Sterilisering og kontroll

Overvåk det som er viktig

  • Sterilisering og kontroll

    I håndteringen av utfordringer knyttet til sterilisering og kontroll benytter helseorganisasjoner i mer enn 60 land seg allerede av 3Ms nyskapende produkter, ideer og kreative løsninger til å redusere risikoen for behandlingsrelaterte infeksjoner. Vi arbeider sammen med dere for å oppfylle organisasjonens behov, fra utfordringene i akuttavdelinger til de spesielle behovene i polikliniske kirurgiavdelinger og primærhelsetjenester.


Produktkategorier