Næringsmiddelindustrien

Næringsmiddelindustrien

Små investeringer i personlig verneutstyr for næringsmiddelindustrien kan føre til store besparelser senere.

Sikkerhet og personlig verneutstyr (PVU) for næringsmiddelindustrien

Mange prosesser og arbeidsoppgaver i næringsmiddelindustrien som innebærer potensielle helserisikoer for de ansatte. Veiing, dosering, blanding, kutting, rengjøring av transport på området og lagerarbeid. Det er viktig at de ansatte er korrekt beskyttet mot slike farer, og 3M har utviklet effektive produkter nettopp til dette formålet.


VIDEOER


Forslag til personlig verneutstyr for næringsmiddelindustrien

 • Hørselsvern

  Hørselsvern

  Markedsledende innen utvikling av hørselsvern

  I de fleste bedrifter i næringsmiddelindustrien finnes det prosesser med skadelige støynivåer i området 85–95 dB(A). Typiske eksempler på slike arbeidsmiljøer er bakerier, meierier og konditorier. I møller, bryggerier og kjøttindustrien kan støynivået nå opptil 100 dB(A). 3M tilbyr et bredt spekter av produkter som er spesielt designet med tanke på næringsmiddelindustrien og beskyttelse mot skadelige støynivåer, deriblant ørepropper, øreklokker og kommunikasjonsheadset.

  Du kan bruke 3M™ E-A-Rfit™-valideringssystem som et hjelpemiddel i arbeidet med å forstå hver ansattes behov for hørselsvern.

  Se produkter innen hørselsvern


 • Øyevern

  Øyevern

  Når det gjelder øyevern, tilbyr 3M hovedsakelig to produkter som er ideelle for næringsmiddelindustrien. På grunn av de potensielle farene i slike miljøer er det viktig at øynene er tilstrekkelig beskyttet. Vedlikehold av maskiner kan ofte føre til at det kastes ut gjenstander eller partikler i høy hastighet. Ta en titt på 3M-produktene som kan redusere slike farer til et minimum.

  Se produkter innen øyevern


 • Åndedrettsvern

  Åndedrettsvern

  Hyppig eksponering av fint støv fra for eksempel mel, krydder og kaffe kan føre til at produksjonsansatte utvikler åndedrettsrelaterte sykdommer som astma – en plagsom og potensielt livstruende sykdom. De som har arbeidsoppgaver som kverning, sikting eller veiing av ingredienser, er spesielt utsatt.

  Med over 30 års erfaring innen åndedrettsvern kan 3M tilby et bredt utvalg av støvmasker i høy kvalitet, som gir pålitelig beskyttelse mot skadelige partikler

  Se produkter innen åndedrettsvern


 • Verneklær

  Verneklær

  3M tilbyr en rekke verneklær til engangsbruk i tillegg til et bredt spekter av produkter innen åndedretts-, hørsels-, hode-, og øyevern. I tillegg tilbyr vi enda flere løsninger til kunder som jobber i næringsmiddelindustrien.

  3M har et bredt utvalg av verneklær, laboratoriefrakker og tilbehør av svært høy kvalitet, som er komfortable og gir pålitelig beskyttelse mot sprut og væskestråler. Produktene holder en svært høy kvalitet og gir deg tryggheten du trenger – i tillegg til å beskytte brukerne mot potensielle farer og krysskontaminering.

  Se produkter innen verneklær