Dame i huske

Stomipleie

Hva er peristomal hudskade?

 • En stomi (noen ganger kalt ostomi) er en åpning som lages i bukveggen ved hjelp av kirurgi. Den leder innholdet fra mage og tarmsystemet eller urinveiene ut av kroppen og er festet til huden.

  Stomier er røde og fuktige av utseende og kan stikke noen centimeter ut av huden. Noen stomier kan også ligge i flukt med huden. Stomiområder er rike på blodkar og kan lett blø ved slag eller støt, men skal ellers ikke medføre smerter eller ubehag for pasientene.

  Peristomal hudskade viser til skader som oppstår rundt stomiåpningen. Selv om det er stort fokus på forebygging av trykksår og andre plager, bør man legge vekt på å forebygge alle typer hudskader som kan unngås, inkludert peristomale hudskader.


Hvordan utvikles peristomale hudskader?

 • Huden rundt en stomi kan bli skadet av klebestoffer eller ved eksponering for urin og avføring på grunn av poselekkasje.

 • Peristomal dermatitt utløst av kontakt med irritanter (PICD)

  PICD skyldes at huden blir eksponert for urin og avføring. Over tid blir overhuden mykere og mer gjennomtrengelig, og hudens pH går fra sin normale sure tilstand – som er nødvendig for å opprettholde hudbarrieren og gjenopprettingsevnen – til å bli basisk. Proteolytiske og lipolytiske fordøyelsesenzymer finnes i store mengder i flytende avføring og forårsaker direkte skade på hud gjennom betennelsesreaksjoner. Denne skaden har stor likhet med skaden som forårsakes av inkontinensassosiert dermatitt (IAD). Avføring fra tynntarmen (f.eks. fra en ileostomi eller jejunostomi) har rikelig av disse enzymene.

 • Hudskader relatert til medisinske klebestoffer (MARSI)

  Når et produkt med klebestoff fjernes fra huden, fjernes også overhudsceller. Hvis det fjernes flere lag og huden ikke får tilstrekkelig med tid til å danne ny overhud, blir dypere lag i huden eksponert, og barrierefunksjonen blir nedsatt. Når lag av overhuden fjernes eller hele overhuden løsner fra lærhuden/dermis kaller vi det hudstripping. Slik skade forekommer ofte ved:

    

  • skjør gammel hud hvor overhuden har dårlig feste i lærhuden/dermis
  • bruk av aggressive klebestoffer
  • bruk av klebestoff som benzotinktur
  • uriktig fjerning av klebestoffer
 • Råd om forebygging av peristomale hudskader

    

  • Kontroller posen minst to ganger for hvert skift
  • Tøm posen senest når den er en tredjedels full, for å hindre at den utilsiktet løsner fra huden
  • Hårvekst på buken bør klippes
  • Fjern og sett på en ny pose/plate med regelmessig mellomrom, hvis hudbarrieren har løsnet fra huden, eller hvis du kan se eller føle avføring/urin langs kanten av posen eller på huden omkring
  • Påfør 3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm før du setter på posen
  • Ikke bruk tape til å reparere en pose som lekker – dette vil bare øke risikoen for å utvikle hudirritasjon når avføring/urin kommer i kontakt med huden
  • Rådfør deg alltid med en stomisykepleier om utstyr og problemer knyttet til området rundt stomien

Pleie av peristomal hud

 • Det er viktig at huden rundt stomiåpningen beskyttes mot kroppsvæskers og klebestoffers irriterende og etsende virkninger.

  Påføring av 3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm i området rundt en stomiåpning gir langvarig beskyttelse mot enzymer og andre skadelige elementer som ofte finnes i tarminnhold og urin1. Cavilon No Sting barrierefilm beskytter dessuten mot hudskader relatert til medisinske klebestoffer2 forårsaket av hyppig påsetting og fjerning av stomiposer og -plater. Cavilon No Sting barrierefilm er ideell for bruk i området rundt kolostomier, urostomier, trakeostomier og gastrostomier. Den kan dessuten brukes på skjør eller ødelagt hud.

  Cavilon No Sting barrierefilm er tilgjengelig i praktiske og diskre 1ml/3ml applikatorer. Applikatorene er enkle å bruke og gir skånsom, men effektiv og alkoholfri beskyttelse til skjør hud i området rundt stomiåpninger. Cavilon No Sting barrierefilm kan brukes ved skifte av utstyr for å beskytte mot hudskade relatert til medisinske klebestoffer og for å forebygge og behandle sår hud.


Referanser

  1. Jones D, Powell G, Burton J, Marshall J, Edwards A. (1999) An effective barrier against the ravages of proteolytic enzymes on peristomal and perianal skin. Presentert på RCN Gastroenterology and Stoma Care Nursing Conference, Eastbourne, 1999.
  2. Arrowsmith M, Schuren J (2005) Laboratory Studies and general characteristics of Cavilon skin care products. Upublisert 3M-materiale.