leger plasserer operasjonsduk på pasient

De 10 viktigste tingene du trenger å vite om antimikrobielle operasjonsduker, for innkjøpseksperter.

Beskytt pasientene dine utover hva øyet kan se. For å finne ut hvordan du best kan beskytte pasienter under operasjonen, les våre 10 viktigste ting du trenger å vite.

 • Nummer 1

  Du kan ikke sterilisere huden.

  De fleste sårinfeksjoner forårsakes av mikroorganismer som ligger på pasientens hud. For å forhindre at disse mikroorganismer ender opp i operasjonssåret, blir pasientens hud dekontaminert med et antiseptisk hudmiddel, og operasjonsoppdekking blir plassert på pasienten. Studier viser at mikroorganismer som holder til i de dypere hudlagene, ikke påvirkes av at hudoverflaten dekontamineres.1,2 Dette betyr at når operasjonsstedet (stedet der snittet er gjøres) dekontamineres med antiseptisk hudmiddel, så er det ikke sterilt. Uten en (antimikrobiell) innsnittsduk er ikke operasjonsstedet sterilt.

 • Nummer 2

  Hvordan antimikrobielle innsnittsduker fungerer.

  Antimikrobielle innsnittsduker holder seg til operasjonsstedet, over det eksponerte hudområdet, som dekker det forberedte hudområdet og over kanten til operasjonsoppdekkingen. Slik opprettes en steril overflate. Kirurgen skjærer så gjennom både innsnittsduken og huden, slik at overflaten går helt opp til sårkanten. Samtidig dreper det antimikrobielle stoffet i operasjonsduken bakterier på huden og i de dypere lagene av huden for å beskytte såret mot mikroorganismer, både mekanisk med separasjon og kjemisk med antimikrobielt stoff.1,2

 • Nummer 3

  Ikke alle innsnittsduker er like. Operasjonsduker kan deles inn i to grupper.

  1. Gjennomsiktige (vanlige) innsnittsduker er klebende polymerfilmer. De fungerer altså som en mekanisk barriere for mikroorganismer på hudoverflaten, og bidrar til å skape et sterilt felt.
  2. Antimikrobielle innsnittsduker inneholder et antimikrobielt middel. For det første danner de en mekanisk barriere for hudmikroorganismer, for det andre frigjør de et antimikrobielt stoff som dreper mikroorganismer på hudoverflaten, så vel som i de dypere hudlagene.1,2,4 Denne antimikrobielle effekten gjør disse til, i henhold til det europeiske direktivet om medisinsk utstyr, helt forskjellige produkter enn de (vanlige) gjennomsiktige innsnittsdukene.5
 • Nummer 4

  Antimikrobielle innsnittsduker som inneholder et legemiddelkomponent, må klassifiseres som klasse III-medisinske enheter.

  • I henhold til det europeiske direktivet om medisinsk utstyr er et "medisinsk utstyr" et/en instrument, apparat, enhet, programvare, implantat, reagens, materiale eller annen artikkel som er beregnet av produsenten til å brukes alene eller i kombinasjon for mennesker for (blant annet) forebygging av sykdom. I følge denne definisjonen er alle innsnittsduker en medisinsk enhet. Alt medisinsk utstyr må klassifiseres. Produkter som generelt betraktes som "lavrisiko" er i en "lav(ere)" klasse enn produkter som generelt betraktes som "høyrisiko". I regel 13 i direktivet om medisinsk utstyr er det definert at en medisinsk enhet som inneholder et stoff må klassifiseres i høyeste klasse (klasse III). Et antimikrobielt middel slik som et antiseptisk hudmiddel er et stoff. Derfor må antimikrobielle innsnittsduker klassifiseres som et klasse III-produkt.5
 • Nummer 5

  Vær på vakt for falske produkter.

  Noen produkter på markedet ser ut som antimikrobielle innsnittsduker, men har ikke klasse III-sertifisering, noe som er misvisende. Disse er ofte bare klasse II-sertifiserte, noe som betyr at bare enhetskomponenten er godkjent og det antimikrobielle middelet ikke har blitt vurdert av de kompetente myndighetene. Legemiddelkomponenten (det antimikrobielle middelet) har ikke vist seg å være effektiv.

 • Nummer 6

  Falske produkter kan være misvisende.

  Noen aktører kan bruke bevisene fra en annen produsents produkt i registreringen sin.5 Den antimikrobielle effekten av en innsnittsduk i medisinsk enhetsklasse III må være påvist ved kliniske undersøkelser.

 • Nummer 7

  Klebeevne er viktig, og gir praktiske og kliniske fordeler.

  Kirurgen vil være fokusert på innsnittsdukens evne til å holde seg på plass når den er festet til huden. Studier har vist at dukløft ved sårkanten kan forårsake kontaminering av såret, og at klebeevne derfor er kritisk.6 Klebeevne hjelper også med å holde oppdekkingen på plass under operasjonen og opprettholde det sterile feltet. Operasjonsoppdekking med dårlig klebeevne kan skape problemer.

 • Nummer 8

  Retningslinjer anbefaler bruk av antimikrobielle innsnittsduker for å redusere risikoen for sårinfeksjon.

  Retningslinjer har i økende grad blitt en del av klinisk praksis. De omgjør beste bevis til beste praksis. NICE-retningslinjene fra Storbritannia, samt de nylig reviderte retningslinjene fra det tyske Robert Koch-instituttet, erklærer at når det brukes en innsnittsduk, så bør den være impregnert med idophor. Begge retningslinjene er basert på gyldig klinisk bevis.7,8

 • Nummer 9

  Kirurger foretrekker antimikrobielle innsnittsduker.

  Kirurger liker å bruke antimikrobielle innsnittsduker av flere grunner. Den viktigste grunnen er tryggheten ved å skape og opprettholde en steril overflate. Antimikrobielle innsnittsduker er enkle å bruke, tilpasser seg pasientens hud og holder seg på plass under hele operasjonen. Kirurger liker den påviste effekten med hensyn til reduksjon av sårkontaminering og infeksjonsrater. Ved bruk av antimikrobielle innsnittsduker er retningslinjene kompatible og kostnadseffektive.7,8

 • Nummer 10

  Ved å bruke en påvist klasse III-operasjonsduk reduseres kostnadene.

  Når det brukes en påvist antimikrobiell innsnittsduk, reduseres risikoen for infeksjon. Behandling av infeksjon medfører betydelig kostnad for institusjonen med hensyn til oppholdets varighet, tilleggsoperasjoner og andre kostnader.

  En nylig studie av Bejko et al viste at bruken av idophorimpregnerte innsnittsduker kan redusere infeksjonsrisiko og tilhørende kostnad betydelig.9

Produktsammenligningsverktøyet for innsnittsduker
Produktsammenligningsverktøyet for innsnittsduker

Send meg produktsammenligningsverktøyet for innsnittsduker

La oss sende deg produktsammenligningsverktøyet vårt for å sammenligne de ulike markedsalternativene basert på relevante kriterier. Dette vil gjøre det lettere å fastslå den mest hensiktsmessige løsningen for organisasjonen din og operasjonsrommet.

 • Fyll ut dette skjemaet for å bli tilsendt produktsammenligningsverktøyet for innsnittsduker.


  Alle feltene er obligatoriske, med mindre de er merket som valgfrie


  Ved å fylle ut dette skjemaet gir du 3M samtykke til å sende deg sammenligningsverktøyet for innsnittsduker over e-post. Dette blir sendt uavhengig av om du har gitt eksplisitt samtykke til å motta 3M-kommunikasjon. Hvis du ønsker å motta fremtidige nyheter og oppdateringer fra 3M, må du huke av i avmerkingsboksen nedenfor for å gi oss beskjed.

 •  
 • Sende inn

Takk for at du gir oss opplysningene dine.

Vi sender ressursen din til deg via e-post.

Vi beklager…

Det har oppstått en feil under innsending. Prøv igjen senere...


1. Casey AL, Karpanen TJ, Nightingale P, Conway BR, Elliott TS (2015) Antimikrobiell aktivitet og hudpermeasjon av jod som er til stede i en jodimpregnert operasjonsduk. J Antimicrob Chemother 70(8):2255–2260

2. Kramer A, Assadian O, Lademann J (2010) Forebygging av postoperative sårinfeksjoner ved å dekke det kirurgiske feltet med jodimpregnert operasjonsduk (Ioban 2). GMS Krankenhhyg Interdiszip 5(2):Doc8

3. Parker PJ, Nohra GK Reduksjon av infeksjoner på operasjonsstedet i nevrokirurgi – Fordelen med antiseptika kombinert med steril overflate. Europeisk nevrologisk vurdering 2009;4(2):116-119 DOI: http://doi.org/10.17925/ENR.2009.04.02.116

4. Eyberg C, Morse D, Olson L, et al., En in vitro time kill-studie for å sammenligne den antimikrobielle aktiviteten til tre antimikrobielle operasjonsduker, 2009, 19. årlige vitenskapelige møtet i Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA), 19. – 22. mars 2009, San Diego, California.

5. Forordning (EU) 2017/745 fra Europaparlamentet

6. Grove, Gary & I Eyberg, Chou. (2012). Sammenligning av to preoperative hudantiseptiske preparater og resulterende kirurgisk klebing av operasjonsduk til hud hos friske frivillige. Journal of bone and joint surgery. Amerikansk volum. 94. 1187-92. 10.2106/JBJS.K.00261.

7. Infeksjoner på operasjonssted: forebygging og behandling Klinisk retningslinje publisert: 22. oktober 2008 NICE National Institute for Health and Care Excellence

8. Prävention postoperativer Wundinfektionen Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch Institut Bundesgesundheitdbl 2018-61:448-473

9. Bejko J, Tarzia V, Carrozzini M et al. (2015) Sammenligning av effekt og kostnad av jodimpregnert duk vs. standard duk i hjerteoperasjon: studie i 5100 pasienter. J Cardiovasc Transl Res 8(7):431–437