Lymfødem i praksis
Helsepersonell og deres rolle

Teamet med helsepersonell – hvem er de og hva gjør de?

 • Dette er helsepersonellet involvert i diagnostisering og håndtering av pasienter med kronisk ødem og lymfødem.


Tverrfaglig team

 • Sykepleier (inkludert klinikksykepleier)
  Definisjon – En sykepleier som besøker og behandler pasienter hjemme eller på fastlegekontoret, jobber i et spesifikt område eller i tilknytning til et spesifikt fastlegekontor eller helsehus.

  Rolle – Direkte kontakt med pasienten, støtter oppunder fastlegens kliniske spesialbehandlingsplan.
 • Definisjon – En spesialisert lege som diagnostiserer og behandler hud-, hår- og negllidelser.

  Rolle – Det kan være nødvendig med henvisning dersom infeksiøs cellulitt, mistenkte sensitiviteter eller andre hudlidelser relatert til kronisk ødem eller venøs insuffisiens oppdages.
 • Definisjon – Lege som behandler akutte og kroniske lidelser, gir forebyggende behandling og helseopplæring til pasienter.

  Rolle – Ofte det første kontaktpunktet med lymfatisk eller venøse sykdommer: utvikler behandlingsplan i samarbeid med andre medlemmer av det tverrfaglige teamet, og henviser pasienten ettersom det er nødvendig; primær oppfølgingskontakt.
 • Definisjon - noen ganger kjent som hjelpepleiere. Hjelpepleiere / assistenter er ikke kvalifiserte sykepleiere, men arbeider i team med sykepleiere, jordmødre og annet helsepersonell.

  Rolle – Støtter behandling og pasienters komfort og velvære.
 • Definisjon – En spesialist i infeksjonssykdommer er en indremedisiner som er en kvalifisert ekspert på diagnostisering og behandling av infeksjonssykdommer.

  Rolle – Gjennomgå pasientens medisinske informasjon, inkludert journaler, røntgen og laboratorierapporter, når det er vanskelige å diagnostisere en infeksjon, eller en pasient ikke responderer på behandling av en sykdom. Spesialisten kan gi informasjon angående tester som vil være til hjelp for å diagnostisere og forstå infeksjonen, og forhindre tilbakevendende infeksjoner.
 • Definisjon – Klinisk spesialist som gir pasienter behandling fokusert på lymfødem, inkludert vurdering og diagnose, og informasjon om lymfødem til annet helsepersonell.

  Rolle – Vurdere, diagnostisere og behandle pasienter med lymfødem; måle, gi resepter på, tilpasse og forklare bruken og behandlingen av kompresjonsplagg; gi informasjon om behandling til andre medlemmer av det tverrfaglige teamet.
 • Definisjon – En person som er kvalifisert til å klargjøre og gi ut medisinske legemidler og andre resepter fra en lege; kan også forordne for medisinske tilstander innenfor deres egne kompetansefelt.

  Rolle – Utføre årlige gjennomganger av resepter, gi informasjon tilbake til fastlegen; gi råd til medlemmer av det tverrfaglige teamet slik at de forordner best mulig; bruke den hyppige kontakten med pasienter til å kommunisere til andre medlemmer av det tverrfaglige teamet; fungere som et "sikkerhetsnett".
 • Definisjon – Lisensiert helsepersonell som kan hjelpe pasienter redusere smerte og forbedre eller restaurere mobilitet gjennom manuell behandling, behandlende trening og bruken av elektrofysiske modaliteter.

  Rolle – Bidrar til å øke pasientens mobilitetsstatus; henvise pasienter til fastlege hvis det oppdages økt ødem eller endringer i huden til ekstremiteten.
 • Definisjon – medisinsk helsepersonell som diagnostiserer og behandler abnormaliteter i de nedre ekstremiteter, vanligvis i foten eller ankelen.

  Rolle – Henvise pasienter til fastlege hvis det oppdages økt ødem eller endringer i huden til ekstremiteten; støtte pågående bruk av kompresjonsplagg.
 • Definisjon – Sykepleier med videreutdanning i pleie og behandling av ikke-helende sår. Fokus på forebygging og tilrettelegging av sårtilheling og kompresjon. Kommunisere informasjon om forebyggende tiltak og behandling til annet helsepersonell.

  Rolle – Vurdere og tilrettelegge for diagnostisering; måle, foreslå, tilpasse og forklare valg av behandling og bruk av kompresjon; gi informasjon og opprette tverrfaglige team rundt pasienten.
 • Definisjon – Klinisk spesialsykepleier som fokuserer på å forebygge skader på huden og underliggende vev, tilrettelegge for sårtilheling med forsinket sårtilheling, og kommunisere informasjon om forebygging og tilheling til annet helsepersonell.

  Rolle – Vurdere og diagnostisere pasienter; måle, foreskrive, tilpasse og forklare bruken og behandlingen av kompresjonsplagg; gi informasjon om behandling til andre medlemmer av det tverrfaglige teamet
 • Definisjon – En spesialisert lege som fokuserer på medisinske og kirurgiske intervensjoner for behandling av sykdommer som påvirker det vaskulære systemet, inkludert sykdommer i arterier, årer og lymfekar.

  Rolle – Behandle det underliggende vevet via kirurgisk intervensjon. Henvise pasienter til relevant lege, hvis ødemet øker eller huden endres i ekstremiteten.

 • Anna

  Annas historie

  Jeg heter Anna og jeg har sekundært lymfødem etter melanomkirurgi. Jeg har opprettet en instagramprofil der jeg snakker med pasienter fra hele verden, og prøver å hjelpe de akseptere og omfavne deres tilstand, ved å gi de håp og oppmuntre de til å leve et bedre liv med lymfødem. Jeg deler hvordan jeg daglig håndterer mitt lymfødem, tips og triks, og hva du kan ha på deg når du begrenses av lymfødem. Jeg har nå skrevet en bok om min reise som heter "Lymphedema after Cancer: Stile_Compresso" for å sette fokus på lymfødem, og for å gi håp til andre pasienter.

  Følg meg på instagram @stile_compresso