1. Alle 3M-produkter
3M Norge
 Resultater 
Åndedrettsvern

Åndedrettsvern

Produkter som jobber like hardt som deg.


Velg riktig beskyttelse


Ressurser


Åndedrettsvern fra 3M

Åndedrettsvern (RPE) må være både egnet og aktuelt for arbeidet som utføres. Forskjellige typer åndedrettsvern har ulike grader av beskyttelse. For å regnes som tilstrekkelig må de valgte gradene av beskyttelse kunne redusere eksponeringen for farlige stoffer til et akseptabelt nivå. Åndedrettsvernet må også være egnet for både brukeren og situasjonen. Det innebærer blant annet at det må være komfortabelt å ha på, robust nok for omgivelsene det skal brukes i, kompatibelt med annet personlig verneutstyr og ha god passform.

Det finnes åndedrettsvern til både engangsbruk og gjenbruk. Med det brede spekteret av åndedrettsvern 3M har tilgjengelig, kan du enkelt velge den graden av beskyttelse, komfort, stil og vedlikeholdsmuligheter du trenger for å jobbe trygt og effektivt.

ANDRE 3M-WEBSITES
bCom
Følg oss
Varemerkene oppført ovenfor tilhører 3M.
Bytt lokalisering
Norge - norsk