Bruke flytende teknologi


 • Det øverste diagrammet viser en flytende membran som påføres lett trykk for å fange opp lavfrekvente lyder; det nederste viser mer påført trykk for høyfrekvente lyder.

  Det er enkelt å veksle mellom å lytte til høye eller lave frekvenser.

  Den flytende membranteknologien er en oppfinnelse fra 3M som gjør det lettere og mer effektivt å auskultere en pasient. Du kan høre ulike typer lyder bare ved å justere trykket du bruker på bryststykket til 3M™ Littmann®-stetoskopet.

  Nesten alle Littmann-stetoskoper har minst én flytende membran. (Unntakene: elektroniske, pediatriske og spedbarnsmodeller.) Den flytende teknologien praktisk talt eliminerer behovet for å fjerne, snu og plassere bryststykket bare for å høre ulike lyder.

  Mens stetoskoper av andre merker krever at man skrur av og skifter membraner og klokker, er Littmann-stetoskopene mye enklere og mer brukervennlige.

  For å høre lavfrekvente lyder holder du bryststykket med et lett trykk på pasienten. I denne stillingen er membranen opphengt, slik at den kan gjengi lavfrekvente lyder.

  For å høre høyfrekvente lyder trykker du fast på bryststykket. Ved å trykke på bryststykket blir bevegelsen til membranen begrenset. Dette blokkerer (eller demper) lavfrekvente lyder, slik at du kan høre mer høyfrekvente lyder.

FØLG 3M™ LITTMANN®-MERKET
3M, Littmann, L-en, Littmann-logoen, Master Kardiologi, Kardiologi IV, Master Classic II, Classic III og formen til bryststykket er varemerker som tilhører 3M.
Bluetooth er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG. Java er et registrert varemerke som tilhører Oracle.
Bytt lokalisering
Norge - norsk