Pleie av barn

Hudskader knyttet til bruk av medisinske klebestoffer

Forebygging av hudskader relatert til medisinske klebestoffer (MARSI)

  • Brosjyre om MARSI

    Hudskader relatert til medisinske klebestoffer er en vanlig og alvorlig komplikasjon som forekommer på tvers av pleiesituasjoner og aldersgrupper. Likevel blir slike skader ofte oppfattet som en uunngåelig del av pasientbehandlingen. MARSI er i våre dager underrapportert og er ikke klassifisert som bivirkning. Dette har gjort at det er vanskelig å dokumentere forekomsten av og de økonomiske kostnadene knyttet til MARSI. Vårt utvalg av produkter og løsninger kan imidlertid hjelpe helsepersonell å holde forekomsten av MARSI på et så lavt nivå som mulig

    Klikk her for å lære mer om MARSI og hvordan det kan forebygges (PDF 671 kB)


Velvære og sikkerhet for pasienten

  • 3M samlet et panel av 23 fremstående eksperter for å etablere formelle retningslinjer for diagnostisering, forebygging, valg og bruk av produkter, og behandling av hudskader.

    Ved økt forståelse av og bevissthet om MARSI og gjennomføring av disse retningslinjene kan dere bidra til større velvære for pasientene, til reduserte behandlingskostnader og til bedre resultater.

    Klikk her for å laste ned et eksemplar av retningslinjene.


Ledende innenfor medisinske klebestoffer

3M har utviklet og forbedret klebestoffer til medisinske formål i over 50 år og jobbet hardt for å utvikle den rette typen klebestoff for de fleste medisinske bruksområder, inkludert hudvennlige kirurgiske taper.

Vår samarbeidskultur, investeringer i forskning og utvikling og ekspertise innen klebestoffteknologi har gjort oss i stand til å utvikle tapene, bandasjene, sårlukkingstapene og hudbeskyttelsesproduktene som dere kan stole på.

Finn ut mer om 3Ms sårbehandlingsprodukter