Valg av dentalmaterialer

Anerkjent digitalt valg av dentalmaterialer for å gjøre jobben enklere

ved indirekte dentalprosedyrer

Om digitalt valg av dentalmaterialer

Avanserte digitale dentalmaterialer fra 3M tilbyr en avansert prosess for effektiv og nøyaktig fremstilling av kroner, inlays, onlays, broer og kompositter til en rekke restaureringsprosedyrer. Våre digitale dentalmaterialer og -utstyr til bruk i laboratoriet – inklusive det nye 3M™ Lava™ Esthetic Fluorescent helkonturert zirconia for holdbare, naturlige restaureringer – hjelper deg å lage sterke, flotte restaureringer av høy kvalitet.


Tilgjengelige alternativer og utvalgskriterier til indirekte prosedyrer

Valg av dentalmaterialer er en av de mest avgjørende faktorene i indirekte restaurerende tannbehandling, og det må gjøres før noe annet. For å skreddersy restaureringen individuelt og dekke pasientens behov må flere kliniske og materialrelaterte parametere vurderes.

Avhengig av det kliniske tilfelle vil estetikk og styrke tas i betraktning. De fleste alternativene i dag inkluderer silikatkeramikk og oksidkeramikk. Målet vil alltid være å bevare så mye tannsubstans som mulig.
De viktigste egenskapene til keramikk er oppført i tabellen nedenfor.

Tilgjengelige alternativer og utvalgskriterier i indirekte prosedyrer

Tabell 1: Ulike keramiske materialer og deres relevante egenskaper for materialvalg.
1 Verdier for spesifikt materiale i henhold til produsentens anbefaling. Alle andre anbefalinger og vurderinger er basert på uttalelser fra de fem klinikerne.


Parametere for valg av dentalmaterialer

Parameterne for materialvalg kan deles inn i to underkategorier.

 • Kliniske parametere
  • Ødeleggelse av tann / gjenværende sunn tannstruktur
  • Antagonist (materiale/naturlig)
  • Muligheter for reparasjon
  • Pasientens estetiske krav
  • Funksjonelle aspekter (okklusjon, veiledning for hjørnetenner)
 • Materialrelaterte parametere
  • Mekaniske egenskaper (styrke)
  • Optiske egenskaper (estetisk potensiale)
  • Minimal tykkelse
  • Slitasje
  • Muligheter for reparasjon

Beslutninger

Avgjørende faktorer for beslutningen er estetiske krav på den ene siden og kreftene restaureringen må tåle på den andre. Mens kravet til estetikk i hovedsak bestemmes av plasseringen av restaureringen i pasientens munn, er underlaget og indikasjonen som avgjør den nødvendige styrken av et materiale. Hvis du velger riktig alternativ for hver av de tre fargede sirklene i markeringshjulet, får du en anbefaling om det best egnede valget.

 • Markeringshjul

  Beslutningskriterier og karakteristiske faktorer som styrer materialvalg. Basert på det kasusspesifikke valget av én faktor per sirkel vil det være mulig å velge den mest egnede materialet.

Markeringshjul

Materialvalg – kliniske eksempler

 • Klinisk tilfelle 1

  Klinisk tilfelle 1

  I det anteriore området er kravene til estetikk særlig høye. Derfor brukes normalt lagdelte keramiske kroner i feltspat eller kapper av et sterkere materiale (f.eks. 3Y-TZP zirconia, litiumdisilikat). Da oppbygging av porselen i lag sjeldent forbindes med avskalling i det anteriore området, kan disse alternativene anbefales i denne sammenhengen.

 • Klargjøring til laminat på venstre midtre fortann og klargjøring til krone på venstre laterale fortann.

  Klargjøring til laminat på fortann og klargjøring til krone på fortann.

 • Behandlingsresultat med laminat av feltspatkeramikk og en krone med håndlagd laminat med kappe av 3M™ Lava™ Frame-zirconia.

  Behandlingsresultat med laminat av feltspatkeramikk og en krone med laminat av kappe av 3M™ Lava™ Frame-zirconia.

 • Gjennomskinnelighet av restaurering og tilstøtende tenner i overført blått lys.

  Gjennomskinnelighet av restaurering og tilstøtende tenner i overført blått lys. (Bilder med tillatelse fra dr. Carlos Eduardo Sabrosa)

 • Klinisk tilfelle 2

  Klinisk tilfelle 2

  Bruken av monolittisk restaurering i det anteriore området er ofte begrenset av krav til estetikk.
  Den økte risikoen for avskalling som er rapportert i mange land, har imidlertid forårsaket den nåværende tendensen mot monolittisk restaurering i premolar- og molarområdet. Egnede alternativer for minimalt invasiv monolittisk restaurering kan være gjennomskinnelig 3Y-TZP zirkonia- eller enda mer gjennomskinnelige 5Y-TZP zirkonia-materialer (5-mol% yttriastabiliserte tetragonale zirkoniapolykrystaller). I tillegg til ikke-avskallende virkning og lav minimum veggtykkelse gir monolittiske restaureringer også fordelen av en mer effektiv produksjonsprosedyre.

 • Kronepreparering i det posteriore området.

  Kronepreparering i det posteriore området.

 • Monolittisk krone laget av 3M™ Lava™ Esthetic fluorescerende fullkontur zirkonia på plass.

  Monolittisk krone laget av 3M™ Lava™ Esthetic fluorescerende fullkontur zirkonia på plass.

 • Lateral visning av den monolittiske kronen på første molar (venstre).  Fotografi tatt under UV-lys: Zirkoniamaterialet viser en tannlignende fluorescens (høyre).*

  Lateral visning av den monolittiske kronen på første molar (venstre).  Fotografi tatt under UV-lys: Zirkoniamaterialet viser en tannlignende fluorescens (høyre).* (Bilde med tillatelse fra PD dr. Jan-Frederik Güth og MDT Hans-Jürgen Stecher) * Fluorescens bestemt med lyskilder som simulerer naturlig UV-lys.


 • Viktige meldinger for materialvalg

  Viktige meldinger for materialvalg*

  • Materialvalget bør baseres på ideen om minimal invasivitet, som bør være det underliggende prinsippet for all tannbehandling.
  • Å spare behandlingstid ved å bruke materialer av høy kvalitet resulterer i en mer effektiv prosedyre, som er mye mer kostnadseffektivt enn å redusere materialkostnadene.
  • Silikatkeramikk eller restaureringer med zirkonialaminat oppfyller de høyere estetiske kravene til restaureringer i det anteriore området.
  • Monolittisk restaurering og keramikk med høy styrke tilbyr fordelen av en mer effektiv produksjonsprosedyre.
  • Standardisering av prosedyrer fører til lavere-risiko

  *Anbefalinger basert på uttalelser fra fem klinikerne


Digitale chairside-dentalmaterialer

Se hvordan vi kan hjelpe deg med å imponere pasientene dine med chairside-restaurering som er både livaktig og langvarig. I tillegg er våre digitale dentalmaterialer designet for effektivitet – for å gjøre dagen din enklere.

Laboratorium Digitale dentalmaterialer

Se hvordan vi kan hjelpe deg med å produsere restaurering av høy kvalitet samtidig som produktiviteten forbedres. Våre digitale dentalmaterialer er utformet for å fungere med åpne fresesystemer – og for å hjelpe deg med å produsere flere grupper per dag.


 • Ta gjerne kontakt med oss direkte med eventuelle spørsmål du har. Vi er her for å hjelpe!

 • Vi gir deg jevnlig en oppdatering på ulike aspekter av vår dentalportefølje, fra avtrykk til profylakse.

 • I Europa selger og leverer vi produktene våre bare gjennom autoriserte distributører. Når du kjøper fra dem, er du beskyttet av den sikrede forsyningskjeden vår. Du har muligheten til å beskytte praksisen din, og pasientene – ved å kjøpe fra distributørene som er oppført nedenfor.

 • Forbedre din totale indirekte prosedyre i bare 7 trinn

  Fremstilling av indirekte restaureringer er svært komplekst. De består av mange ulike kliniske- og laboratorietrinn, og hvert separate trinn innebærer en rekke kliniske utfordringer. Det er derfor 3M har jobbet med fem ekspertklinikere for å utvikle en konsensus for anbefalinger om beste praksis i protetikk. Disse er basert på de nyeste vitenskapelige forskningsresultatene og lang personlig erfaring i kliniske miljøer.

  Lær mer om Success Simplified – fremstilling av indirekte restaureringer