Ansatte i 3M Singapore
Her er vi alle i samme båt.

Inkludering i 3M

Her kan du bidra til å skape en bedre verden. Vi samarbeider om å anvende forskningen slik at den bidrar til en bedre tilværelse. Vi er en nysgjerrig og kreativ gruppe mennesker med idéer som forandrer fremtiden.

3M har kontorer i mer enn 70 land, med mer enn 35 000 ansatte i USA og nær 55 000 i resten av verden. Vi skaper et inkluderende miljø hvor våre medarbeidere føler seg trygge, respektert og verdsatt, samt frie til å skape og innovere.

I 3M er mangfold vesentlig for innovasjon. Vi søker og verdsetter menneskers ulikheter – i tankegang, erfaring, etnisk opprinnelse, alder, kjønn, tro, personlighet og stil. Og medarbeidernes ulike kompetanse og evner er det som driver selskapet fremover, og som sørger for at vi alltid er relevante.

Mangfold utgjør en forskjell og gjennom inkludering får vi mest ut av disse forskjellene.

Mangfold utgjør en forskjell og gjennom inkludering får vi mest ut av disse forskjellene.

 • Mennesker


  Vi søker og verdsetter menneskers ulikheter – i tankegang, erfaring, etnisk opprinnelse, alder, kjønn, tro, personlighet og stil. Medarbeidernes ulike kultur, nasjonalitet, bakgrunn, innsikt, samt fysiske og mentale evner, gir grobunn for kreativitet og nytenkning, Og medarbeidernes ulike kompetanse og evner er det som driver selskapet fremover, og som sørger for at vi alltid er relevante og gjenspeiler kundene og markedene.

 • Kultur


  Vi streber etter et inkluderende miljø hvor ansatte føler seg trygge, engasjerte og frie til å skape og innovere. Inkludering er en integrert del av ledelsens atferd. Formålet med kampanjen «I'm in», som vi har lansert i 50 land, er å styrke og videreutvikle en inkluderende kultur. Vi ønsker at alle i 3M skal føle seg verdsatt, og at alle kan være seg selv når de er på jobb.

 • Samfunn


  Det er viktig for oss i 3M å delta i og bidra til lokalsamfunnet i landene hvor vi er representert. Gjennom engasjementet i samfunnet vi bor og arbeider i, gir vi noe til andre samtidig som vi lærer av andre, noe som øker vår motivasjon for å forbedre tilværelsen for alle. Det gir oss samtidig mulighet til å gjøre 3M synlig som en god arbeidsplass for alle, uansett bakgrunn.


Video om inkludering av ansatte i 3M

Ansatte i 3M Italia

Rekruttere medarbeidere med ulik bakgrunn

For å sikre at arbeidsstyrken er representativ for de ulike kundesegmentene og lokalsamfunnene vi er representert, har vi
 

 • inngått strategiske samarbeidsavtaler med mange fagforeninger, universiteter og andre undervisningsinstitusjoner for å finne kandidater med ulik bakgrunn
 • sørget for at medarbeidernes ressursnettverk deltar i rekrutteringsaktiviteter på universitetsområdene
 • forpliktet oss til å utvikle en høyt kvalifisert arbeidsstyrke, ved å investere i morgendagens medarbeidere

3M Infographic Global Women


Programmer og arrangementer

 • Den internasjonale kvinnedagen
  Den internasjonale kvinnedagen ble stiftet av FNs generalforsamling i 1977. 3M verdsetter den internasjonale kvinnedagen med en global feiring. 3Ms medarbeidere blir blant annet oppfordret til å gå i rødt, verdsette og hedre kvinnene som har inspirert dem. Se hvordan våre kontorer rundt om i verden feiret den internasjonale kvinnedagen. Her kan du se et sammendrag av hvordan 3M feiret den internasjonale kvinnedagen i over 50 land i 2015.
 • I 2002 utnevnte FNs generalforsamling 21. mai til verdens dag for kulturelt mangfold. I 2011 ble grasrotkampanjen «Do One Thing for Diversity and Inclusion» lansert for å få folk til å gjøre noe konkret denne dagen for å støtte mangfold. I 3M informerer vi de ansatte om verdens dag for kulturelt mangfold og oppfordrer dem til å delta. Her er noen ressurser og idéer:

  Meld deg på GlobeSmart, hvor du kan få utførlig informasjon og gode råd om hvordan man opptrer i næringslivet i over 90 land.

  Du kan få inspirasjon og idéer fra denne listen.

  Besøk siden til kampanjen «Do One Thing for Diversity»

  FN

 • Inkludering er nøkkelen til mangfold. Inkludering fører til engasjement, engasjement fostrer kreativitet, kreativitet fremmer innovasjon, og innovasjon resulterer i vekst. I september måned er 3M vert for en rekke arrangementer og aktiviteter, som viser hvordan man som ansatt i 3M kan bidra til et inkluderende miljø.

Infografikk 3M Mellom-Amerika