Lege og klinikere som tar opplæring online
Kompresjon og bandasjering

Effektene til bandasjering som en del av intensivpleie

 • progressiv kompresjon

  Spesialister på lymfødem har lenge visst at uelastiske bandasjer med lav utvidelsesevne produserer høyt arbeidstrykk og lavere hviletrykk, og skaper topptrykk som igjen gir en massasjeeffekt for å stimulere lymfestrømmen (Lymphoedema Framework, 2006).

  Ulike mekanismer kan forklare effektiviteten til kompresjonsbehandling:
   

  • Reduksjon i kapillær filtrering
  • Forskyvning av væske til deler av kroppen uten kompresjon
  • Økning av lymfatisk reabsorpsjon og stimulasjon av lymfatisk transport
  • Forbedring av den venøse pumpen hos pasienter med veno-lymfatisk dysfunksjon
  • Nedbrytning av fibrosklerotisk vev

   

   

   

  Disse fordelaktige effektene støttes videre av Partsch, 2007 som identifiserte at kompresjon er det viktigste aspektet av behandling, og er mest effektivt når uelastiske materialer brukes. Mayrovitz, 2009, beskriver videre effekten av korte bandasjer for å gi den nødvendige motstanden for å støtte og distribuere det dynamiske arbeidstrykket skapt av funksjonelle muskelaktiviteter for å forskyve interstitialvæske, mykne fibrotisk vev og stimulere lymfatisk kontraktilitet.

  Banebrytende forskning (Schuren, 2010), har vist at dynamikken til effektiv kompresjonsbehandling, kan forklares av Pascal's Law, som forklarer at når trykk påføres (funksjonell aktivitet) en væske (en muskel eller muskelgruppe) i en lukket beholder (muskelbindevev og et kompresjonslag), vil det forekomme en jevn økning på hvert punkt av bandasjen.

  Når det gjelder kompresjon, viser dynamikk til forskjellen mellom punkter med høyt og lavt arbeidstrykk, og det gjenspeiler periodiske endringer forårsaket av pasientens egne muskelbevegelser innenfor bandasjen. Uelastiske eller stive kompresjonssystemer genererer større dynamikk, eller amplityder, og vil av den grunn skape mer effektivt trykk. Mayrovitz, 2009, viste at uelastiske ekstern tildekking legger til rette for lymfebevegelse ved det dynamiske topptrykket som genereres av muskelsammentrekninger.

  Opprettholdelse av funksjon og aktivitet vil fremme reduksjon av ødem og lymfatisk retur.


Referanser

 1. Rammeverk lymfødem. Anbefalt behandling av lymfødem. Internasjonal konsensus. London: MEP Ltd. 2006.
 2. Partsch H. Assessing the effectiveness of multilayer inelastic bandaging. J Lymphedema 2007; 2(2): 55–61
 3. Schuren J, Mohr K. Pascal’s law and the dynamics of compression therapy: a study on healthy volunteers. Int Angiol 2010; 29(5): 431–435.
 4. Harvey N. Mayrovitz, PhD. The Standard of Care for Lymphedema: Current Concepts and Physiological Considerations. Lymphat Res Biol 2009; 7(2): 101–108.

 • Joyce

  Joyces historie – Fysioterapeut for lymfødem

   Joyce Bosman er en fysioterapeut og ekspert på ødem som bor i Nederland. I 2005 studerte hun Dr. Vodder-metoden i Walchsee, Østerrike, og har siden vært en motivert lymfødem terapeut. Hun begynte organiseringen av Dr. Vodder School i Nederland i samarbeid med Dr. Vodder Schule i Walchsee i 2010. Hun organiserte også ILF-konferansen i Rotterdam i 2018.
   Hun jobber nå på sin egen privatklinikk LOF (Lymphology & Oncology Physiotherapy), som befinner seg 4 steder nord i Nederland. Hun holder kurs i taping av lymfe og har masterclasses i lymfødem i Nederland. Hun har også skrevet en bok for pasienter med lipødem: my grandma’s legs, som vil publiseres i november 2019 i Nederland.
   Til tross for at hun er godt kjent for sitt arbeid, og presentasjon av artikler på nasjonale og internasjonale lymfødem-konferanser, forblir Joyce svært engasjert i arbeidet med pasienter med lymfødem. "Vi må fortsette å spørre oss selv spørsmål, i stedet for å slå oss til ro med det vi vet. Forbedring av kunnskap innenfor ulike behandlingsområder av lymfødem vil føre til bedre resultater for våre pasienter, og til syvende og sist, er jo det alt vi vil ha!"

   www.joycebosman.nl

   www.loffysiotherapie.nl/

   www.oedeemtherapievodder.nl/


Utvalgte videoer