Pasientovervåking

Pasientovervåking

 • Pasientovervåking – ett slag om gangen

  Vi ønsker at dere skal ha de beste pasientovervåkingsproduktene, slik at dere kan yte førsteklasses pleie. Pålitelig overvåking av pasienter er avgjørende, og enten det dreier seg om å lytte til hjerteslag med et 3M™ Littmann®-stetoskop, registrere EKG-kurver med 3M™ Red Dot™-elektroder1 eller bygge kompetanse gjennom opplæring, så er 3M der for deg.

  1. Upublisert 3M™-materiale


Produktkategorier innen pasientovervåking

 • Dere kjenner pasientene deres, og vi kan pasientovervåking. Sammen kan vi standardisere elektrodene dere bruker, uten at det går ut over ytelsen.

  3M™ Red Dot™ elektroder

 • Er ledningene rene? Dere kan redusere krysskontaminering under pasientovervåking og spare tid gjennom å bruke engangsledninger som standardløsning på avdelingen.

  3M™ pasientovervåkingsløsninger

 • 3M™ Littmann®-stetoskoper brukes av millioner av helsepersonell over hele verden som ønsker å oppnå best mulige resultater for pasientene.

  www.littmann.no

 • 3M™ Bair Hugger™ Overvåkingssystem er et nøyaktig, ikke-invasivt verktøy for overvåking av pasientens kjernetemperatur.

  Finn ut mer


Populære emner

 • Alarmer fra EKG-overvåking

  Sliter dere med alarmtretthet / alarm fatigue?

  Alarmtretthet, en tilstand hvor pleiere opparbeider toleranse overfor lydalarmer i sykehusmiljøer og derfor kan risikere å overse alarmer om livstruende tilstander hos pasienter som overvåkes. Dette er en stadig økende trussel mot pasientsikkerheten. Les hvordan grundig hudpreparering kan forbedre signalkvaliteten og redusere alarmer fra EKG-overvåking.


Opplæring