Opticlude

Øyelapper

3M™ Opticlude™ øyelapper brukes av øyeleger over hele Europa, og er en mikroporøs og hudvennlig øyelapp for behandling av skjeling hos barn. Opticlude-serien består av øyelapper med gøyal utforming og hudvennlig klebestoff som hjelper barn å føle seg vel og slappe av under okklusjonsbehandling. Ved okklusjonsbehandling tilbyr 3M i tillegg støtte til øyeleger, ortoptister, foreldre og barn.


  • Opticlude

    3M Opticlude øyelapper brukes til behandling skjeling hos barn. Lappen dekker over det sterkeste øyet og oppfordrer dermed det svakeste øyet til å arbeide hardere og stimulere synet. Samtidig stimuleres den delen av hjernen som har ansvar for synsfunksjonen, til å utvikle seg helt.


Okklusjonsterapi

  • Rundt 1–5 % av barna i Storbritannia lider av amblyopi, som betyr "dovent øye" på gresk. Amblyopi skyldes en forstyrrelse i den normale synsutviklingen i en kritisk fase av barndommen og fører til dårlig syn på ett av øynene.

    Det er ikke alltid så lett å oppdage når et barn begynner å lide av amblyopi. Små barn bør derfor synstestes regelmessig av en øyelege eller ortoptist. I Storbritannia varierer testprogrammene geografisk, men barn testes ofte når de begynner på skolen, i 4-5-årsalderen. Barn kan dessuten ta øyetester gratis gjennom den statlige helsetjenesten, NHS.

    Amblyopi behandles med lapp (tildekking) på det gode øyet – ofte kalt okklusjonsterapi – for at det svake øyet skal begynne å arbeide og stimulere synet. Okklusjonsbehandling bidrar til at den delen av hjernen som har ansvar for synsfunksjonen, kan utvikle seg helt. Tildekkingen kan vare flere timer om dagen, og hele behandlingen kan vare fra noen måneder til flere år, avhengig av hvor alvorlig tilstanden er, og hvor samarbeidsvillig barnet er. Det er derfor viktig at den foreskrevne behandlingen gjennomføres, at barnet oppmuntres til å ha på lappen, og at barnet føler seg komfortabel med lappen på.