IV behandling

IV behandling

Reduserer infeksjonsrisiko ved innstikksted og koblinger

 • Alle innstikksteder og koblinger utgjør en mulighet for infeksjon, forskyvning, hudskade eller andre komplikasjoner. Disse komplikasjonene kan potensielt forårsake ubehag og smerte hos pasienten, lengre sykehusopphold, ekstra behandling og økt pasientdødelighet.

  3M Science har utviklet unike løsninger som gir deg det du trenger for å beskytte alle IV-katetre – fra innsetting til fjerning.

  Vårt brede produktutvalg gjør det enklere for dere å velge og bruke de rette produktene: fra transparente beskyttelsesfilmer og katetersikring til antimikrobielle bandasjer og desinfeksjonshetter.

  Vi kan hjelpe dere å levere pleie med kunnskapsbaserte løsninger som ivaretar pasientenes og pleierens sikkerhet, bidrar til å forhindre kostbare komplikasjoner og gjør pasientene mer fornøyde.


 • Intravenøs behandling

  Hva er intravenøs behandling?

  Intravenøs behandling brukes til å administrere erstatningsvæsker, anestesi, antibiotika, kjemoterapi, næringsstoffer, smertedempende legemidler, til forebygging av dehydrering og til diagnostisk testing (f.eks. sentralvenetrykk, minuttvolum, arterietrykk).

  Innstikksteder kan omfatte perifere, subklavia, jugularis og femoral vener og kan være avhengige av pasientens alder, diagnose, venenes egnethet, formålet med infusjonen, behandlingens varighet samt type legemiddel.

 • Hvorfor er kontroll av intravenøs behandling så viktig?

  Hvorfor er kontroll av intravenøs behandling så viktig?

  Feil innsetting og stell under intravenøs behandling kan føre til komplikasjoner som trombose, flebitt og infeksjoner i blodbanen, med alvorlige konsekvenser som nedsatt pasientsikkerhet og ekstra behandlingskostnader for helseforetakene.


Hvorfor er bandasjer så viktige ved intravenøs behandling?

 • IV-bandasjer

  Bandasjer er en viktig del av intravenøs behandling. De hindrer skader på det kateteriserte blodkaret, fikserer kateteret og forebygger kontaminering. Disse selvklebende, transparente, semipermeable filmbandasjene i polyuretan gjør det mulig å inspisere kateterstedet visuelt, sikrer stabilitet og feste, beskytter såret mot bakterier og væske og lar huden puste.

  Last ned produktvelger for IV-bandasjer


Hvordan møter 3M disse utfordringene?

 • 3M™ Tegaderm™ IV bandasjer

  3M tilbyr pålitelige, klinisk dokumenterte løsninger for stell av mange ulike innstikksteder. 3Ms løsninger for vaskulære tilganger er laget for å gjøre det enklere å fiksere utstyr og overvåke innstikksteder, for å beskytte tilganger mot smittestoffer utenfra og for å forbedre hudhelsen. 3M™ Tegaderm™ IV bandasjer fikserer og beskytter alle typer katetre, PVK, PICC-line, SVK (ikke-tunnelerte og tunnelerte), implanterte porter, arterielle katetre og epiduralkatetre.


Reduksjon av kateterrelaterte blodbaneinfeksjoner

 • Infeksjoner i blodbanen

  Pasienter som får legemidler intravenøst, har lavere risiko for å pådra seg infeksjon i blodbanen dersom innstikkstedet dekkes med Tegaderm CHG IV fikseringsbandasje, slik National Institute for Health and Care Excellence (NICE) anbefaler.

  Etter en gjennomgang av medisinsk teknologi som del av Medical Technologies Evaluation Programme publiserte NICE retningslinjer som støtter bruk av Tegaderm-bandasjer med klorheksidinglukonat (CHG-bandasjer) for å dekke til og beskytte innstikksteder for sentrale venekatetre og arteriekatetre hos pasienter på akuttavdelinger.

  Hvis den brukes som standard behandling, kan Tegaderm CHG-bandasjen spare NHS i England for mellom 4,2 millioner og 10,8 millioner britiske pund hvert år, basert på data gjennomgått av NICE Advisory Committee (beregnet kostnadsbesparelse på 73 pund per pasient basert på en hyppighet av kateterrelaterte infeksjoner i blodbanen på 1,48 per 1000 kateterdager, som i tillegg vil komme mellom 80 000 og 260 000 pasienter til gode).1

  Vis alle produkter for IV behandling


3M Science. Applied to Life.™ – Helsepleie


Referanser

  1. The 3M Tegaderm CHG IV securement dressing for central venous and arterial catheter insertion sites (2015) NICE medical technologies guidance MTG25

ANDRE 3M-WEBSITES
bCom
Følg oss
Bytt lokalisering
Norge - norsk