Redusere hudrekolonisering

Redusere hudrekolonisering

Beskytt pasientene mot infeksjoner i operasjonssår

 • Infeksjoner i operasjonssår er et alvorlig problem for sykehus fordi kan føre til forlenget sykehusopphold og økt pasientdødelighet1. 3M™ Ioban™ innsnittsduker reduserer effektivt bakteriemengden på huden og dermed kontamineringsrisikoen ved å danne en steril fysisk barriere over såret. En studie har dokumentert produktets effekt ved at det ble dannet færre bakteriekolonier på huden sammenlignet med klorheksidinglukonat, povidonjod eller alkohol og innsnittsduker som ikke var impregnert med jodofor8. Kontakt en klinisk spesialist for å finne ut hvordan 3M kan hjelpe organisasjonen din å oppfylle pasientenes behov på beste måte.


Fakta om rekolonisering på hud: Visste du det?

 • 3 ganger lengre

  Sykehusrelaterte infeksjoner kan forlenge liggetiden for pasienter med 3 ganger.4

 • 20%

  Ca. 20 % av sykehusfloraen kan ikke fjernes gjennom bruk av operasjonsbekledning og antiseptika.5

 • 50%

  Til og med etter 3 timer hadde pasienter desinfisert med alkohol og behandlet med 3M™ Ioban™ 2 innsnittsduker mer enn 50 % færre kolonidannende enheter (CFU) på huden sammenliknet med pasienter som ble klargjort annen måte.8


NICE-anbefaling

 • Dokumentasjon:

  Postoperative infeksjoner har ulike årsaker, og den vanligste kilden er pasientens egen hudflora.7 Reduksjon av rekolonisering på hud mens hudfloraen fortsetter å vokse,5 er en konstant utfordring for medisinsk personell.10

  Anbefaling:

  Ved behov for en innsnittsduk: bruk en jodoforimpregnert innsnittsduk, med mindre pasienten har jodallergi.6

  Løsning:

  3M™ Ioban™ 2 antimikrobielle innsnittsduker reduserer sannsynligheten for rekolonisering på hud etter huddesinfeksjon8 og reduserer derfor risikoen for sårkontaminasjon gjennom hudflora.9

  Kontakt en klinisk spesialist i dag for å finne ut hvordan 3M kan hjelpe dere å redusere infeksjonsrisikoen ved å følge NICEs retningslinjer.

Redusere hudrekolonisering

Forebygging av infeksjoner i operasjonssår med 3M

 • Sterilt område

  Ikke alle innsnittsduker er like

  3M™ Ioban™ innsnittsduker danner en steril fysisk barriere rundt innsnittsområdet og reduserer bakteriell rekolonisering på hud. De kan brukes på alle pasienter* og bidrar i arbeidet med å forebygge sårkontaminasjon.

  "Ioban innsnittsduker er viktige for kirurger som ønsker å redusere risikoen for postoperative infeksjoner og skape et sterilt område, noe man ikke oppnår gjennom huddesinfeksjon alene.

  Operasjonsduken holder seg på plass, slik at virkestoffet kan virke."

  – Mr. Philip Roberts
  Consultant Orthopaedic Surgeon
  University Hospital of North Staffordshire
  januar 2012

 • Diagram

  En studie viser færre kolonidannende bakterieenheter på huden ved bruk av 3M™ Ioban™ innsnittsduker sammenliknet med bruk av klorheksidin, povidonjod og innsnittsduker som ikke var impregnert med jodofor8.

 • Diagram

  Ved test av 12 mikroorganismer som vanligvis forbindes med postoperative sårinfeksjoner, var 3M™ Ioban innsnittsduker mer effektive enn andre antimikrobielle innsnittsduker2.


3M Ioban innsnittsduker: utsagn fra kunderReferanser

  1. NICE Clinical Guidance 74. Surgical site infection: prevention and treatment of surgical site infection. 2008
  2. Eyberg C, et al. Poster presented, Society of Healthcare Epidemiology of America, mars 2009
  3. Health Protection Agency. Surveillance of Surgical Site Infections in NHS Hospitals in England. 2011/2012
  4. Plowman R, Graves N, Griffin M et al (1999) The socio-economic burden of hospital acquired infection. London: Public Health Laboratory Service
  5. Sebben JE. J Am Acad Dermatol 1983; 9: 759–65
  6. NICE (2008) Clinical Guideline 74, Surgical Site Infections: Prevention and treatment of surgical site infection. Section 6.6
  7. Whyte W, et al. J Hosp Infec 1991; 18: 93–107
  8. D.H. Johnston, J.A. Fairclough, et al. 1987 Rate of bacterial recolonization of the skin after preparation: four methods compared Br. J. Surg., Vol. 74, januar, s. 64.
  9. Professor John Fairclough, Consultant Orthopaedic Surgeon, University Hospital of Wales. 2010
  10. Lovell DL. Archives of Surgery. 1945.51:78–80

  *Skal ikke brukes på nyfødte eller på pasienter som har jodallergi