Forebygging av hypotermi med 3M™ Bair Hugger™ normotermisystem

Sykepleier eier sonen
 • Å forebygge hypotermi under kirurgi kan være lønnsomt for helseinstitusjoner i dag og i fremtiden. For å opprettholde en normal kroppstemperatur for en pasient må det perioperative pleieteamet "eie sonen" – noe som betyr å holde kroppstemperaturen til pasienten innenfor den normale temperatursonen på 36,0 til 37,5 °C1,2 Ved riktig bruk kan systemer for pasientoppvarming og temperaturovervåking på operasjonsstuene hjelpe kirurgiteamet å proaktivt overvåke og opprettholde pasientens kroppstemperatur fra tidspunktet pasienten kommer inn til preoperasjon og frem til pasienten skrives ut.


 • Lær hvordan du kan hjelpe
 • Lær hvordan du kan hjelpe

  • Hvorfor er opprettholdelse av normotermi så viktig for pasientutfall?
  • Hva er noen vanlige misforståelser og realiteter?
  • Hvordan kan institusjonen min ta ansvar?

  Du finner svar på disse og andre spørsmål i det gratis dokumentet «white paper», Own the zone: Viktigheten av proaktiv temperaturstyring som en ny standard for pasientbehandling.


 • Ei sonen videobilde
  3M™ Bair Hugger™-temperaturovervåkingssystem

  Når det gjelder normotermi, er grader viktige. Selv et lite fall i kjernetemperatur kan føre til utilsiktet hypotermi, en kirurgisk komplikasjon som er forbundet med økt risiko for sårinfeksjoner og andre kostbare, potensielt dødelige konsekvenser.

 • Ei sonen grafbilde
  Betydningen av temperaturstyring

  Proaktiv temperaturstyring med Bair Hugger normotermisystem kan hjelpe klinikerne med å eie sonen og opprettholde normotermi for alle kirurgipasienter gjennom hele den perioperative fasen. Lær mer med infografikken Ei sonen.


Slik eier du sonen i hele den kirurgiske prosessen.

 • Pre-operativt

  Forvarm med en Bair Hugger varmluftsenhet for å motvirke temperaturfall, og overvåk pasientens kjernetemperatur proaktivt med Bair Hugger temperaturovervåkingssystem.

 • Intraoperativt

  Overvåk kjernetemperaturen under kirurgi med Bair Hugger temperaturovervåkingssystem. Og fortsett å opprettholde normotermi proaktivt med et Bair Hugger-teppe eller en Bair Hugger-frakk under hele den kirurgiske prosedyren.

 • Postoperativt

  Oppretthold pasientkomfort og bidra til positive utfall ved å fortsette å overvåke kjernetemperaturen under restitusjon.

gradientheltebanner

Det er på tide å eie sonen

 • Eliminer hypotermibehandling med Bair Hugger-normotermisystemet, som inneholder det bredeste utvalget av tepper og frakker for pasientoppvarming – produkter som bidrar til å opprettholde normal kroppstemperatur, beskytte pasientene og forbedre utfallet. Finn ut hvordan vi kan hjelpe klinikere å implementere normotermiprotokoller med en komplett løsning for oppvarming og temperaturovervåking.

 • bilde for kjernetemp
  Temperatur er et vitalt tegn

  Kjernetemperatur er et kritisk vitalt tegn som bør overvåkes gjennom hele den perioperative fasen. Proaktiv måling av kjernetemperaturen med et konsistent, nøyaktig og ikke-invasivt system er den eneste måten å eie den normotermiske temperatursonen (36,0 °C – 37,5 °C)1,2 på og beskytte pasientene mot utilsiktet perioperativ hypotermi. Lær mer om Bair Hugger temperaturovervåkingssystem i infografikkvideoen vår.


Referanser

 1. Schroeck H, Lyden AK, Benedict WL, Ramachandran SK. Time Trends and Predictors of Abnormal Postoperative Body Temperature in Infants Transported to the Intensive Care Unit. Anesthesiology Research and Practice. 2016:7318137
 2. Hooper VD, Chard R, Clifford T, Fetzer S, Fossum S, Godden B, Martinez EA, Noble KA, O’Brien D, Odom-Forren J, Peterson C, Ross J, Wilson L. ASPAN’s Evidence-Based Clinical Practice Guideline for the Promotion of Perioperative Normothermia: Second Edition. Journal of PeriAnesthesia Nursing, Vol 25, No 6 (December), 2010: pp 346-365