Sykehusløsninger for dekontaminering og sterilisering

Sykehusløsninger for dekontaminering og sterilisering

Hold kirurgiske instrumenter sterile

Smittevernrutiner krever grundig rengjøring og sterilisering av kirurgiske instrumenter, slik at de er trygge å ta i bruk. Helsepersonell og fagfolk innen biovitenskapen over hele verden vender seg til 3M for å få hjelp til å finne pålitelige løsninger for å kontrollere alle trinn i steriliseringsprosessen, inkludert kontroll av utstyr, last, forpakning og eksponering. Med et bredt utvalg av produkter, kurs og opplæring kan 3M hjelpe dere å finne løsninger for akkurat deres behov innen dekontaminering og sterilisering. Kontakt en spesialist for mer informasjon.


Sammen kan vi redusere risikoen for infeksjoner

 • 6.4

  6,4 % av alle pasienter i Storbritannia blir rammet av en behandlingsrelatert infeksjon1.

 • 1 milliard pund

  UK National Audit Office rapporterer at behandlingsrelaterte infeksjoner forårsaker minst 5000 dødsfall og koster NHS minst 1 milliard pund per år.2

 • Behandlingsrelaterte sykdommer fører til 37 000 dødsfall

  Et forsiktig overslag fra EU indikerer at behandlingsrelaterte infeksjoner forårsaker 37 000 dødsfall og koster 5,48 milliarder euro per år, ikke medregnet redusert produktivitet.3


Nyskapende dekontaminerings- og steriliseringsløsninger

 • Kopp

  I mer enn 50 år har 3M vært kjent for å skape innovative steriliseringsløsninger. Steriliseringsproduktene og -løsningene våre kan bidra til å øke kunnskapsnivået, profesjonaliteten og produktiviteten i hele steriliseringsavdelinger.

  Dere vil bli overrasket hvilken forskjell 3Ms tilnærming, opplæring og løsninger kan utgjøre for sykehuset eller organisasjonen. Vi vil arbeide sammen med dere for å oppfylle behovene dere har, fra utfordringene i en stor og travel akuttavdeling til de spesielle behovene i polikliniske kirurgiavdelinger og i primærhelsetjenesten.


Overvåk steriliseringseffekten med 3M

 • Økende krav om effektive steriliseringssystemer kan skape utfordringer, særlig når etterlevelsen av standarder, retningslinjer og anbefalte fremgangsmåter må være lojal og kompromissløs.

    

  1. Utvalg
   3Ms produkter dekker alle trinn i steriliseringsprosessen
  2. Kvalitet
   3Ms steriliseringsløsninger oppfyller internasjonalt anerkjente standarder
  3. Pålitelighet
   Dere kan stole på avlesningene fra 3Ms produkter
  4. Innovasjon
   3M forstår deres utfordringer og kan tilby løsninger for å hjelpe dere å håndtere dem

  Vi i 3M stiller våre kunnskaper, steriliseringsprodukter, tjenester og opplæringsressurser til disposisjon for dere.

  Kontakt en spesialist

Lastkontroll, forpakningskontroll, eksponeringskontroll, dokumentasjon, utstyrskontroll

Gode rutiner

 • Diagram over gode rutiner

  Nøkkeltrinn innen steriliseringskontroll

  Hele steriliseringsprosessen kan overvåkes ved hjelp av 3Ms pålitelige steriliseringsløsninger. Finn ut mer om gode rutiner for sterilisering nedenfor:


Damppenetrasjonstester


 • Damppenetrasjonstester er den opprinnelige Bowie & Dick-testforpakningen, spesifisert i ISO 11140-3, og alternative penetrasjonstester. Disse alternative testene må tilfredsstille kravene i ISO 11140-4 og er vanligvis utstyrt med kjemiske indikatorer eller parametriske indikatorer (UK). I Europa er det en tendens til å bruke fysiske indikatorer, som 3M elektronisk testsystem (ETS).

  Hver test har sine fordeler og ulemper. Kjemiske indikatorer er for eksempel enkle å bruke, men ved indikasjon av et problem kan det være vanskelig å slå fast hva problemet er. Med en parametrisk penetrasjonstest kan data gjøres tilgjengelige for feilsøking.

  Påminnelse: Hvis kvalitetssystemet deres er basert på europeiske normer, kan det være nødvendig å utføre en lekkasjetest regelmessig, ja til og med daglig.

  Les mer om våre dekontaminerings- og steriliseringsprodukter for å få finne ut hvordan våre løsninger kan hjelpe dere innen utstyrskontroll..

  Finn ut mer om hvordan 3M kan hjelpe dere å opprettholde gode steriliseringsrutiner på avdelingen.

  Kontakt en spesialist
   

Bruk av indikatorer

 • Biologiske indikatorer måler den faktiske avlivingen av mikrobielle sporer inne i sterilisatoren, mens kjemiske indikatorer (CI) bare indikerer at ett eller flere av de kritiske steriliseringsparametrene er oppfylt.

  Ny teknologi fra 3M har kortet ned tiden før avlesning, og våre biologiske indikatorer gir i dag raskere resultater enn noen gang tidligere, i løpet av én time. Ettersom det er upraktisk å sette hver last i karantene i flere timer eller dager, noe man måtte med konvensjonelle biologiske indikatorer, anbefaler 3M at dere bruker 3M™ Attest™ Super Rapid biologiske indikatorer og testforpakninger, som er laget for å gi svar etter én time.

  På grunn av påliteligheten og kvaliteten til svaret kan regelmessig bruk av biologiske indikatorer bidra til en bedre steriliseringsprosess og bedre kliniske resultater.

  Finn ut hvordan 3M kan hjelpe dere å opprettholde gode steriliseringsrutiner på avdelingen.

  Kontakt en spesialist

Ressurser

 • Finn ut om sterilisatoren fungerer som den skal.

   

 • Overvåk og godkjenn enkeltlaster.

 • Indikerer om én eller flere av de kritiske steriliseringsparameterne er oppfylt.

 • Slå hurtig fast om en forpakning eller et instrument har blitt eksponert under steriliseringen.

 • 3M kan hjelpe dere med en helhetlig tilnærming på alle områder som krever kontroll og dokumentasjon.

 • Kontroller om det finnes proteinrester på kirurgiske instrumenter etter desinfeksjon, med 3M™ Clean-Trace™ proteintest

Kontakt 3M for en samtale

3M kan hjelpe dere å opprettholde gode steriliseringsrutiner, styrke sikkerheten og oppnå bedre resultater for pasientene. Kontakt oss i dag for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe organisasjonen din.


Referanser

  1. Health Protection Agency (2011) English National Point Prevalence Survey on Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use, 2011
  2. National Patient Safety Agency: The Economic Case: Implementing near-patient alcohol handrub in your trust, 2004
  3. ECDC, Surveillance of surgical site infections in Europe, 2008-2009, Stockholm. ECDC, 2012.