Lukk  
 • Takk for din henvendelse til 3M. Informasjonen du oppgir i denne sammenheng vil bli brukt til å svare på din henvendelse, via mail eller telefon, fra en 3M representant eller en av våre autoriserte samarbeidspartnere som vi eventuelt deler personlig informasjon med, iht retningslinjer i 3M Personvernerklæring.

 • Alle felter er obligatoriske, med mindre det er angitt som valgfrie

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Underkaste

Takk skal du ha.Skjemaet ditt ble sendt inn.

Tilgang

Vi beklager...

Det oppstod en feil under innsending. Prøv på nytt senere...

Vaskulær tilgang

Hvordan stoppe blodbaneinfeksjoner

 • Reduser infeksjonsrisikoen ved alle tilgangssteder

  På alle IV-steder kan det forekomme infeksjon, løsning, hudskade og andre komplikasjoner. Disse komplikasjonene kan skape ubehag og smerter hos pasienten, lengre liggetid, behov for tilleggsbehandling og kirurgiske inngrep – ja, til og med økt pasientdødelighet.

  3M Science har utviklet unike løsninger som gir deg det du trenger for å sikre og beskytte alle IV-katetre – fra innsetting til fjerning.

  Det store produktutvalget vårt gjør det enkelt for deg å velge og bruke de riktige produktene: fra transparente beskyttelsesfilmer og katetersikring til antimikrobielle bandasjer og desinfeksjonshetter.

  Vi kan hjelpe deg å yte omsorgsfull pleie ved hjelp av evidensbaserte løsninger som beskytter pasient og pleiepersonell, bidrar til å forebygge kostbare komplikasjoner og skaper økt pasienttilfredshet.

 • Stopp blodbaneinfeksjoner før de oppstår
  Stopp blodbaneinfeksjoner før de oppstår

  Som samarbeidspartner innenfor pasientsikkerhet ønsker vi å bistå med våre løsninger og kompetanse slik at dere oppnår nullvisjonen i forhold til infeksjoner i blodbanen. Finn ut mer om gratis opplæringsressurser og evidensbaserte produkter som hjelper dere å stoppe infeksjoner i blodbanen før de oppstår

 • RWD-studie
  En RWD-studie (studie basert på allerede tilgjengelige data) støtter bruk av CHG-bandasjer

  RWD-studien støtter videre de gjeldende anbefalingene om systematisk bruk av CHG-bandasjer på alle katetre som benyttes av intensivpasienter.


Se hvordan man klarte å oppnå en varig reduksjon av forekomsten av kateterassosierte infeksjoner i blodbanen

Dr. Philippe Eggimann forklarer hvordan man oppnådde en vedvarende, 11-årig reduksjon av kateterassosierte infeksjoner i blodbanen ved klorheksidinbandasjer.


Kilder til kateterassosierte infeksjoner i blodbanen

Infeksjoner i blodbanen kan oppstå på innsettingstidspunktet eller når som helst senere under den vaskulære tilgangen. De fleste oppstår etter innsetting.2 Mikrober kan komme inn i blodbanen via ekstraluminale eller intraluminale tilgangssteder. Hold deg oppdatert om anbefalte fremgangsmåter knyttet til forebygging av infeksjoner i blodbanen.

 • Kilder til kateterassosierte infeksjoner i blodbanen
  Trykk på den grønne koblingen hvis du vil

Intraluminal kontaminasjon

Oppstår når bakterier beveger seg gjennom katetret etter innsetting, ofte etter først å ha kontaminert lumenet via kateterporten.

Ekstraluminal kontaminasjon

Inntreffer når bakterier fra overflaten på huden beveger seg langs utsiden av katetret og går inn gjennom innstikkstedet

Tre nøkkelfaktorer for å redusere risikoen for infeksjoner i blodbanen

 • Vi deler målet deres om null infeksjoner i blodbanen Og vi skal gjøre vårt ytterste for at dere skal klare det.

  Vi mener det finnes tre nøkkelfaktorer for å klare målsettingen: mennesker, standarder og teknologi. Arbeidet krever at det innføres en pleiestandard, at pleiepersonalet systematisk følger denne standarden, og en teknologi som gir et ekstra lag med antimikrobiell beskyttelse.

 • Diagram over nøkkelfaktorer for infeksjonsforebygging

   


Mennesker med kompetanse og engasjement

Forebygging av infeksjoner i blodbanen krever kompetanse og engasjement. Finn ut mer om hvordan 3Ms ressurser kan hjelpe pleiepersonell å forvisse seg om retningslinjene blir fulgt – for alle pasienter, hver gang.

 • Varig reduksjon av kateterassosierte infeksjoner i blodbanen
  Varig reduksjon av kateterassosierte infeksjoner i blodbanen

  I en 30 minutters presentasjon deler dr. Philippe Eggimann sine erfaringer og viser hvordan man kan redusere forekomsten av kateterassosierte infeksjoner i blodbanen (CABSI) med en pleiepakke som inkluderer bruk av CHG-bandasjer.

 • Infeksjoner i blodbanen: Håndtering av kliniske utfordringer ved ekstraluminal kontaminasjon
  Infeksjoner i blodbanen: Håndtering av kliniske utfordringer ved ekstraluminal kontaminasjon

  Denne modulen tar for seg kliniske utfordringer knyttet til vedlikehold av katetre, med fokus på ekstraluminal kontaminasjon.

 • Infeksjoner i blodbanen: Håndtering av kliniske utfordringer ved intraluminal kontaminasjon
  Infeksjoner i blodbanen: Håndtering av kliniske utfordringer ved intraluminal kontaminasjon

  Denne modulen tar for seg kliniske utfordringer knyttet til vedlikehold av katetre, med fokus på intraluminal kontaminasjon.


 • Beskyttelse og sikring av tilgang, hudintegritet: Hudpleie under bruk av vaskulære tilganger
  Beskyttelse og sikring av tilgang, hudintegritet: Hudpleie under bruk av vaskulære tilganger

  Hovedemnene som dekkes, er beskyttelse og sikring av tilganger, og hudintegritet, inkludert hudpleie under bruk av vaskulære tilganger.

 • Katetertyper og anatomisk plassering
  Katetertyper og anatomisk plassering

  I denne modulen på 20–30 minutter får du kunnskap om ulike typer innstikksteder og om hvordan de bør håndteres.

 • Komplikasjoner ved bruk av perifere og sentrale katetre
  Komplikasjoner ved bruk av perifere og sentrale katetre

  I denne modulen får du oversikt over noen av de vanligste komplikasjonene forbundet med katetre, og den drøfter ulike måter å forebygge, gjenkjenne og behandle dem på.


Nåværende anbefalinger

Mange velrenommerte organisasjoner har utarbeidet evidensbaserte standarder og anbefalinger for forebygging av infeksjoner i blodbanen.

 • Nasjonale evidensbaserte retningslinjer for forebygging av behandlingsrelaterte infeksjoner
  Epic3: Nasjonale evidensbaserte retningslinjer for forebygging av behandlingsrelaterte infeksjoner

  Vurder å bruke bandasjer (absorberende/gele) som er mettet med 2 % klorheksidin hos voksne pasienter med sentralt venekateter som en strategi for å redusere forekomsten av kateterassosierte infeksjoner i blodbanen.1

 • NICE-akkreditering, retningslinjer for medisinsk teknologi (2019)
  NICE-akkreditering, retningslinjer for medisinsk teknologi (2019)

  3M™ Tegaderm™ CHG I.V. Fikseringsbandasjer bør vurderes brukt hos kritisk syke voksne pasienter som trenger sentralt vene- eller arteriekateter på intensiv- eller overvåkingsavdelinger.2


Effektiv og veldokumentert teknologi

3Ms evidensbaserte produkter kan hjelpe deg å yte omsorgsfull pleie som beskytter pasient og pleiepersonell, bidrar til å forebygge kostbare komplikasjoner og skaper økt pasienttilfredshet.Referanser

 • 1. Loveday H.P et al epic3: revised recommendation for intravenous catheter and catheter site care. Journal of Hospital Infection (Guideline addendum) 92 (2016) 346–348, 2016

  2. Medical technologies guidance [MTG25] Publiseringsdato: september 2019. The 3M Tegaderm CHG IV securement dressing for central venous and arterial catheter insertion sites www.nice.org.uk/guidance/mtg25

  3. Timsit JF, Mimoz O, Mourvillier B, Souweine B, Garrouste-Orgeas M et al. Randomised controlled trial of chlorhexidine dressing and highly adhesive dressing for preventing CRBSIs in critically ill adults, Am J Resp Crit Care Med. 2012: 186(12): 1272-1278.

  4. Trautmann M, Saatkamp J, Cost-effectiveness analysis of an antimicrobial transparent dressing for catheter insertion sites on intensive care units; Hyg Med 2016:41(5):D65–70

  5. Karpanen TJ, Casey AL, Das I, Whitehouse T, Nightingale P, Elliott TSJ. Transparent film intravenous line dressing incorporating a chlorhexidine gluconate gel pad: A clinical staff evaluation. J Assoc Vasc Access. 2016:September:21(3):133–138.

  6. Kohan CA, Boyce JM. A different experience with two different chlorhexidine gluconate dressings for use on central venous devices. Plakat presentert hos Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC) og publisert i Am J Infect Control. 2013;41(6):S142–S143.

  7. Eggimann P, Pagani JL, Dupuis-Lozeron E, et al. Sustained reduction of catheter associated bloodstream infections with enhancement of catheter bundle by chlorhexidine dressings over 11 years. Intensive Care Med. (2019) 45:823-833.