Hvordan fungerer 3Ms trygge og sikre vindusfilmer?

  • 3Ms trygge og sikre vindusfilmer er utformet for å gjøre glass knusebestandig ved å holde glassdelene sammen når glasset er knust.

Finn en godkjent montør i nærheten
Finn en sertifisert og godkjent bilmontør i nærheten.