hud- sårbehandling

Hudbeskyttelse

3Ms løsninger for hudbeskyttelse

Beskyttelse av hudens integritet er avgjørende for å oppnå gode pasientresultater.

Siden pasientens behov kan endres fra dag til dag, tilbyr vi et utvalg nyskapende, hudvennlige og pålitelige produkter som er tilpasset de ulike behovene. Velg blant et bredt utvalg sårbehandlings- og hudbeskyttelsesprodukter for så vel akutte som kroniske sår.

Vi vet at pasientenes velvære og tilfredshet er viktig, og vi har derfor utviklet disse smarte hudbeskyttelsesløsningene som beskytter og bevarer huden, for eksempel ved inkontinens assosiert dermatitt, hudskader relatert til medisinske klebestoffer (MARSI) og fuktassosiert hudskade rundt sår og stomiåpninger.


Videoer


Om inkontinens assosiert dermatitt og sammenhengen med trykksår

 • Inkontinensassosiert dermatitt

  Inkontinens assosiert dermatitt (IAD) påvirker pasienter både i akutte og i langvarige pleiesituasjoner. Denne hudskaden er knyttet til eksponering for urin eller avføring. Pasienter opplever betydelig ubehag, og tilstanden kan være vanskelig, tidkrevende og dyr å behandle. Inkontinens assosiert dermatitt er et betydelig helseproblem i hele verden og blir ansett for å være en risikofaktor for utvikling av trykksår1.

  Vi i 3M samarbeidet med Wounds International om å samle et ekspertpanel som skulle utarbeide kunnskapsbaserte retningslinjer for diagnostisering, forebygging og behandling av inkontinens assosiert dermatitt. I sine publiserte anbefalinger la panelet særlig vekt på behovet for å etablere en globalt akseptert behandlingsprotokoll for hudskader.

  Skaff deg ditt eget eksemplar av Moving Prevention Forward: Incontinence Associated Dermatitis Best Practice Principles

  Finn ut mer om 3M™ Cavilon™ hudbeskyttelsesprodukter

  1. Beeckman D et al. Proceedings of the Global IAD Expert Panel. Incontinence associated dermatitis: moving prevention forward. Wounds International 2015 • forebygging av hudskader

  Hjelp til å redusere og håndtere skade

  Hudskader relatert til medisinske klebestoffer (MARSI) kan være en alvorlig komplikasjon og kan forekomme i alle pleiesituasjoner og aldersgrupper. Slike skader blir imidlertid ofte oppfattet som en uunngåelig del av pasientbehandlingen. MARSI kan forekommer hvor som helst der det blir brukt klebestoffer, inkludert innstikksteder og hos pasienter med sensitiv eller risikoutsatt hud.

  For sårbare pasienter kan hudskader føre til alvorlige komplikasjoner. Bruk av 3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm på huden under produkter med klebestoffer kan bidra til å beskytte pasienter mot MARSI.

  Finn ut mer om MARSI


 • Fuktassosierte hudskader

  Løsninger for beskyttelse rundt sår

  Området rundt et sår er utsatt for skade fra sårbandasjer og klebestoffer; 3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm kan bidra til å beskytte mot hudskader på områder rundt sår.

  Finn ut mer om 3M™ Cavilon™ hudbeskyttelsesprodukter

  3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm kan brukes til å beskytte huden mot oppbløting rundt leggsår, trykksår, diabetiske fotsår og andre kroniske tilstander. Den kan dessuten brukes til å behandle og beskytte huden mot skade knyttet til inkontinens assosiert dermatitt og klebestoffer. 1 ml- eller 3 ml-skumapplikatorene gir mulighet for presis påføring rundt ikke-infiserte sår, og filmens sterile og ikke-toksiske formulering gjør den ideell for pleie av områder rundt sår.