Kirurgiske løsninger

Kirurgiske løsninger


  • 3Ms løsninger for smittevern i operasjonssalen

    Som en ledende global aktør har 3Ms løsninger for smittevern spilt en stor rolle for smittevern knyttet til operasjoner: så vel preoperativt som intraoperativt og postoperativt. Med støtte i et bredt utvalg perioperative løsninger samarbeider 3M med kirurgiske avdelinger for å hjelpe dem å håndtere risikofaktorer knyttet til postoperative infeksjoner, forbedre sikkerheten for pasienter og personell og redusere kostnader.


Produktløsninger for kirurgi