Hånd som får kompresjonsbehandling for lymfødem
Diagnostisering og henvisningskart

Diagnose av ødem

 • Det er viktig med en fastlege som gir kontinuerlig medisinsk pleie til pasienter i samfunnet. Vanligvis er en pasients første kontaktpunkt fastlegen deres, enten på klinikken eller i deres eget hjem. I noen tilfeller også på pleiehjem. Når ødem diagnostiseres og ved anbefaling av den nødvendige behandlingen, må en helhetlig tilnærming tas med i vurderingen. Dette inkluderer pasientens medisinske historikk og en grundig undersøkelse av ødemet og huden. Del av diagnosen kan være å referere pasienten til spesialister eller sykehuset for videre vurdering eller behandling.

  Fastlegen er del av et team med helsepersonell, slik som en sykepleier spesialisert på vev, en spesialist på lymfødem eller en podiatrist, som skal diskutere behandlingsalternativer for pasienten med ødem og familien eller omsorgstakerne. Involvere pasienten og hjelpe de ta ansvar for deres egen helse øker sannsynligheten for suksess, og overholdelse av behandlingsplanen.


En helhetlig vurdering av de nedre ekstremitetene inkluderer

 • (timer, dager, måneder) – akutt eller kronisk defineres vanligvis ved varighet på 72 timer
  • Unilateralt benødem er generelt på grunn av en lokal årsak, slik som dyp venetrombose, venøs insuffisiens eller lymfødem.
  • Bilateralt ødem kan være grunnet lokale årsaker eller systemisk sykdom, slik som hjertesvikt eller nyresykdom.
  • Generelt ødem er grunnet en systemisk sykdom (eller kostholdsproblemer).
 • Hos en frisk person, kan en hudfold tas tak i og løftes ved basen til den andre tåen. Stemmer-tegnet er tilstede og indikerer lymfødem når hudfolden ikke kan tas tak i og løftes.
  • Hvilken farge har benet, foten og tærne?
  • Føles huden kald eller varm ved berøring?
  • Er huden veldig sensitiv for berøring?
  • Får huden lett blåmerker eller sår?
  • Er det synlige åreknuter?
  • Er det hår på bena?
  • Hva slags tilstand har tåneglene?
  • Kan ankelen beveges fritt, eller er bevegelsen begrenset?
  • Hva slags form har ekstremiteten?
  • Er ankelen rød?
 • Det er forskjellige metoder for volummåling av ekstremiteter og for volumendringer, slik som vannforskyvningsmetoden, perometer og med målebånd. Hvis et målebånd anvendes er det viktig å være konsekvent over tid med hvordan målingene tas, og inkludere vurderinger av posisjonen til pasientens ekstremitet, og antall og plassering av målingene.
 • Målinger av ankel brakial trykkindeks (ABPI) på begge bena og ved det første besøket. Dette er forholdet mellom ankelen til det brakiale systoliske trykket, og kan måles ved bruk av et sphygmanometer og en håndholdt Doppler-enhet.
 • Spør pasienten hvilken type smerte de opplever, slik som:

  • Verking og smerte i ben
  • Stramhet
  • Hudirritasjon
  • Tung fornemmelse
  • Muskelkramper
  • Trøtthet i bena
 • Bruk TIMES til å vurdere såret: Vevstype

  • Infeksjon
  • Fukt / sårvæske
  • Sårkanter
  • Omkringliggende hud


  Få mer informasjon om TIME-konseptet på nettsiden til European Wound Management Association, ved å laste dokumentet om Wound Bed Preparation in Practice.
 • Vurdere pasientens (og familiens) tidligere medisinske historikk. Inkludert:

  • Har pasienten hatt en skade eller en operasjon?
  • Har pasienten hatt kreft, og hvordan ble den behandlet?
  • Har pasienten hatt åreknuter?
  • Hvis pasienten har hatt flere infeksjoner, hva var den tilbakevendende frekvensen og hvilken type (infeksiøs cellulitt, follikulitt eller årebetennelse)?
  • Tidligere sår på ben eller føtter?
  • Har pasienten diabetes?
  • Har pasienten hjerte- og karsykdom, inflammasjonssykdom eller nyresykdom?
  • Har pasienten allergier?
  • Har pasienten hyper/hypotensjon?
  • Hva er pasientens KMI?
  • Hva er kostholdet og vanene til pasienten, inkludert hydrering, alkoholforbruk og røyking?
  • Yrke
  • Stress
  • Søvnvaner
  • Mobilitet / immobilitet

Referanser

Franks, P., Barker, J., Collier, M. et al. Management of patients with venous leg ulcer: challenges and current best practice, J Wound Care, 25; 6, Suppl, 1–67


 • Gaynor

  Gaynors historie

  Jeg heter Gaynor og jeg har sekundært lymfødem etter behandling for brystkreft. Jeg var både forskrekket og sint, da jeg aldri ble fortalt at dette var en mulighet. Jeg hadde aldri hørt om denne tilstanden, og jeg forstod ikke de livsstilsendringene jeg var nødt til å ta, og hvor lite informasjon som var tilgjengelig. Sinnet har nå blitt til en lidenskap for å sette fokus på lymfødem og støtte andre som lever med denne tilstanden, via fellesskap på sosiale medier, på Facebook, Twitter og LinkedIn, i tillegg til en nettside.


Henvisningskart

Henvisningskartet nedenfor viser mulige veier for ulike typer ødem. Startpunktet er ødem uten forklaring, og kartet foreslår mulige løsninger. Deretter kan en henvisning gis til en spesialist.

Henvisningskart1
Henvisningskart2