Omfattende forebygging av infeksjon

Hvert øyeblikk teller

Support og løsninger i de områdene der du trenger det mest.

Forebygging av infeksjoner på intensivavdelinger

Den globale pandemien har hatt stor påvirkning på intensivavdelinger. Du har opplevd høyere risiko samtidig som du har behandlet kritisk syke pasienter, noe som har lagt enda mer fokus på viktigheten av å forebygge infeksjoner.

Hver dag du fortsetter å ta utfordringen med å bidra til å redusere smitterisikoen for virus og bakterier ved din institusjon, er 3M her for å hjelpe deg med vitenskapsbaserte og klinisk beviste løsninger som kan hjelpe deg forbedre effektiviteten, forhindre infeksjoner og forbedre utfallene for dine pasienter.


Refleksjoner om forebygging av CRBSI gjennom Covid-19 helsekrisen.

Hør hvor viktig det er å opprettholde protokoller på intensivavdelinger for forebygging av CRBSI under en pandemi etter Dr. Eggimanns erfaring.

Ressurser for nåværende infeksjonsforebygging og utfordringer med kontroll

Du har vært nødt til å være mer kreativ i tilnærmingen din til infeksjonsforebygging og kontroll for å finne måter du kan gjøre mer med mindre. Vi legger fortsatt til nye ressurser, opplæring og informasjon for å hjelpe deg å navigere i den stadig utviklende dynamikken bak en pandemi.

 • Kirurg i personlig verneutstyr
  Ditt velvære er viktig

  Med din begrensede tid, fortsetter pandemien å be deg gjøre ting som du før ikke engang kunne forestille deg. Følelsene er mange. Utmattelse er ekte.
  Det er viktig at du tar vare på deg selv før du hjelper andre.
  3M tilbyr ressurser for å fremme sikkerheten og velværet til intensivpleie-team.

 • Personale med åndedrettsvern på intensivavdeling
  Forebygging av infeksjoner på intensivavdelingen

  Forebygging av infeksjoner hos kritisk syke pasienter er viktigere enn noen gang, og hver pasient behandles som høyrisiko.
  Selv om det kan hende infeksjonskilden varierer, er en vanlig smittekilde kryss- eller restekontaminasjon fra medisinsk utstyr, instrumenter og produkter.

  3M tilbyr vitenskapsbaserte løsninger som reduserer risikoen for blodbaneinfeksjoner og infeksjoner på operasjonsstedet, i tillegg til å redusere kontaminasjonsspredningen.

 • Health Care Academy
  Praksis og opplæring

  Forebygging av infeksjoner krever kompetanse og engasjement fra hele teamet. Vi er her for å støtte deg og ditt team med de nyeste praksisene og anbefalingene innenfor feltet infeksjonsforebygging.


Praksis og opplæring

 • Dr Eggiman webinar foto
  Evidensbaserte protokoller for intensivavdelinger for forebygging av CRBSI og vedlikehold av disse protokollene under pandemien
 • CIP-anbefaling for å støtte praksis
  Anbefalinger for å støtte praksis

  Reduser CR-BSI under COVID-19 pandemien.

  Nylige veiledninger om forebygging av CRBSI
  Ekspertenes mening

 • Health Care Academy
  Opplæring tilrettelagt for deg

  Vi er her for å støtte deg med relevant opplæring for å støtte deg slik at du kan beskytte pasientene dine. Utforsk vårt webinar-utvalg fra eksperter i ditt felt.
  3M℠ Health Care Academy, lar deg registrere deg for opplæringsressurser og webinarer som tar for seg temaer som er relevant for din praksis.

  3M℠ Health Care Academy


 • Beskyttelse og sikring av tilgang, hudintegritet: Hudpleie under bruk av vaskulære tilganger
  Beskyttelse og sikring av tilgang, hudintegritet: Hudpleie under bruk av vaskulære tilganger

  Hovedemnene som dekkes, er beskyttelse og sikring av tilganger, og hudintegritet, inkludert hudpleie under bruk av vaskulære tilganger.

 • Blodbaneinfeksjoner: Håndtering av kliniske utfordringer ved ekstraluminal kontaminasjon
  Blodbaneinfeksjoner: Håndtering av kliniske utfordringer ved ekstraluminal kontaminasjon

  Denne modulen tar for seg kliniske utfordringer knyttet til vedlikehold av katetre, med fokus på ekstraluminal kontaminasjon.

 • Blodbaneinfeksjoner: Håndtering av kliniske utfordringer ved intraluminal kontaminasjon
  Blodbaneinfeksjoner: Håndtering av kliniske utfordringer ved intraluminal kontaminasjon

  Denne modulen tar for seg kliniske utfordringer knyttet til vedlikehold av katetre, med fokus på intraluminal kontaminasjon.


Ditt velvære er viktig


MSD Covid-19 webinar moduler

 • pasientoppfølging med personlig verneutstyr
  Hvordan sikre trygg bruk av åndedrettsvern i kliniske situasjoner.
 • pasient som vasker hender
  Hvordan beskytte huden din når du gir behandling.

Forebygging av infeksjoner på intensivavdelinger

Veiledninger og protokoller har utviklet seg raskt for å ta for seg kontaminasjonskilder og patogener som kan føre til infeksjon. Vi har en helhetlig tilnærming for å redusere infeksjonsrisikoen, og samarbeider med deg for å identifisere og bidra til å beskytte andre mot sårbarhetene for dine pasienter og personale, kliniske omgivelser og praksis. Velg hver kobling for å lære mer.

Mennesker

Fokus på mennesker som reservoarer og måter smitte beveger seg blant og i mennesker: inngangsportaler og utganger og smittemåte.

 • Luftveiene
 • Huden
 • Innsnitt / sår
 • Kateter / slanger
 • Slimhinner
 • Kroppsvæsker
 • Spray
Praksis

Reduser infeksjonsrisikoen ved å implementere disse evidensbaserte protokollene og lære opp personalet i retningslinjene og anbefalt praksis.

 • Retningslinjer og protokoller
 • Klinisk opplæring
 • Opplæring av ansatte
 • Vurdering og gjennomganger
Utstyr og omgivelser

Reduser kontaminasjonsrisikoen og smitten i pleieområdene til høyrisikopasienter, og smitte på instrumenter og enheter som brukes av flere pasienter.

 • Medisinsk utstyr, instrumenter og produkter
 • Miljøflater

Forebygging av infeksjoner på intensivavdelinger

 • Åndedrettsvern for medisinsk personell
  Redusere risikoen for blodbaneinfeksjoner

  60 % av blodbaneinfeksjoner pasienter har pådratt seg på sykehuset, kommer fra en eller annen form for vaskulær tilgang. 1 av 5 pasienter som pådrar seg en CRBSI (catheter related bloodstream infections) vil dø. Sykehusoppholdene til pasienter med infeksjon forlenges og øker pleiekostnaden betydelig.
  Men, 65–70 % av CRBSIer kan forhindres med implementering av klinisk beviste løsninger.

 • Operasjonsstue personlig verneutstyr
  Redusere risikoen for infeksjoner på operasjonsstedet

  Opp til 5 % av pasienter som gjennomgår kirurgi vil oppleve negative konsekvenser av en SSI3, inkludert forlenget sykehusopphold4. Men, rundt 60 % av SSIer kan forhindres ved bruken av evidensbaserte tiltak5-7.


Våre 3M-spesialister er klare for å hjelpe deg og snakke om dine nåværende utfordringer med forebygging av infeksjon. Vi er her for deg.


Lukk  

Takk for at du fylte inn skjemaet.

En 3M representant vil ta kontakt med deg innen kort tid.

Vi beklager...

Det oppstod en feil under innsending. Prøv på nytt senere...

Referanser

 1. Cassini A et al. Burden of Six Healthcare-Associated Infections on European Population Health: Estimating Incidence-Based Disability-Adjusted Life Years through a Population Prevalence-Based Modelling Study. PLoS Med. 2016 Oct 18;13(10):e1002150.
 2. Septimus EJ, Moody J. Prevention of device-related healthcare-associated infections [version 1; referees: 2 approved]. F1000Research. 2016; 5(F1000 Faculty Rev):65. doi: 10.12688/f1000research.7493.1
 3. Smyth ET et al. (2008) Four Country Healthcare Associated Infection Prevalence Survey 2006: Oversikt over resultatene. Journal of Hospital Infection; 69:230–48.
 4. Coello R, et al. (2005) Adverse impact of surgical site infections in English hospitals J. Hosp. Infect 60: 93–103.
 5. Meeks DW, Lally KP, Carrick MM et al. Compliance with guidelines to prevent surgical site infections: As simple as 1-2-3? Am J Surg 2011; 201(1):76–83.
 6. Anderson, Deverick J., et al. Strategies to Prevent Surgical Site Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2014; 35(6): 605–627
 7. Umscheid CA, Mitchell MD, Doshi JA et al. Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably preventable and the related mortality and costs. Infect Control Hosp Epidemiology 2011; 32(2):101–114.