Informasjon om 3Ms likestillingspolitikk

Arbeidsmiljøet i 3M er kjennetegnet ved engasjement og samarbeid, hvor idéer utveksles fritt. Vi går på tvers av landegrenser, kulturer og markeder for å løse kundenes problemer. Vi oppfordrer til åpen kommunikasjon, kreativitet og nysgjerrighet.

  • I 3M fremmer vi mangfold og inkludering, og vi tilbyr et arbeidsmiljø som er preget av respekt, og fritt for diskriminering og trakassering. Vi følger retningslinjene til OFCCP (Office of Federal Contract Compliance Programs) for ansettelse og forfremming av personer på grunnlag av dyktighet/kvalifikasjoner, uten hensyn til etnisk opprinnelse, hudfarge, religion, kjønn, nasjonal opprinnelse, alder, nedsatt funksjonsevne, veteranstatus, graviditet, seksuell legning, kjønnsidentitet eller -uttrykk, sivilstand, statsborgerskap, status med hensyn til trygdeforhold, redegjørelse for eller diskusjon om kompensasjon, eller andre former for beskyttet klassifisering. Hvis du vil lese mer om vern mot diskriminering i arbeidslivet i henhold til amerikansk føderal lov, kan du laste ned følgende EEO-ressurser -- EEO is the Law (PDF, 682,70 KB), EEO is the Law – Supplement (PDF, 138,35 KB) og Pay Transparency Nondiscrimination Provision (PDF, 94,16 KB).

    Se de relevante nasjonale og lokale lovkrav. (PDF, 560,74 KB)

    Vi støtter våre ansatte – og deres innovasjon – og skaper ideelle betingelser for å trives.

    Hvis du vil søke en stilling hos 3M og trenger hjelp eller tilrettelegging (hvis du har nedsatt funksjonsevne) i den forbindelse, kan du kontakte vår HR-avdeling på følgende telefonnummer: +47 06384.