Produkter og løsninger for IV innstikksted og koblinger

Pleie av innstikksted

Løsninger dere trenger for sikkerhet og beskyttelse

 • Hvert innstikksted har potensiale for infeksjon, forskyvning, hudskade og andre komplikasjoner. Disse komplikasjonene kan forårsake ubehag og smerte hos pasienten, lengre sykehusopphold, ekstra behandling og økt pasientdødelighet.

  3M Science har utviklet unike løsninger som gir deg det du trenger for å beskytte alle IV-katetre – fra innsetting til fjerning.

  Vårt brede produktutvalg gjør det enklere for dere å velge og bruke de rette produktene: fra beskyttelsesfilmer til katetersikring, transparente bandasjer og desinfeksjonshetter.

  Vi kan hjelpe pleiepersonell til å yte bedre pleie, med kunnskapsbaserte produkter som ivaretar pasientenes og pleierens sikkerhet, bidrar til å forhindre kostbare komplikasjoner og gjør pasientene mer fornøyde.


Antimikrobiell beskyttelse

 • The CDC estimates the number of health care-associated primary bloodstream infections in the US to be 71,900 each year.1
  The increased cost associated with CLABSI may be as high as $39,000 per episode.2*

  * In vitro-testing viser at den transparente filmen danner en viralbarriere mot virus som er 27 nm i diameter eller større, når bandasjen forblir intakt og er uten lekkasjer.

  Mikrober som forårsaker kateterrelaterte blodbaneinfeksjoner (KRBI), har mange inngangspunkter. De kan være forårsaket av bakterier på hudoverflaten og bakterier som beveger seg gjennom kateterlumen.3*


 • 3M transparent bandasje med gelepute av klorheksidinglukonat

  Velg 3M™ Tegaderm™ CHG-bandasjer,en fikseringsbandasje med integrert antimikrobiell gelepute av klorheksidinglukonat (CHG) som bidrar til å redusere risikoen for kontaminering fra flora på hudoverflaten.3

 • Curos desinfeksjonshetter

  Bruk 3M Curos™ desinfeksjonshetter og -propper for desinfeksjon og beskyttelse av kateterkoblinger. Reduser risikoen for at smittestoffer trenger inn i kateteret etter innsetting. 


Kateterfiksering

 • Optimal pleie av innstikksted og koblinger er en omfattende jobb. Det forventes at en intravenøs tilgang skal være stabil og sikker, at pleieren skal håndtere risikoen for behandlingsrelaterte infeksjoner, at pasienten skal føle seg vel, og i tillegg at kostnadene holdes nede.

  I retningslinjene fra The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011, og fra The Infusion Nurses Society (INS), Nursing Standards of Practice, 2011, anbefales det at det brukes kateter-stabiliseringsenhet til alle intravenøse katetre.4,5


 • Pasient på sykehus med intravenøst kateter fiksert til hånden

  3M™ Tegaderm™ IV Advanced bandasjer har en dyp splitt, stabiliseringskant og en kraftig men skånsom limteknologi, for å gi pasienten komfort og sikkerhet. Disse bandasjene tilfredsstiller CDC og INS' definisjoner som kateterfiksering eller stabiliseringsenhet.4,5


 • Velg 3M™ PICC/SVK katetersikring med Tegaderm IV-bandasjer for optimal fiksering av katetre. 3M™ PICC/SVK katetersikring ble utviklet for å redusere risikoen for at katetre skal bevege seg eller løsne, men kan enkelt tas av uten at pasienten utsettes for unødvendig smerte eller ubehag.6,7


Filmbandasje med bakterie- og virusbarriere

 • Den tynne filmen på 3M™ Tegaderm™ transparente filmbandasjer holder væske, bakterier og virus ute,* men lar vanndamp, oksygen og karbondioksid passere. Den sterile filmen med hypoallergent klebestoff inneholder ikke lateks, og transparent overvåkning av innstikksted forhindrer unødvendige bandasjeskift.

  Veneporter kan beskyttes med 3M™ Tegaderm™ IV transparent filmbandasje med klebefritt vindu, reduserer risikoen for bevegelse av nålen under fjerning av bandasje og hudens kontakt med klebestoff.

  * In vitro-testing viser at den transparente filmen danner en viralbarriere mot virus som er 27 nm i diameter eller større, når bandasjen forblir intakt og er uten lekkasjer.


Hudbeskyttelse

 • Vedlikehold av sunn hud rundt innstikkstedet er kritisk for å redusere risikoen for infeksjon, for godt feste av bandasje eller fikseringsenhet og for å sikre god pasientkomfort. Selv om hudskader relatert til medisinske klebestoffer (MARSI) er en utbredt og alvorlig komplikasjon, behøver det ikke å være en uunngåelig del av pasientens erfaring. Det er mulig å opprettholde hel, frisk hud selv ved gjentatte bandasjeskift. Preparering av huden og valg av riktige klebestoff er to måter å redusere risikoen for slike hudskader på.8


 • 3M Cavilon barrierefilmer

  3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm danner en beskyttende barriere mellom huden og fikseringsbandasjen, og reduserer risikoen for å utvikle hudskader risikoen for å utvikle hudskader relatert til medisinske klebestoffer (MARSI) reduseres. Når et produkt med klebestoff fjernes fra huden, fjernes Cavilon No Sting barrierefilm i stedet for hudceller.
   

  • Den originale alkoholfrie barrierefilmen
  • CHG- kompatibel9
  • Bidrar til å redusere forekomsten av hudkomplikasjoner (utslett/rødhet, hudavskalling, maserasjon)10
  • Tørker raskt, kleber ikke11
  • Kunnskapsbasert12

   

   

   

   


 • 3M™ kirurgiske taper leveres med flere ulike materialer og klebestoffer, slik at dere kan velge det produktet som egner seg best til formålet. 3M tilbyr mange av tapene som enkeltpasientruller for å bidra til å redusere risikoen for smitteoverføring.15-17


 • Fotnoter

  1. Magill SS, Edwards JR, Bamberg W, et al. Multistate Point-Prevalence Survey of Health Care–Associated Infections.  N Engl J Med 2014;370:1198–1208.
  2. Marschall J, Mermel LA, Fakih M, et al. Strategies to Prevent Central Line-Associated Bloodstream Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update Infect Control Hosp Epidemiol 2014;35(7):753–771
  3. Mermel, LA, McCormick, RD, Springman, SR, Maki, DG. The pathogenesis and epidemiology of catheter-related infection with pulmonary artery Swan-Ganz catheters: A prospective study utilizing molecular sub-typing. American Journal of Medicine. (1991) 91; 197S–205S.
  4. Centers for Disease Control and Prevention. Retningslinjer for forebygging av intravaskulære kateterrelaterte infeksjoner. Healthcare Infection Control
  (Appendix 1). Clin Infect Dis, 2011; 52(9):e162.
  5. Alexander M, et al. Infusion Nursing Standards of Practice. Journal of Infusion Nursing, (2011) Vol. 34, no 1S.
  6. Rutledge, et al. Catheter securement systems: comparison of two investigational devices to a sutureless securement device, a securement dressing, and sutures in a pig model. Intensive Care Medicine Experimental (2015) 3:24.
  7. Upublisert 3M-materiale (#12858).
  8. McNichol L, Lund C, Rosen T, Gray M. Medical Adhesives and Patient Safety: State of the Science. Journal Wound Ostomy Continence Nursing. 2013; 40(4): 365–380.
  9. Upublisert 3M-materiale (#005732).
  10. George M, Pal U, Guduri V, Smith G. Use of a skin protectant (3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film) to reduce local skin complications around PICC lines. Sendt til publisering.
  11. Upublisert 3M-materiale (#001563).
  12. 3M Health Care. 3M Cavilon No Sting barrierefilm. Clinical Evidence Summaries. 2012.
  13. Federal Register Vol 72, No. 73 Rules and regulations (73 FR 20373 4/15/2008).
  14. Hageman JC, et al. Investigation and control of vancomycin-intermediate and-resistant Staphylococcus areus: A guide for health departments and infection prevention personnel. CDC. Atlanta, GA 2006.
  15. Infection Control Today Vol 17, No. 1, Single-Patient Rolls of Medical Tapes Reduce Cross-Contamination Risk (January 2013).