Trygghet for ansatte i landbrukssektoren

Trygghet for ansatte i landbruksindustrien

Sikkerhet og personlig verneutstyr (PVU) for landbruksindustrien

Det finnes mange farer i landbruket. Mengden støy, støv, gass og skadelige væsker ansatte kommer i kontakt med daglig, gjør landbruket til næringssektoren med flest arbeidsrelaterte ulykker og helseskader (UK HSE, 2013).

Heldigvis har 3M forskere i toppklassen som i over 40 år har utviklet et bredt spekter av åndedretts-, hørsels-, hode-, øye-, ansikts- og kroppsvernsutstyr som ikke bare beskytter, men også er komfortabelt å bruke over lengre tid og enkelt å bruke.


 • Åndedrettsvern

  Landbruksrelaterte åndedrettssykdommer, som for eksempel astma, treskelunge og de skadelige virkningene av eksponering fra kjemikalier som brukes i sprøytemidler, kan enkelt unngås ved å bruke et egnet åndedrettsvern.

  3M har utviklet et bredt spekter av komfortable åndedrettsvern av høy kvalitet som effektivt beskytter mot gass, damp og partikler. Vi tilbyr alt fra engangsmasker til masker som kan brukes flere ganger og batteri- og trykkluftdrevne åndedrettsvern.

  Se produkter innen åndedrettsvern for landbruket


 • Hørselsvern

  Det kan være vanskelig å forstå hørselsskader som skyldes eksponering av for høy lyd, og virkningene avhenger av mange forskjellige faktorer, deriblant disse:


  • Faktisk støynivå – jo høyere støynivå, desto større risiko for hørselsskade
  • Eksponeringsvarighet – det vil si hvor lenge en person er eksponert for skadelige støynivåer
  • Medisinske tilstander – for eksempel gjentatt infeksjon i øregangen

  Det kreves ofte eksponering av for høy lyd over lengre tid før symptomer på permanent hørselsskade utvikles. Noen ganger kan det også skje ved eksponering av kraftige impulslyder, for eksempel svært høye eksplosjoner. Derfor er det viktig å følge med på og beskytte de som er eksponert for skadelige støynivåer – det inkluderer også de som arbeider i landbruket.

   

  Se hørselsvernprodukter for landbruket


 • Hode-, ansikts- og øyevern

  3M har utviklet et bredt spekter av hode-, ansikts- og øyevern for å beskytte deg – uansett hvilken gren av landbrukssektoren du jobber i. De lette hjelmene våre er ideelle hvis det er fare for fallende gjenstander når tunge ting må løftes, ansiktsskjermene våre er laget for å beskytte mot blant annet flyvende trespon og vi tilbyr et bredt spekter av vernebriller som forhindrer irritasjon fra støv og sprut.

  Se hode-, ansikts- og øyevern for landbruket


 • Vernedresser

  Ettersom landbruksarbeid kan føre til at du og dine ansatte eksponeres for et stort antall potensielt farlige partikler og væsker, er det viktig å ha den rette beskyttelsen for å minimere eksponering. 3M tilbyr et bredt spekter av vernedresser av svært høy kvalitet, slik at du og dine kollegaer får den beskyttelsen dere trenger.

  Se vernedresser for landbruket