Ressurser om mattrygghet

  • Forespørsler om sertifikater

    Send inn en sertifikatforespørsel for utvalgte produkter.

  • Dokumentbibliotek

    Søk etter sikkerhetsdatablad (SDS), produktinstruksjoner og andre dokumenter.

  • 3M™ Health Care Academy

    Øk din egen generelle kunnskap om mattrygghet og produksjonsanleggets tekniske kompetanse, kvalitet, trygghet og lønnsomhet med opplæringstilbudene fra 3M℠ Health Care Academy om mattrygghet. Styrk kompetansen med kurs når det er behov for det, og lær riktig bruk av 3M-produkter. Lær i eget tempo, hjemmefra eller fra laboratoriet. Nettmodulene inkluderer blant annet en prøve som sikrer at deltakerne tilegner seg innholdet.


ANDRE 3M-WEBSITES
bCom
Følg oss
Bytt lokalisering
Norge - norsk