Sykepleier steller med pasient med bairhugger

De 10 viktigste tingene du trenger å vite om pasientoppvarming, for innkjøpseksperter.

Å opprettholde kroppstemperaturen og holde pasientene varme under operasjonen er viktig. For å finne ut hvordan du best kan beskytte pasienter under operasjonen, les våre 10 viktigste ting du trenger å vite.

 • Nummer 1

  Det er viktig for operasjonsutfallet for pasienter å opprettholde kroppstemperatur/normotermi.

  Mennesker opprettholder en kjernekroppstemperatur nær 37 °C (da er pasienten normoterm). Hudtemperaturen er vanligvis 2-4 °C kjøligere enn kjernetemperaturen. Denne forskjellen opprettholdes gjennom termoregulering. Hvis kjernekroppstemperaturen avviker fra normalen med for mye, vil dette påvirke metabolske funksjoner negativt. Temperatur under 36 °C regnes som hypotermi.1

 • Nummer 2

  Anestesi forstyrrer evnen til å opprettholde kroppstemperaturen.

  Anestesi, både generell og regional (spinal/epidural), forstyrrer termoregulering og lar det varme kjerneblodet strømme til huden/periferien, der det avkjøles. Denne prosessen fører til at kjernetemperaturen faller med opptil 1,6 °C innen den første timen med anestesi!2

 • Nummer 3

  Operasjonsrommene er kalde!

  I tillegg holdes operasjonssalene ved ca. 21 °C. Pasienter eksponeres for dette kjølige miljøet, og når de er bedøvet, kan de ikke bevege seg. Resultatet er at kjernetemperaturen fortsetter å falle.

 • Nummer 4

  Hvis pasienten blir hypotermisk, øker risikoen for uønskede komplikasjoner kraftig.

  Perioperativ hypotermi øker pasientens risiko for å utvikle mange uønskede komplikasjoner. Disse inkluderer økt blodtap, økt smerte, økt risiko for infeksjon på operasjonsstedet og økt risiko for hjerteforstyrrelser.3

 • Nummer 5

  Hypotermi øker kostnadene for helsesystemet.

  Det er godt dokumentert at de negative effektene av hypotermi gir betydelige økte kostnader for helsesystemet, for eksempel lengre oppholdstid, kostnad for blodprodukter, kostnad for behandling av sårinfeksjoner og økt antall pasienter som må legges inn på nytt.3,4

 • Nummer 6

  Oppvarmingssystemer må være effektive.

  Et effektivt oppvarmingssystem må varme opp så mye av pasientens kroppsoverflateareal som mulig. Produsenter skal kunne gi bevis for å demonstrere effekten av systemet deres. Et effektivt oppvarmingsteppe med såkalt "forced-air warming" kjennetegnes av jevn temperatur over hele teppet og synlige perforeringer som lar varm luft å strømme over pasientens hud, og overfører varmen til et større overflateområde5,6,7.

 • Nummer 7

  Noen pasienter er vanskeligere å varme enn andre.

  Det er flere posisjoner og situasjoner i operasjoner, hvor store områder av pasientens kropp må eksponeres, og disse pasientene kan være vanskelige å varme aktivt. Å ha flere typer oppvarmingstepper med forced-air warming er kritisk. Oppvarming av underkropp, spesialitetstepper, og tilpassbare tepper er nødvendig i tillegg til tradisjonelle over-, under- og fullkroppstepper, for å varme pasienter i alle stillinger.

 • Nummer 8

  Konvektive systemer (forced-air warming) er mer effektive enn ledende.

  Ledende systemer oppvarmer pasienten bare hvor de kommer i kontakt med pasienten, mens konvektive forced-air warming systemer varmer et større overflateareal ved å blåse varm luft over pasientens hud. Overkroppstepper reduserer også varmetapet ved å isolere pasienten samtidig.8,9

 • Nummer 9

  Retningslinjer anbefaler at pasienter oppvarmes aktivt før anestesi.

  Dette bidrar til å redusere påvirkningen av pasientens kjernetemperatur når det varme kjerneblodet strømmer til huden. Pasienter bør også varmes aktivt under operasjonen ved bruk av forced-air warming.10,11,12

 • Nummer 10

  Retningslinjer anbefaler at pasientens kjertekroppstemperatur måles.

  Dette må gjøres gjennom hele den perioperativ prosessen. Enheten som brukes skal gi en direkte måling av kjernetemperaturen, ikke et estimat.10,11,12

Produktsammenligningsverktøy for pasientoppvarming
Produktsammenligningsverktøy for pasientoppvarming

Send meg produktsammenligningsverktøyet for pasientoppvarming

Du kan også be oss om å sende produktsammenligningsverktøyet vårt for å sammenligne de ulike markedsalternativene basert på relevante kriterier. Dette vil gjøre det lettere å fastslå den mest hensiktsmessige løsningen for organisasjonen din og operasjonsrommet.

 • Fyll ut dette skjemaet for å bli tilsendt produktsammenligningsverktøyet for pasientoppvarming.


  Alle feltene er obligatoriske, med mindre de er merket som valgfrie


  Ved å fylle ut dette skjemaet gir du 3M samtykke til å sende deg sammenligningsverktøyet for pasientoppvarming over e-post. Dette blir sendt uavhengig av om du har gitt eksplisitt samtykke til å motta 3M-kommunikasjon. Hvis du ønsker å motta fremtidige nyheter og oppdateringer fra 3M, må du huke av i avmerkingsboksen nedenfor for å gi oss beskjed.

 •  
 • Sende inn

Takk for at du gir oss opplysningene dine.

Vi sender ressursen din til deg via e-post.

Vi beklager…

Det har oppstått en feil under innsending. Prøv igjen senere...


 1. Sessler DI. Nåværende konsepter: Mild Perioperativ hypotermi. New Engl J Med. 1997; 336(24):1730-1737.​
 2. Sessler, DI. Perioperative Heat Balance. Anesth. 2000;92:578-596.​
 3. Sessler DI, Kurz A. Mild perioperativ hypotermi. Anestesiologinyheter. Oktober 2008: 17-28​
 4. Hypotermi: prevention and management in adults having surgery (CG65). NICE 2008
 5. Brauer A, et al. Comparison of forced-air warming systems with upper body blankets using a copper manikin of the human body. Acta Anaesthesiol Scand. 2002;46:965-972.
 6. Brauer A, et al. Construction and evaluation of a manikin for perioperative heat exchange. Acta Anaesthesiol Scand. 2002;46:43-50
 7. Brauer A, et al. Comparison of forced-air warming systems with upper body blankets using a copper manikin of the human body. Acta Anaesthesiol Scand. 2003;47:58-64.
 8. Engelen S, et al. An evaluation of underbody forced-air and resistive heating during hypothermic, on-pump cardiac surgery. Anestesi 2011; 66: 104-110 (comparison of 3M Bair Hugger forced-air warming system and Inditherm resistive electric mattress)
 9. Roeder G, et al. Comparison of a Forced-Air and a Resistive Warming Device for Intraoperative Rewarming. ASA Abstracts 2010;A076. (comparison of 3M Bair Huggerforced-air wariming system and Hot Dog resistive electric mattress)
 10. NICE (2016) Hypothermia prevention and management in adults having surgery, Clinical guideline [CG65]. Published date: April 2008, Last updated: December 2016
 11. Torossian A. Brauer A. et al, (2014) S3 German and Austrian Guideline: Preventing Inadvertent Perioperative Hypothermia, Published May 2014
 12. Di Marco P, Canneti A(2017) SIAARTI Clinical Best Practice: Perioperative Normothermia, Published March 2017