1. 3M Norge
  2. Health Care
  3. 3M Healthcare Investigator Sponsored Research
Health Care

Investigator Sponsored Research

black mesh banner
Uavhengig forskning

3M støtter Investigator Sponsored Research (ISR) der det er felles interesser som øker vitenskapelig og teknisk kunnskap relatert til 3Ms produkter.

Send inn din søknad

Du forlater nå en 3M-side. 3M har ett partnerskap med EnvisionPharma for mottak og behandling av henvendelser vedrørende forskningssupport.

OK

3M Health Care er en global leder som tilbyr innovative produkter og løsninger innen sårbehandling og hudbeskyttelse, tannhelse, infeksjonsforebygging og matsikkerhet. 3M tilbyr pålitelige produkter som fremmer helse og forbedrer kvalitet, kostnader og resultater av behandling. 3M støtter Investigator Sponsored Research (ISR) der det er felles interesser, som øker vitenskapelig og teknisk kunnskap i forbindelse med 3Ms produkter. Investigator Sponsored Research inkluderer uavhengige kliniske studier eller grunnforskning som er initiert, utført og ledet av en forsker som ikke er ansatt i selskapet (dvs. uavhengig forsker, institusjon, samarbeidende studiegrupper, samarbeidsgrupper) i samsvar med gjeldende lovbestemte og etiske krav. Forskere kan be om støtte i form av 3M-produkter eller -teknologi, finansiering av forskningen, eller begge deler.


Typer forskning

3M kan støtte Investigator Sponsored Research med 3M-produkter, i henhold til lover og reguleringer, forutsatt at den aktuelle forskningen er i samsvar med selskapets prioriteringer.

Forskning som vanligvis kan bli vurdert for støtte fra 3M:
 

  • Kliniske studier: En vitenskapelig kontrollert studie av et produkt der forsøkspersoner deltar.
  • Ikke-kliniske studier/pre-kliniske studier: Studier som opptrer i perioden før bruk i/på mennesker. Disse studien er in vitro, in vivo og in silico.

Forskning som generelt ikke blir vurdert for støtte fra 3M:
 

  • Sikkerhetsstudier.
  • Studier som har en urimelige risiko for sykdom eller skade på deltakere.
  • Opplærings- eller utdannelsesstipendier.

Vanlige spørsmål (FAQ)


Send inn din søknad