1. Alle 3M-produkter
3M Norge
 Resultater 
Åndedrettsvern for sveising

Åndedrettsvern for sveising

Vet du hva du puster inn?

Finn et produkt 
 • Produktserier  
  • + Mer
 • Funksjoner  

 • Hvis du spør erfarne sveisere om hva den viktigste beskyttelsen i yrket er, svarer de som oftest «øyevern». Men hos 3M har vi alltid fokusert på det store bildet. Og det bør du også. Dette er grunnen:

  Vi tar øye-og ansiktsvern like alvorlig som du gjør, men vi vet også at komfort og optisk klarhet er andre viktige faktorer for at sveiserne skal kunne bruke det personlige verneutstyret sitt.

  Sykdom som skyldes sveiserøyk, oppdages ofte ikke før etter flere uker, måneder eller år.

  Finn ut mer om helseplager forårsaket av sveiserøyk.

 • Andre ressurser for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

  Speedglas sveisebeskyttelse


Sveiseskjermer med åndedrettsvern

 • 3M™ Speedglas™ Sveiseskjerm G5-01

  3M™ Speedglas™ G5-01 Sveiseskjerm er utviklet for sveisere som arbeider med tung sveising og sliping med høy strømstyrke, og kan tilpasses individuelle behov.

  - Sveiseskjermen har tilbehør som gir beskyttelse mot stråling, gnister og sprut.
  - 3M™ Speedglas™ Natural Color-teknologi gjør at sikten blir lysere, mer detaljert og gir bedre fargegjengivelse og kontrast, og Variable Colour (VC) gir valgbar mørkhetsgrad (gjelder G5-01VC sveiseglasset)
  - De høyeste åndedrettsvernklassifiseringene for batteriturboer (TH3) og trykkluftregulatorer (B3).
  - Den nye sveiseskjermen kan tilpasses slik at du kommer tetter på oppgaven, og du kan også dirigere luftstrømmen etter individuelle behov.

 • 3M™ Speedglas™ 9100 Air sveiseskjerm

  Svært god optisk ytelse slik at du ikke blir sliten i øynene. En forfriskende luftstrøm rundt hele pusteområdet sikrer godt åndedrettsvern.

  – Tilgjengelig med våre beste sveiseglass, inkludert vårt nye 9100XXi automatiske sveiseglass.
  – Syv ulike mørkhetsgrader: DIN 5, 8–13.
  – Tre størrelser på visningsområdet: vanlig, stort og ekstra stort.
  – Sidevinduer
  – Kan enkelt kobles til både batteri- og trykkluftdrevne åndedrettsvern.

  Se produktet

 • 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air sveiseskjerm

  For profesjonelle sveisere som også driver med slipearbeid: Skjermen har vippemekanisme, automatisk sveiseglass og støtfast visir egnet til sliping.

  – Syv ulike mørkhetsgrader: DIN 5, 8–13.
  – Tre størrelser på visningsområdet på glasset: vanlig, stort og ekstra stort.
  – Et stort, klart visir (17 x 10 cm)
  – Sidevinduer
  – Kan enkelt kobles til både batteri- og trykkluftdrevne åndedrettsvern.

  Se produktet


 • 3M™ Versaflo™ M-serien hodesett

  Lette, kompakte og velbalanserte med integrert hode-, øye-, ansikts- og åndedrettsvern (hørselsvern er tilgjengelig som ekstrautstyr).

  – Ansiktsskjerm: M-107
  – Hjelm: M-307
  – Hjelm med skjerm: M-407

  Se produktet

 • 3M™ Speedglas™ 9100 MP sveisehjelm

  For miljøer med fare for fallende gjenstander har vi integrert fem nivåer av sveisevern – hode-, øye-, ansikts, hørsels- og åndedrettsvern – i ett og samme brukervennlige system.

  – Med vernehjelm godkjent i henhold til EN 397.
  – Vippemekanisme med både sveiseskjerm og et stort, klart visir (17 x 10 cm).
  – Tilgjengelig med våre beste sveiseglass, inkludert vårt nye 9100XXi automatiske sveiseglass.
  – Syv ulike mørkhetsgrader: DIN 5, 8–13.
  – Sidevinduer for sidesyn.
  – Kan enkelt kobles til både batteri- og trykkluftdrevne åndedrettsvern.

  Se produktet


Flere ressurser

 • All sveiserøyk inneholder forurensning
  Under normale arbeidsforhold er pustefrekvensen på omtrent 20 liter luft per minutt. I løpet av et arbeidsår (sveising på fulltid) puster sveisere inn omtrent 2300 m³ luft. For eksempel er Grenseverdien (OEL) for sinkoksid 5 mg/m³ i mange land. Selv hvis du overholder denne Grenseverdien, inhalerer du opptil 11 gram sinkoksid hvert år hvis du ikke bruker personlig åndedrettsvern.

  Last ned dokumentet


 • Det er viktig å forstå at eksponering for luftbårne kontaminanter utsetter deg og arbeiderne dine for fare. I de fleste land bestemmer arbeidstilsyn trygghetsnivåene mot sveiserøyk. Disse grensene kalles «Grenseverdier» (OEL). Be sikkerhetsingeniøren din om å finne ut hvor stor kontaminantkonsentrasjonen er, eller kontakt en sertifisert yrkeshygieniker. Gå til … Tilgjengelige verktøy: Du kan måle farenivåer i sanntid med 3M™ EVM-miljømålerne og måle personlig eksponering for farer med 3M™-dosimetrene for organisk damp.

  Last ned dokumentet


 • Det finnes noen generelle tiltak du kan følge for å redusere eksponeringsnivåene for damp på anlegget ditt:

  1. Kan arbeidsprosessen endres for å redusere mengden kontaminanter?
  2. Kan du bruke en sveiseteknikk som lager mindre damp?
  3. Ventilasjon og andre tekniske vernetiltak bør brukes.
  4. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre trinn 1–3, eller hvis de ikke fører til at sveisernes eksponeringsnivå senkes til tillate nivåer, bør personlig åndedrettsvern brukes.

  Last ned dokumentetVideoer


Et åndedrettsvern designet for sveisere

 • 3M™ Adflo™ Batteriturbo

  3M™ Adflo™ Batteriturbo

  Siden lanseringen har 3M™ Adflo™ batteriturbo blitt et av verdens mest populære systemer av denne typen. Adflo batteridrevet åndedrettsvern er utviklet spesifikt for å dekke sveisebehov. Den konstante luftstrømmen av filtrert luft fjerner mye av varmen og svetten ved sveising. Når du bruker Adflo- batteriturbo, får du både mer komfort og beskyttelse gjennom hele dagen.

  Den slanke og ergonomiske utformingen gjør det lettere å sveise på trange områder, og du får kvaliteten og funksjonene du bør kunne forvente fra et robust og brukervennlig åndedrettsvern. De nye Li-ion-batteriene gjør turboen enda lettere og balansert, noe som gir enda bedre komfort gjennom hele skiftet.

  Produktoversikt


ANDRE 3M-WEBSITES
bCom
Følg oss
Varemerkene oppført ovenfor tilhører 3M.
Bytt lokalisering
Norge - norsk