1. 3M Norge
  2. Novec

Novec

Om 3M™ Novec™

  • I 3M bruker vi vitenskap til å gjøre livet lettere og til å støtte virksomheter. Når det gjelder helsen og sikkerheten til dine arbeidere, kvaliteten på produktene, miljøvirkningen av prosessene og beskyttelsen av kritisk infrastruktur, eiendeler og data - prøver vi hele tiden å gjøre det bedre, sikrere og mer forsvarlig. Vi utvikler 3M Novec Engineered Fluids for å finne løsninger for rengjøring, kjøling, belegg og beskyttelse med høy ytelse og stor sikkerhetsmargin – samtidig som de minimerer miljøpåvirkningen på den verden vi lever i.

Opplyste bygninger mot lilla storbyhimmel.
Smart. Trygt. Bærekraftig.

Ytelse uten kompromiss

Den avanserte vitenskapen bak Novec-produktene kan virke 'ut av denne verden' på våre kunder! Det er ingen kompromisser når det gjelder ytelse, sikkerhet og bærekraft. Våre produkter er utviklet nettopp med tanke på det, av eksperter som vet hva du trenger. Vår hensikt er å hjelpe deg å nå dine tekniske mål og støtte din driften og dine verdiene. Velg 3M Novec, og du trenger ikke velge mellom det som er bra for virksomheten, for de ansatte, for miljøet, universet ...

  • 3M™ Novec™ 1230 brannvernvæske er utviklet som erstatning for halon og hydrofluorokarbon (HFK). Det tilhører en gruppe kjemikalier som kalles halokarboner, og som omfatter HFK-er og fluoroketoner. Novec 1230-væske er et fluoroketon, mens kjemiske midler som FM-200™ er HFK-er (HFC-227ea). Novec 1230-væske har et globalt oppvarmingspotensial (GWP) på under 1, mens HFK-er vanligvis har et GWP på over 3000. Novec 1230-væske har den høyeste sikkerhetsmarginen for mennesker av alle rene midler, inkludert inertgass.

  • 3M™ Novec™ elektronikkbelegg beskytter følsomme komponenter i enheter mot korrosjon og er ultratynt sammenlignet med tradisjonelle belegg. Våre produkter er resultatet av tiårs erfaring med forbedring av elektronikkbelegg for å verne mot fuktighet, vann/saltvann, svovel, olje og forurensing. De er enkle å påføre og kan omarbeides og påføres uten maskering eller herding.

  • Gjør noe meningsfylt for miljøet. Velg 3M™ Novec™ isolasjonsgasser som alternativ til svovelheksafluorid (SF6), den kraftige drivhusgassen som brukes mye til å isolere og beskytte kraftinfrastruktur for middels og høy spenning. Tester viser at det er mulig å oppnå opptil 99,99 % reduksjon av drivhusgasser når Novec isolasjonsgasser brukes i en isolasjonsgassblanding, sammenlignet med utstyr som bruker SF6. Se alle 3M Novec-produkter

Få mer informasjon om utvalget av smarte, sikre og bærekraftige 3M Novec-produkter.

Denne koblingen tar deg til norske 3M-nettstedet for Novec-produkter. Vær oppmerksom på at produktinformasjon, datablader og lovgivning kan være annerledes enn i ditt land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte en spesialist i landet ditt ved å fylle ut skjemaet før du forlater denne siden.

Ta meg derhen


Se alle 3M Novec-produkter

Få mer informasjon om utvalget av smarte, sikre og bærekraftige 3M Novec-produkter.

Denne koblingen tar deg til norske 3M-nettstedet for Novec-produkter. Vær oppmerksom på at produktinformasjon, datablader og lovgivning kan være annerledes enn i ditt land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte en spesialist i landet ditt ved å fylle ut skjemaet før du forlater denne siden.

Ta meg derhen


Se alle 3M Novec-produkter

Få mer informasjon om utvalget av smarte, sikre og bærekraftige 3M Novec-produkter.

Denne koblingen tar deg til norske 3M-nettstedet for Novec-produkter. Vær oppmerksom på at produktinformasjon, datablader og lovgivning kan være annerledes enn i ditt land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte en spesialist i landet ditt ved å fylle ut skjemaet før du forlater denne siden.

Ta meg derhen

3M Novec bruksområder og produkter

  • Ditt behov for anvendelighet, ytelse og en bærekraftig løsning får oss til å forbedre og utforske nye muligheter og bruksområder. Våre Novec-produkter og eksperter kjenner behovene til brannvernspesifiserere, prosessingeniører, produktutviklere, vedlikeholdsteam og spesialister på IT-infrastruktur. Vi forstår hvorfor og hvor du bruker våre produkter – og vi er innstilt på å hjelpe deg å forbedre virksomheten, oppnå et sikrere arbeidsmiljø og gi kundene bedre service gjennom avansert vitenskap.

  • 3M Novec-innovasjon er vårt bidrag til din visjon. Vi utvikler produkter for å løse dine utfordringer og skape en verden – for dine kunder, dine ansatte og fremtidige generasjoner. Fra brannvernvæske til rengjøringsaerosoler til belegg for elektronikk skaper vi produkter som møter dine spesifikasjoner, verner om miljøet og gir deg en avansert løsning.Se alle 3M Novec-produkter

Få mer informasjon om utvalget av smarte, sikre og bærekraftige 3M Novec-produkter.

Denne koblingen tar deg til norske 3M-nettstedet for Novec-produkter. Vær oppmerksom på at produktinformasjon, datablader og lovgivning kan være annerledes enn i ditt land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte en spesialist i landet ditt ved å fylle ut skjemaet før du forlater denne siden.

Ta meg derhen


Se alle 3M Novec-produkter

Få mer informasjon om utvalget av smarte, sikre og bærekraftige 3M Novec-produkter.

Denne koblingen tar deg til norske 3M-nettstedet for Novec-produkter. Vær oppmerksom på at produktinformasjon, datablader og lovgivning kan være annerledes enn i ditt land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte en spesialist i landet ditt ved å fylle ut skjemaet før du forlater denne siden.

Ta meg derhen

3M Novec Kundeservice

Takk for din henvendelse til 3M. Informasjonen du oppgir i denne sammenheng vil bli brukt til å svare på din henvendelse, via mail eller telefon, fra en 3M representant eller en av våre autoriserte samarbeidspartnere som vi eventuelt deler personlig informasjon med, iht retningslinjer i 3M Personvernerklæring.