Taper beskyttelsen mot ultrafiolette stråler effektiviteten over tid?

  • UV-beskyttelsen (ultrafiolett) som vi bruker i det opphavsrettbeskyttede klebesystemet vårt, er ikke fullkommen, men vi utformer vindusfilmene slik at de skal beholde en høy UV-beskyttelse gjennom hele levetiden. I tester målte innslippet av ultrafiolette stråler under 1 % etter 10 år!

Finn en godkjent montør i nærheten
Finn en sertifisert og godkjent bilmontør i nærheten.