Løsninger for pasientoppvarming

 • Utilsiktet hypotermi er lett å forebygge. Studier viser at å varmebehandle pasienter ved å opprettholde en kjernetemperatur på 36 ºC eller høyere bidrar til bedre resultater gjennom en reduksjon i forekomsten av komplikasjoner som ofte knyttes til utilsiktet hypotermi. Hypotermi kan føre til høyere mortalitet, lengre sykehusopphold og en økning i antallet postoperative sårinfeksjoner.1, 2, 3, 4, 5, 6 3M tilbyr pasientvarmingsløsninger som bidrar til bedre rekonvalesens for pasientene. Kontakt oss nå for å finne ut hvordan 3M kan hjelpe organisasjonen din å oppnå målsettingene sine for pasientvarme.

  Kontakt en klinisk spesialist


Fakta om hypotermi: Visste du det?

 • 70%

  Over 70 % av alle kirurgiske pasienter får postoperativ hypotermi hvert år.7

 • 3 ganger så stor risiko

  Pasienter med mild hypotermi har tre ganger høyere risiko for å få en postoperativ sårinfeksjon.8

 • 10 minutter

  Pasienter kan effektivt forhåndsvarmes 10 til 20 minutter før induksjon av anestesi.9


Det er viktig å forebygge hypotermi

 • Preoperativ pleie

  Preoperativ pleie

  NICE anbefaler preoperativ varming med varmluft (forced-air warming) på avdelingen eller på akuttavdelingen og at varmingen med varmluft fortsetter gjennom hele den intraoperative fasen.10 Forhåndsvarming av pasienter i så lite som 10 til 20 minutter før induksjon av anestesi gir et tilskudd til den totale varmemengden i pasientens kropp og bidrar til å forebygge perioperativ hypotermi og redusere postoperativ skjelving.11

  Kontakt en ekspert

 • Intraoperativ pleie

  Intraoperativ pleie

  Alle kirurgiske pasienter, uansett alder, vekt og andre pasientrelaterte faktorer, som får regional eller generell anestesi, har en risiko for temperaturfall som følge av redistribusjon (RTD – Redistribution Temperature Drop). Forskning viser at kroppstemperaturen faller med opptil 1,6 °C i løpet av den første timen etter induksjon av generell anestesi,7 noe som øker risikoen for utilsiktet perioperativ hypotermi og komplikasjoner forbundet med dette12.

  Se utvalget vårt av pasientvarmeprodukter

 • Postoperativ pleie

  Postoperativ pleie

  NICE anbefaler at pasienten varmes aktivt med varmluft til de skrives ut av oppvåkningen eller har oppnådd komforttemperatur12. Gjennom å unngå hypotermi og vasokonstriksjon etter kirurgi reduseres hypoksi, sårtilheling stimuleres, og risikoen for postoperativ sårinfeksjon reduseres. Hypoterme pasienter har vist seg å ha lengre rekonvalesenstid enn de som har vært normoterme.13


3M™ pasientvarmingsløsninger

 • 3M Bair Hugger™-systemet

  3M™ Bair Hugger™-systemet

  Varmluftsfrakker

  3M Bair Hugger tilbyr både komfortvarming og klinisk varming gjennom hele den perioperative prosessen. Når 3M™ Bair Hugger-frakken brukes i stedet for den tradisjonelle pasientfrakken av bomull, holder temperaturkontrollert varmluft som strømmer gjennom frakken, pasientene varme og komfortable.

  Finn ut mer om Bair Hugger-frakker

 • Behandling med 3M Bair Hugger™

  Behandling med 3M™ Bair Hugger™ frakker

  Blod- og væskeoppvarming

  Det har blitt publisert mer enn 100 kliniske studier om effekten av pasientvarming med varmluft, som behandler perioperativ hypotermi 2-3 ganger raskere enn konduktiv varming17. 3M Bair Hugger var det første konvektive varmluftsystemet som ble lansert globalt, og i dag tilbyr 3M 24 ulike varmetepper som dekker alle behov knyttet til forebygging av hypotermi og til pasientvarming. Med 25 år med klinisk erfaring i ryggen har 3M blitt en ledende produsent innen pasientoppvarming og utvikler avanserte produkter som bidrar til best mulig rekonvalesens for pasienten.

  Finn ut mer om Bair Hugger-systemet

 • 3M Ranger™-systemer

  Behandling med 3M™ Ranger™

  Blod- og væskeoppvarming

  Ranger™ blod- og væskevarmesystem med SmartHeat™-teknologi passer til de fleste væskeoppvarmingsbehov, fra KVO (hold vene åpen) til over 30 liter per time. Et bredt utvalg av engangssett, som også omfatter sett med pediatrisk, standard og høy flow, er alltid tilgjengelige for å dekke alle deres behov innen væskevarme.

  Finn ut mer om Ranger-systemet

 • 3M Bair Hugger™-systemet

  Behandling med 3M™ Bair Hugger™ Temperaturovervåkingssystem

  System for temperaturovervåking

  3M™ Bair Hugger™ Temperaturovervåkingssystem måler pasientens kjernetemperatur på en ikke-invasiv måte. En kostnadsgunstig engangssensor måler pasientens kjernetemperatur nøyaktig og kontinuerlig og gir dermed mulighet til standardisering, med én metode for å måle pasientens kjernetemperatur gjennom hele den perioperative prosessen.

  Finn ut mer om Bair Hugger™ Temperaturovervåkingssystem


Pasientoppvarming med varmluft: hele sannheten

 • Det har blitt publisert mer enn 100 kliniske studier om effekten av pasientvarming med varmluft, som behandler perioperativ hypotermi 2-3 ganger raskere enn konduktiv varming17. 3M Bair Hugger var det første konvektive varmluftsystemet som ble lansert globalt, og i dag tilbyr 3M 24 ulike varmetepper som dekker alle behov knyttet til forebygging av hypotermi og til pasientvarming. Med 25 år med klinisk erfaring i ryggen har 3M blitt en ledende produsent innen pasientoppvarming og utvikler avanserte produkter som bidrar til best mulig rekonvalesens for pasienten.

  Fakta om varming med varmluft (PDF, 900 MB)


Kontakt 3M for en samtale

3M er opptatt av å bidra til at forekomsten av hypotermi på sykehus reduseres, samtidig som effektiviteten, effekten og pasientkomforten øker. Kontakt oss i dag for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe organisasjonen din.


Referanser

  1. Augustine SD. Hypothermia therapy in the postanesthesia care unit: a review. (J Post Anesth Nurs 1990;No,54: 254–263)
  2. Frank S.M., Fleisher L.A., Breslow M.J, et al (1997), Perioperative maintenance of normothermia reduces the incidence of morbid cardiac events. A randomized Clinical Trial. JAMA, No. 277, Vol. 14, s. 1127–1134.
  3. Bush H.L. Jr., Hydo L.J., Fischer E., Fantini G.A., Silane M.F., Barie P.S. (1995) Hypothermia during elective abdominal aortic aneurysm repair: the high price of avoidable morbidity. Journal of Vascular Surgery No. 21, Vol. 3, s. 392–402.
  4. Schmeid H., Kurz A., et al. (1995) Mild hypothermia increases blood loss and transfusion requirements during total hip arthroplasty. The Lancet, No. 347 , Vol.8997, s. 289–292.
  5. Brown Mahoney, C. (year) Maintaining intra-operative normothermia reduces risk of adverse outcome for more cost effective patient care. (kommende utgivelse av AANA Journal)
  6. Sessler D.I. (1997) Current concepts: mild perioperative hypothermia. New England Journal of Medicine, No. 336, Vol. 24, s. 1730–1737.
  7. Augustine SD. Hypothermia therapy in the postanesthesia care unit: a review. (J Post Anesth Nurs 1990;No, 5, Vo,l 4: 254–263)
  8. Kurz A, Sessler DI, Lenhardt R. Perioperative normothermia to reduce the incidence of surgical-wound infection and shorten hospitalization. Study of Wound Infection and Temperature Group. N Engl J Med 1996; 334: 1209–1215 Flores-Maldonado A, Medina-Escobedo CE, Rios-Rodriguez HM, Fernandez-Dominguez (2001) Mild perioperative hypothermia and the risk of wound infection. Arch Med Res 32:227–231
  9. Horn, E.P. Bein, M.D. (2011), Prophylaxis of Perioperative Hypothermia in Patients undergoing general anaesthesia by short time pre-warming. Anaesthesiology.
  10. National Institute of Clinical Guidance – Clinical Guideline 65 – Inadvertent perioperative hypothermia –The management of inadvert perioperative hypothermia in adults
  11. Horn, E.P. Bein, M.D. (2011), Prophylaxis of Perioperative Hypothermia in Patients undergoing general anaesthesia by short time pre-warming. Anaesthesiology.
  12. National Institute of Clinical Guidance – Clinical Guideline 65 – Inadvertent perioperative hypothermia –The management of inadvert perioperative hypothermia in adults
  13. Tülsner, J. Zentrale Aufnahme/Zentrum, für ambulante und Kurzzeitchirurgie, Ruppiner Kliniken GmbH, Neuruppium. Case report, 2010, Arizant Healthcare Inc.
  14. Tsuei BJ, Kearney PA, (2004), Hypothermia in the trauma patient. Injury, Vol. 35, s. 7–15

ANDRE 3M-WEBSITES
bCom
Følg oss
Bytt lokalisering
Norge - norsk