1. Norge
 2. Juridisk informasjon
Norge

3M Norge

Viktig juridisk informasjon

 

 • Les disse bruksvilkårene nøye før du bruker dette nettstedet. Din tilgang til, og bruk av, dette nettstedet og materiell funnet der, forutsetter din fullstendige aksept og overholdelse av disse vilkårene. Om du ikke godtar disse vilkårene bør du forlate nettstedet øyeblikkelig, og avslutte all bruk av materiell innhentet fra nettstedet.

 • Andre vilkår og merknader kan gjelde

  Ytterligere vilkår og betingelser vil være gjeldende i forretningstransaksjoner gjort via, eller kampanjer drevet av 3M, gjennom dette nettstedet. Ytterligere vilkår vil gjelde for eventuelle elektroniske oppslagstavler, chatområder og/eller andre meldings- eller kommunikasjonstjenester tilbudt gjennom dette nettstedet. Ingen juridisk informasjon gitt på denne siden er ment å modifisere eller endre noen avtale som allerede er gjeldende mellom deg og 3M.

  Selv om disse bruksvilkårene er tilsiktet å gjelde generelt for alt innhold som ligger under 3m.com, kan dette nettstedet inneholde andre merknader om eiendomsrettigheter og bruksvilkår. Vilkårene må leses og overholdes, da de gjelder for de spesifikke delene av nettstedet som de er knyttet til. Visse deler av nettstedet er tilsiktet publikum i bestemte land, som indikert av referansene til disse landene i titteloverskriften på nettsidene (for eksempel «3M United States», «3M United Kingdom» eller «3M Australia»). Bruksvilkårene for de landsspesifikke sidene kan variere, og er tilgjengelig fra 3M-nettstedet for akkurat det landet. 3M kan trekke tilbake eller endre hvilke som helst rettigheter uttrykt på denne siden med juridisk informasjon når som helst ved å oppdatere denne siden.

 • Andre immaterialrettigheter

  Merk at produkter, prosesser eller teknologier beskrevet i materiell på dette nettstedet kan være underlagt andre immaterialrettigheter tilhørende 3M, og ikke er lisensiert herunder. 3M, 3M-logoen, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard og Thinsulate, og de fleste andre merkenavn på dette nettstedet, er globale varemerker eller registrerte varemerker tilhørende 3M. Varemerker tilhørende andre parter er identifisert hvor dette er mulig, og 3M erkjenner deres rettigheter.

 • Brukere innen det offentlige i USA

  Bruk, kopiering eller offentliggjøring av USAs myndigheter er underlagt begrensningene fremstilt i DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) og FAR 52.227-19, og eventuelt andre påfølgende reguleringer som kan gjelde.

 • Forbehold

  INFORMASJONEN DETTE NETTSTEDET INNEHOLDER ER GITT «SOM DEN ER», KUN FOR INTERNE INFORMASJONSFORMÅL, UTEN GARANTIER FOR NØYAKTIG ELLER FULLSTENDIG INFORMASJON, ELLER ANDRE GARANTIER AV NOE SOM HELST SLAG, INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR KVALITET, SALGBARHET, EGNETHET FOR SPESIFIKK BRUK ELLER KRENELSE AV OPPHAVSRETT. 3M ER UNDER INGEN OMSTENDIGHET ANSVARLIGE OVERFOR NOEN PART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER ETTER BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER TILLIT TIL INNHOLD ELLER MATERIELL FUNNET VIA NETTSTEDET ELLER PÅ ANDRE NETTSTEDER VIA KOBLINGER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADE OPPSTÅTT SOM FØLGE AV TAP AV FORTJENESTE, PRODUKSJONSSTANS ELLER DATATAP, SELV OM 3M ER UTTRYKKELIG ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELATELSEN AV IMPLISITTE GARANTIER, SÅ UTELATELSENE NEVNT OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

  Materiell på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil, og informasjonen kan endres, oppdateres eller slettes uten forvarsel. 3M kan når som helst foreta utbedringer og/eller endringer på produkter og/eller programmer nevnt i dette materiellet. 3M stiller ingen garantier om at dette nettstedet vil fungere uten avbrudd og feil, eller at feil vil rettes. 3M garanterer ikke at dette nettstedet er kompatibelt med datautstyret ditt, eller at nettstedet og servere det ligger på er uten feil eller virus, ormer eller trojanske hester og 3M er ikke ansvarlige for skader du kan lide som resultat av slike skadelige elementer.

  3M stiller heller ingen garantier for at andre nettsteder du kan velge å få tilgang til gjennom dette nettstedet. Koblinger 3M gir til slike nettsteder gis kun for enkelthets skyld, og skal ikke fortolkes som at 3M går god for disse sidene eller innholdet deres.

 • Innsending av informasjon til 3M

  Se våre retningslinjer for personvern for generell informasjon. 3M ønsker ikke å motta konfidensiell eller fortrolig informasjon fra deg gjennom nettstedet, med mindre du har en annen skriftlig avtale med 3M relatert til deling av slik informasjon. All informasjon 3M mottar gjennom nettstedet sitt, unntatt din personlig identifiserbare informasjon som er dekket av 3Ms retningslinjer for personvern, vil anses som IKKE-KONFIDENSIELL. VED Å SENDE 3M INFORMASJON VIA DETTE NETTSTEDET, ELLER PÅ ANNET DIGITALT VIS, UTEN SKRIFTLIG AVTALE MED 3M RELATERT TIL INFORMASJONEN DU SENDER INNEBÆRER AT DU FORSTÅR OG SAMTYKKER TIL AT 3M KAN BRUKE INFORMASJONEN TIL HVILKET SOM HELST FORMÅL, UTEN FORPLIKTELSE OVERFOR DEG. Dersom du ønsker å motta informasjon om hvordan du sender en idé til 3M, klikk på «Kontakt oss» og be om en kopi av brosjyren «Om ideen din».