1. Alle 3M-produkter
3M Norge
 Resultater 
 • Åndedrettssystemer for sveising
 • Åndedrettsvern for sveising

  Åndedrettsvern for sveising

  Vet du hva du puster inn?

  Finn et produkt 
  • Produktserier  
  • Funksjoner  

  • Hvis du spør erfarne sveisere om hva den viktigste beskyttelsen i yrket er, svarer de som oftest «øyevern». Men hos 3M har vi alltid fokusert på det store bildet. Og det bør du også. Dette er grunnen:

   Vi tar øye-og ansiktsvern like alvorlig som du gjør, men vi vet også at komfort og optisk klarhet er andre viktige faktorer for at sveiserne skal kunne bruke det personlige verneutstyret sitt.

   Sykdom som skyldes sveiserøyk, oppdages ofte ikke før etter flere uker, måneder eller år.

   Finn ut mer om helseplager forårsaket av sveiserøyk.

  • Andre ressurser for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

   Speedglas sveisebeskyttelse


  Sveiseskjermer med åndedrettsvern

  • 3M™ Speedglas™ 9100 Air sveiseskjerm

   Svært god optisk ytelse slik at du ikke blir sliten i øynene. En forfriskende luftstrøm rundt hele pusteområdet sikrer godt åndedrettsvern.

   – Tilgjengelig med våre beste sveiseglass, inkludert vårt nye 9100XXi automatiske sveiseglass.
   – Syv ulike mørkhetsgrader: DIN 5, 8–13.
   – Tre størrelser på visningsområdet: vanlig, stort og ekstra stort.
   – Sidevinduer
   – Kan enkelt kobles til både batteri- og trykkluftdrevne åndedrettsvern.

   Se produktet

  • 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air sveiseskjerm

   For profesjonelle sveisere som også driver med slipearbeid: Skjermen har vippemekanisme, automatisk sveiseglass og støtfast visir egnet til sliping.

   – Syv ulike mørkhetsgrader: DIN 5, 8–13.
   – Tre størrelser på visningsområdet på glasset: vanlig, stort og ekstra stort.
   – Et stort, klart visir (17 x 10 cm)
   – Sidevinduer
   – Kan enkelt kobles til både batteri- og trykkluftdrevne åndedrettsvern.

   Se produktet

  • 3M™ Speedglas™ 9100 MP sveisehjelm

   For miljøer med fare for fallende gjenstander har vi integrert fem nivåer av sveisevern – hode-, øye-, ansikts, hørsels- og åndedrettsvern – i ett og samme brukervennlige system.

   – Med vernehjelm godkjent i henhold til EN 397.
   – Vippemekanisme med både sveiseskjerm og et stort, klart visir (17 x 10 cm).
   – Tilgjengelig med våre beste sveiseglass, inkludert vårt nye 9100XXi automatiske sveiseglass.
   – Syv ulike mørkhetsgrader: DIN 5, 8–13.
   – Sidevinduer for sidesyn.
   – Kan enkelt kobles til både batteri- og trykkluftdrevne åndedrettsvern.

   Se produktet


  • 3M™ Versaflo™ M-serien hodesett

   Lette, kompakte og velbalanserte med integrert hode-, øye-, ansikts- og åndedrettsvern (hørselsvern er tilgjengelig som ekstrautstyr).

   – Ansiktsskjerm: M-107
   – Hjelm: M-307
   – Hjelm med skjerm: M-407

   Se produktet

  • 3M™ Batteri- og trykkluftdrevet åndedrettsvern

   3M har et bredt utvalg av personlige åndedrettsvern med meget god komfort og beskyttelse – selv under svørt krevende forhold.

   Til sveising anbefaler vi Adflo batteriturbo og Versaflo tykkluftregulator V-500E.

   Se produktet


  Flere ressurser

  • All sveiserøyk inneholder forurensning
   Under normale arbeidsforhold er pustefrekvensen på omtrent 20 liter luft per minutt. I løpet av et arbeidsår (sveising på fulltid) puster sveisere inn omtrent 2300 m³ luft. For eksempel er Grenseverdien (OEL) for sinkoksid 5 mg/m³ i mange land. Selv hvis du overholder denne Grenseverdien, inhalerer du opptil 11 gram sinkoksid hvert år hvis du ikke bruker personlig åndedrettsvern.

   Last ned dokumentet


  • Det er viktig å forstå at eksponering for luftbårne kontaminanter utsetter deg og arbeiderne dine for fare. I de fleste land bestemmer arbeidstilsyn trygghetsnivåene mot sveiserøyk. Disse grensene kalles «Grenseverdier» (OEL). Be sikkerhetsingeniøren din om å finne ut hvor stor kontaminantkonsentrasjonen er, eller kontakt en sertifisert yrkeshygieniker. Gå til … Tilgjengelige verktøy: Du kan måle farenivåer i sanntid med 3M™ EVM-miljømålerne og måle personlig eksponering for farer med 3M™-dosimetrene for organisk damp.

   Last ned dokumentet


  • Det finnes noen generelle tiltak du kan følge for å redusere eksponeringsnivåene for damp på anlegget ditt:

   1. Kan arbeidsprosessen endres for å redusere mengden kontaminanter?
   2. Kan du bruke en sveiseteknikk som lager mindre damp?
   3. Ventilasjon og andre tekniske vernetiltak bør brukes.
   4. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre trinn 1–3, eller hvis de ikke fører til at sveisernes eksponeringsnivå senkes til tillate nivåer, bør personlig åndedrettsvern brukes.

   Last ned dokumentet  Videoer


  Et åndedrettsvern designet for sveisere

  • 3M™ Adflo™ Batteriturbo

   3M™ Adflo™ Batteriturbo

   Siden lanseringen har 3M™ Adflo™ batteriturbo blitt et av verdens mest populære systemer av denne typen. Adflo batteridrevet åndedrettsvern er utviklet spesifikt for å dekke sveisebehov. Den konstante luftstrømmen av filtrert luft fjerner mye av varmen og svetten ved sveising. Når du bruker Adflo- batteriturbo, får du både mer komfort og beskyttelse gjennom hele dagen.

   Den slanke og ergonomiske utformingen gjør det lettere å sveise på trange områder, og du får kvaliteten og funksjonene du bør kunne forvente fra et robust og brukervennlig åndedrettsvern. De nye Li-ion-batteriene gjør turboen enda lettere og balansert, noe som gir enda bedre komfort gjennom hele skiftet.

   Produktoversikt


  ANDRE 3M-WEBSITES
  bCom
  Følg oss
  Varemerkene oppført ovenfor tilhører 3M.
  Bytt lokalisering
  Norge - norsk