Forebygge infeksjon på operasjonsstedet

Forebygge infeksjon på operasjonsstedet

Reduser risikoen for infeksjoner

 • 3Ms løsninger for operasjonssår omfatter alle kliniske tiltak som reduserer risikoen for infeksjon – så vel preoperativt som intraoperativt og postoperativt –, og hjelper helseforetak å forbedre pasientenes sikkerhet, yte kvalitetsopplæring og håndtere kostnader. Vi tilbyr derfor et bredt utvalg produkter som bidrar til å forebygge infeksjoner i operasjonsår gjennom hele pasientforløpet.

  Kontakt en klinisk spesialist for finne ut mer om hvordan 3M kan samarbeide med organisasjonen din.


Forebygg postoperative infeksjoner før, under og etter operasjon sammen med 3M

Enhetlig og klar pleie: 3Ms løsninger i sammenheng

 • Mål:

    

  • Fjerne mikroorganismer som normalt koloniserer huden
  • Forebygge rekolonisering av mikroorganismer i operasjonsområdet

  Risikoen for postoperative infeksjoner reduseres når alle elementer i 3Ms løsninger tas i bruk. The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) understreker at det må gis klar og enhetlig informasjon og råd til pasienter og pleiere gjennom alle faser av pleien.

  3Ms løsninger er basert på NICE-retningslinjene, ekspertråd og andre nasjonale og internasjonale retningslinjer for forebygging og smittevern. Løsningene er dessuten i samsvar med Verdens helseorganisasjons (WHO) sjekkliste for kirurgi.(4-10) Hvis du vil se en oversikt over alle retningslinjer som er omtalt i disse løsningene, samt deres ikrafttredelsestidspunkt,

 • Målet med helhetlige løsninger
 • Risikodiagram

Kontakt 3M for en samtale

3M ønsker å hjelpe dere i bekjempelsen av postoperative infeksjoner og til å øke effektiviteten, effekten og pasientkomforten. Kontakt oss i dag for å finne ut hvordan vi kan møte deres behov.


Samarbeid med 3M og 3Ms helhetlige løsninger

 •  

  Med flere tiår med erfaring, ekspertise og kunnskap om forebygging av postoperative infeksjoner kan 3M anbefale tiltak som bidrar å redusere risikoen for infeksjon for kirurgiske pasienter. 3Ms løsninger omfatter både opplæring og støtte, inkludert kurs på arbeidsplassen og nettbasert opplæring. Kontakt en klinisk spesialist, og skaff dere en løsning for forebygging av postoperative infeksjoner som er skreddersydd for deres behov:

  Ekspertise fra engasjerte spesialister innen infeksjonsforebygging og smittevern

    

  • Ekspertråd om kliniske spørsmål og om dekontaminering
  • Støtte i form av gjennomgang av klinisk praksis
  • Veiledning i gjennomføring av NICE-retningslinjene
  • Opplæring av klinisk personell
  • Skreddersydd e-læringsprogram
  • Kurs på arbeidsplassen
 • Før operasjon

  Før operasjon

  Oppnå bedre rekonvalesens og resultat for pasientene ved å optimalisere klargjøringen for kirurgi.

 • Under operasjon

  Under operasjon

  Bruk løsninger som støtter de viktigste pleiefaktorene gjennom kirurgiske prosedyrer.

 • Etter operasjon

  Etter operasjon

  Fullfør operasjonen på en trygg måte, og gjør pasienten klar for pleie på avdeling.


Referanser


ANDRE 3M-WEBSITES
bCom
Følg oss
Bytt lokalisering
Norge - norsk