Fordeler

3Ms fordelsordning «Total Rewards»

Her kan du vokse gjennom utfordrende arbeid i et ledende globalt selskap, og bli belønnet for din innsats. Når du utmerker deg i et arbeid du er engasjert i, bidrar dette til 3Ms resultater og skaper enda bedre resultater for deg selv. Se deg omkring, og du vil se at det finnes inspirerende muligheter overalt.

 • Vi kaller vår kompensasjons- og fordelspakke «3M Total Rewards»

  3M Total Rewards omfatter en rekke ordninger som er utarbeidet for å tiltrekke, motivere og beholde dyktige medarbeidere, som er en forutsetning for å oppnå vekst og fremgang. 3M Total Rewards er delt i tre kategorier:

  Din lønn. Vi tilbyr en konkurransedyktig grunnlønn supplert med forskjellige bonuser knyttet til avdeling og resultater.

  Dine fordeler. Vi tilbyr en rekke fordeler, som er skreddersydd for det aktuelle trygdesystemet og gjeldende lovgivning. Dette kan f. eks være pensjonsordninger, medarbeideraksjer og andre goder som kan gjøre tilværelsen enklere, både praktisk og økonomisk.

  Ditt arbeidsmiljø i 3M. Du vil vokse gjennom utfordrende arbeid med å lede viktige prosjekter, arbeide med dyktige kolleger med ulik bakgrunn, og få uendelige muligheter å utvikle ferdighetene dine, samtidig som du har tilgang til mange bonusordninger og ressurser.

Din lønn

 • Lønnen kan bestå av to komponenter: grunnlønn og variabel lønn. Mens alle ansatte har grunnlønn, har ansatte innenfor et utvalg stillinger, variabel lønn som kan omfatte årlige bonuser, salgsbonuser eller andre bonuser.

  Årsbonus
  En årsbonus utbetales til ansatte innenfor utvalgte stillinger og nivåer. Årsbonusen utbetales på grunnlag av selskapets årsresultat, samt resultatene som den ansatte og avdelingen har oppnådd. Fast ansatte 3M-medarbeidere, som er i arbeid og som ikke er ansatt i produksjonen, er i de fleste tilfeller kvalifisert til en årsbonus. Ansatte som er kvalifisert til salgsbonus, kan ikke få utbetalt årsbonus.

  Salgsbonus
  Alle selgere har en lønn som omfatter grunnlønn og en salgsbonus som betales månedlig eller kvartalsvis, avhengig av virksomheten du representerer.

  Langsiktig bonusordning
  Ansatte på ledernivå (og tilsvarende) er berettiget til medarbeideraksjer på grunnlag av ansvarsområde, personlig bidrag og lederresultater.


Dine fordeler

 • 3M tilbyr konkurransedyktige ordninger, som er tilpasset det lokale markedet. Hovedfordelene er knyttet til helse og omsorg, velferd og pensjon. Ordningene kan variere fra land til land avhengig av lokal lovgivning.


Flere 3M-ordninger og -ressurser

 • 3M tilbyr mange ordninger som kan bidra til å gjøre tilværeseln enklere, både praktisk og økonomisk. 3M tilbyr en rekke ressurser, belønninger og bonuser for å motivere til en mer aktiv og sunn livsstil. Benytt deg av våre mange muligheter – her er det noe for alle.

  En liten smakebit:


  • Rabatt på treningssenter
  • 3M Club hvor medlemmer med felles hobbyer og interesser kan komme i kontakt med hverandre

  I tillegg tilbyr 3M følgende ressuser og muligheter:


  • Fleksible arbeidstider
  • Mangfoldige karriere- og utviklingsmuligheter