Produkter

Produkter

Helseprodukter du kan stole på, for pasientene som stoler på deg.

Filosofien til 3M er å bruke våre ulike teknologier og globale styrke til forskning og utvikling av nye, innovative helseprodukter for økt kvalitet og pasientsikkerhet, nå og i fremtiden.

Ved å samarbeide med ledende helsepersonell rundt om i verden er vi i stand til å forstå hvilke utfordringer leger, sykepleiere og annet pleiepersonell står overfor. Vi kan derfor tilby kvalitetsprodukter som gjør jobben deres enklere gjennom å hindre infeksjoner, fremme tilheling, forenkle prosedyrer og redusere kostnader.


 • Vi tilbyr et komplett utvalg avanserte syntetiske gipser, lasker og kompatibelt gipsetilbehør som er komfortable og kan tilpasses, men likevel gir styrke og stabilitet.

  Finn ut mer

 • Vi tror på nøyaktighet og pålitelighet når det gjelder overvåking av pasienter. Lytt til klare hjerteslag med et 3M™ Littmann® stetoskop, og få pålitelige EKG-signaler med 3M™ Red Dot™ elektroder.

  Finn ut mer

 • Vi ønsker at du skal velge det beste fikseringsalternativet for hver pasient og hvert kliniske behov. 3Ms produkter hjelper deg å fiksere alt fra skjør hud til kritiske slanger og annet utstyr, med tape, støttebandasjer, kirurgiske bandasjer og mye mer.

  Finn ut mer

 • Vi forstår hvor viktig en sunn hud er for pasientens totale helse, og vårt utvalg av kirurgiske taper, hudbeskyttelsesprodukter og sårbandasjer bidrar til et godt resultat for pasientene dine.

  Finn ut mer


 • Steriliseringsproduktene våre brukes til å redusere risikoen for behandlingsrelaterte infeksjoner, for eksempel på store akuttavdelinger, på polikliniske kirurgiavdelinger og i primærhelsetjenesten.

  Finn ut mer

 • Vi dekker alle behov i operasjonssalen, fra preoperasjon til postoperasjon, og samarbeider med dere for å håndtere risikofaktorer knyttet til postoperative infeksjoner, forbedre sikkerheten for pasienter og personell og redusere kostnader.

  Finn ut mer

 • Alle innstikksteder og koblinger utgjør en mulighet for infeksjon, forskyvning, hudskade og andre komplikasjoner. Våre unike løsninger gir deg det du trenger for å beskytte alle IV-katetre – fra innsetting til fjerning.

  Finn ut mer

 • Med våre løsninger innen pasientoppvarming og temperaturstyringssystem – for pediatriske eller geriatriske, enkle eller utfordrende pasienter – hjelper vi kirurgen å oppnå målet om normoterme pasienter uten at dette går ut over tilgangen til pasienten.

  Finn ut mer