Lymfødem i praksis
Opplæring som inspirerer. Kredibilitet som gir evner.

Kontinuerlig opplæring fra 3M

 • 3M støtter fortsatt opplæring og tilgang til tankeledere, fagfeller og opplæringsinnhold som oversetter kunnskap til positive helseresultater. Bedre overholdelse av retningslinjer for helsepleie, kan påvirke pasientutfall og hvor fornøyde pasientene er, på en positiv måte. Finn retningslinjer, erklæringer om anbefalt praksis og konsensusdokumenter for behandling av kronisk ødem og lymfødem nedenfor.


Hovedevidens for støtte av 3M Coban 2-lagkompresjonssystem

Reduksjon av ødem

 • Reduksjon av ødem

  Hovedinnhold: Ved å bruke trykkmålinger av underbandasje som ble tatt ved påføring og før fjerning på dag 7, sørger Coban 2-lagsystemet for komfortabel, hudvennlig og opprettholdt kompresjon, som støtter reduksjon av ødem og tilheling av sår.

   Resultater: Coban 2-lagsystem demonstrerte en bedre evne til å opprettholde trykk over tid, og viste seg effektiv for behandling av venøse leggsår, med tilleggsfordelene av høy toleranse og enkel påføring og fjerning.

   Relevans: Coban 2 lag var like effektiv som de sinkbaserte bandasjene som ble beskrevet i denne studien, med den fordel at den er enklere å påføre og fjerne.

   Forfattere: Giovanni Mosti, MD; Aldo Crespi, MD, Vincenzo Mattaliano, MD. Wounds 2011;23(5):126-134.


Pasientkomfort

 • pasientkomfort coban 2

  Hovedinnhold: Sikkerheten til Coban 2 Lite kompresjonssystem ble demonstrert hos pasienter med ABPIs på 0,5–0,8, og ble godt tolerert av pasienter som normalt sett ikke ville fått kompresjon. Coban 2 Lite-systemet har også flere fordelaktige effekter på det dermale kapillærsystemet.

   Resultater: Gjennomsnittlig hviletrykk var 28 mmHg, ingen smerte eller trykkrelatert hudskade oppstod, og Laser Doppler vurderingene indikerte betydelige forbedringer av dermal mikrosirkulasjon under Coban 2 Lite-systemet.

   Relevans: Omtrent 30 % av pasienter har behov for redusert kompresjon, og fordi klinikere er redde for å påføre skade, modifiserer de produktene de bruker til å skape "mindre enn" trykk. Dette resulterer i "mindre enn" effektivitet. Dette er en bandasje som, når den påføres etter anvisningene, gir trygg og effektiv kompresjon for en risikopopulasjon.

   Forfattere: Arnold A, Lutze S, Jünger M, Haase H, Bichel J*, Schuren J*, Ladwig A J Clin Microcirc Hemorheol 2013, vol. 53(3), 281-293.


Sklir ikke

 • sklir ikke coban 2

  Hovedinnhold: En artikkel som oppsummerer de kliniske utfordringene tilknyttet tradisjonelle kompresjonsbandasjer med flere lag, og hvordan Coban 2-lagkompresjonssystem møter kriteriene til en ideell bandasje, og har blitt bevist effektiv gjennom flere kliniske studier, da den ikke sklir og sørger for pasientkomfort.

   Resultater: Coban 2-lagsystemer egner seg for flere ulike pasienter da de ikke slipper og gir effektivt, konsistent trykk for å håndtere ødem.

   Relevans: Respekterte kliniske forfattere har oppsummert studiene og erfaringene som støtter effektiviteten til Coban 2-lagsystemer.

   Forfattere: Vowden K, Vowden P, Partsch H, Treadwell T. Wounds International 2011; 2(1).


Sårtilheling

 • sårtilheling coban 2

  Hovedinnhold: Høyeste nivå av evidens som støtter Coban 2-lagkompresjonssystem sammenlignet med Profore™

   Resultater: Ved en studie der bandasjene ble brukt i 7 dager, viste statistikken av bandasjen skled mindre, det var betydelig forbedring av fysiske symptomer, og ingen forskjeller i sårtilheling ved bruk av Coban 2-lagkompresjonssystem enn ved bruk av Profore. I tillegg foretrakk 72 % av pasientene Coban 2-lagkompresjonssystem over Profore.

   Relevans: Kliniske problemer tilknyttet tradisjonelle 3 og 4-lags bandasjesystemer inkluderer: den sklir, klumpete, varm og smertefull om natten

   Forfattere: Moffatt C, Edwards L, Collier M, Treadwell T, Miller M, Shafer L, Sibbald G, Brassard A, McIntosh A, Reyzelman A, Price P, Kraus SM Walters SA, Harding KG Int Wound J 2008:5(2):267-279.


Få bedre klinisk virkning og kostnadseffektivitet ved behandling av venøse leggsår

 • kostnadseffektiv behandling av leggsår

  THIN-databasen (The Health Information Network) inneholder informasjon om over 11 millioner pasienter fra 562 primærhelsetjenesteforetak i hele Storbritannia, og har vist seg å være representativ for den britiske befolkningen når det gjelder demografi og sykdomsfordeling. I denne studien undersøkte man de faktiske kliniske resultatene og kostnadseffektiviteten for tre kompresjonssystemer (3M™ Coban™ 2-lagkompresjonssystem, *UrgoKTwo™ og **Profore™) i behandlingen av nylig diagnostiserte venøse leggsår i Storbritannia sett fra det offentlige helsevesenets perspektiv.

  ** Profore er et varemerke tilhørende Smith & Nephew


Ser du etter mer informasjon?

 • The Primary Care Dermatology Society (PCDS) er den ledende foreningen for fastleger som er entusiastiske for dermatologi og hudkirurgi

  Nettside
 • Jobber for å spre informasjon, fremme forskning og øke fokuset på alle aspekter av god klinisk praksis angående forebygging av sår og behandling

  Nettside
 • Forbedrer klinisk pleie for mennesker med sår, og har forpliktet seg til å sikre de høyeste standardene mulig når det kommer til forskning, utvikling og utdanning for å støtte industrielle og kliniske utviklinger innenfor sårtilheling.

  Nettside
 • Veldedig organisasjon som støtter oppunder at klinikere skal være godt informert og levere pleie av høy kvalitet, i tillegg til at de har mye erfaring innen de beste praksisene for alle aspekter av vevslevedyktighet.

  Nettside
 • Firma som tilbyr opplæring gjennom konferanser, eventer, veiforestillinger og journaler innenfor feltene sårbehandling og vevslevedyktighet

  Nettside
 • Finansierer og promoterer forskning av årsakene, behandlingen og forebyggingen av vaskulære sykdommer i Storbritannia.

  Nettside