikke autoklavering, damp eller varmebehandling, da filteret vil ødelegges.

  For mer informasjon, se her:

Finner du ikke det du leter etter? Kontakt oss.

Motta de siste nyheter og oppdateringer om COVID-19