Personlig verneutstyr for militæret

Personlig verneutstyr for militæret

Dere beskytter oss. Vi beskytter dere.

Legendarisk kvalitet – dokumentert slitestyrke

3M er en ledende aktør innen avansert hørsels-, åndedretts- og øyevern, kommunikasjonsheadset og annet taktisk sikkerhetsutstyr og personlig verneutstyr. Alle produkter designet for med tanke på bruk i tøffe omgivelser og videreutvikles kontinuerlig. Vi tilbyr komfort for bruk over lengre tid og har vist at våre produkter våre er pålitelige i oppdragskritiske situasjoner i felten


Videoer


Personlige værnemidler til militæret

Interesseret i produkter til militær og forsvar?

Les mer om 3M´s produkter til militæret og forsvaret, ved å downloade produktkatalogen (PDF, 7.6 MB).

Vil du gerne vite mer om 3M’s løsninger til militæret og forsvaret? Besøk vår engelske hjemmeside.

Er du interesseret i å teste et produkt og/eller ønsker å bli kontaktet av en 3M-specialist? Fyll ut dette skjemaet.

Se vår serie med gratis webinar, få de seneste fakta, praktiske tips og informasjon fra 3M’s ledende eksperter innen personlig verneutstyr. Registrer deg her.