Pleiende hender

Inkontinens assosiert dermatitt

Inkontinens assosiert dermatitt (IAD)

 • Inkontinensassosiert dermatitt (IAD)

  Når pasientens hud utsettes for urin og/eller avføring, påvirker dette huden negativt.


  • Fuktighet gjør huden mer sårbar for friksjon, som kan føre til hudavskrapninger og maserasjon (IAD). Urin kan også redusere vevets toleranse for friksjon, forskyvning eller trykk
  • Endret pH i huden kan fremme vekst av patogene mikroorganismer.
  • Fekale enzymer kan forårsake direkte skade av huden
  • Kombinasjonen av kjemisk (tradisjonell såpe) og fysisk (vask) irritasjon reduserer hudens motstandsevne1,3,11

Dette kan føre til at det utvikles inkontinens assosiert dermatitt (IAD)


Fortjener pasientene optimal hudpleie?

 • Optimal hudpleie

  Frisk hud trenger beskyttelse. Huden beskytter mot mekanisk kontakt, trykk, temperaturvariasjoner, mikroorganismer og irriterende stoffer. Den naturlige aldringsprosessen reduserer hudens evne til å beskytte mot slik påvirkning.

  Kroniske sykdommer er mer vanlig i en stadig eldre befolkning og ledsages ofte av to andre problemer:

  1. økt behov for pleie av sengeliggende pasienter som må vaskes i sengen
  2. inkontinens knyttet til kroniske sykdommer, som igjen kan føre til inkontinens assosiert dermatitt

En aldrende befolkning

 • 186%

  økning i andel av befolkningen som er 85 år eller eldre, fra 14 millioner til 40 millioner

 • 74%

  økning i andel av befolkningen som er 65 år eller eldre, fra 129 millioner i 2010 til 224 millioner innen 2050

 • 25-30%

  av personer som er 85 år eller eldre, har en reduksjon i kognitive evner. Risikoen for demens øker kraftig med alderen


Tre enkle tiltak for å redusere inkontinens assosiert dermatitt

 • Tre enkle og anbefalte pleietiltak for å forebygge inkontinens assosiert dermatitt er:

  1. Rengjør huden.
  2. Tilfør huden fuktighet daglig og etter behov for å erstatte tapet av fettstoffer i de øvre lagene av huden.
  3. Påfør en krem eller spray som beskytter mot fukt, hvis pasienten har betydelig urin- eller avføringsinkontinens (eller begge).1, 4, 13

  På bakgrunn av dokumentasjon som tilsier en sammenheng mellom inkontinens assosiert dermatitt, dens viktigste årsaksfaktorer og trykksår, bør behandling av inkontinens omfatte disse tre pleietiltakene.

  Hvis dere er på utkikk etter praktisk veiledning i hvordan dere kan diagnostisere, forebygge og behandle inkontinens assosiert dermatitt, vil dere finne god hjelp i retningslinjene publisert av Wounds International. Dere kan laste ned et eksemplar gratis fra Wounds Internationals nettsted.


Forbløffende resultater

Forbløffende resultater

Sammenheng mellom trykksår og inkontinens assosiert dermatitt

 • Det ble gjennomført en systematisk gjennomgang og metaanalyse for å kartlegge sammenhengen mellom inkontinens assosiert dermatitt (IAD), dens viktigste årsaksfaktorer (inkontinens og fukt) og trykksår. I de fleste studiene (86 %) ble det funnet en signifikant sammenheng mellom undersøkelsesvariablene. Dokumentasjonen antyder en sammenheng mellom IAD, dens viktigste årsaksfaktorer og trykksår.12