1. Retningslinjer for personvern
3M Norge

3M Norge

3Ms retningslinjer for personvern på Internett

3Ms globale retningslinjer for personvern på Internett

 

 • 3M respekterer din rett til personvern. Denne retningslinjen oppsummerer hvilke personopplysninger vi kan samle inn og hvordan vi kan bruke denne informasjonen. Retningslinjen beskriver også andre viktige emner relatert til personvernet ditt.

 • 3Ms globale retningslinjer for personvern på Internett

  Det er 3Ms policy å etterleve alle aktuelle lover om personvern og databeskyttelse. Denne forpliktelsen reflekterer verdien vi legger i å bygge og beholde tilliten til våre ansatte, kunder, forretningspartnere og andre som deler sine personopplysninger med oss.

  Disse globale retningslinjene for personvern på Internett («policyen») forklarer hvordan 3M beskytter personvernet ditt når vi samler inn personopplysninger på 3Ms nettsteder. Begrepet «personopplysninger» som brukt i denne policyen, refererer til informasjon som identifiserer deg personlig, alene eller i kombinasjon med annen informasjon som er tilgjengelig for oss.

  Denne policyen gjelder generelt for alle nettsteder driftet av eller på vegne av 3M og deres forretningsenheter verden rundt (hver og en et «3M-nettsted»).

 • Nettstedets personvernerklæringer

  Selv om denne policyen gjelder for alle 3M-nettsteder, har hvert 3M-nettsted forskjellig formål og forskjellige funksjoner. Dersom ytterligere eller forskjellige beskrivelser kreves i forhold til et spesifikt 3M-nettsted, vil vi gi disse beskrivelsene på siden det gjelder eller på en separat personvernerklæring for nettstedet («personvernerklæring for nettsted») gitt på det gjeldende nettstedet. Hver individuelle beskrivelse eller personvernerklæring for et nettsted supplerer eller endrer denne policyen, men kun i forhold til 3M-nettstedet hvor den gis.

 • Begrensninger for innsamling, bruk og deling av personlig informasjon

  I den grad det er lovpålagt, vil 3M ved innsamling av personopplysninger på et 3M-nettsted:

  • gi deg betimelig og passende melding om dets retningslinjer for bruk av data;

  • samle inn, bruke, offentliggjøre og overføre dine personopplysninger kun med ditt samtykke, som kan være uttrykt eller implisitt, avhengig av sensitiviteten av den personlige informasjonen, juridiske krav og andre faktorer;

  • samle inn dine personopplysninger kun for spesifikke, begrensede formål. Informasjonen vi samler inn vil være relevant, adekvat og ikke overdreven for det tilsiktede formålet;

  • behandle dine personopplysninger i henhold til formålet de ble samlet inn for, eller som senere du har samtykket til;

  • iverksette kommersielt rimelige tiltak for å sikre at dine personopplysninger er pålitelig for tilsiktet bruk, nøyaktige, fullstendige, og holdes oppdatert når nødvendig;

  • ikke bruke dine personopplysninger til direktemarkedsføringsformål uten å gi deg muligheten til å «avmelde deg», og

  • iverksette egnede tiltak, ved kontrakt eller på annet vis, for å gi tilstrekkelig beskyttelse for personopplysninger som blir delt med tredjeparter eller overført til andre land, inkludert overføringer innad i 3M.

 • Informasjon samlet av 3Ms nettsteder og hvordan den kan brukes

  Når du går til og bruker et 3M-nettsted, kan vi samle inn informasjon om deg på tre måter:

  1. Informasjon sendt til oss fra nettleseren din

  3M samler inn informasjon som nettleseren din sender oss automatisk. Denne informasjonen inkluderer vanligvis IP-adressen fra nettleverandøren din, navnet på operativsystemet ditt (som iOS® eller Windows®), samt navn og versjon på nettleseren din (som Internet Explorer® eller Chrome®). Informasjonen vi mottar, avhenger av innstillingene i nettleseren din. Sjekk nettleseren din om du vil vite hvilken informasjon den sender eller hvordan du endrer på innstillingene dine.

  Informasjonen nettleseren gir, identifisere deg ikke personlig. Vi bruker denne informasjonen for å skape statistikk som hjelper oss med å forbedre nettstedene våre og gjøre dem mer kompatible med teknologien brukerne benytter.

  2. Informasjon samlet inn ved å legge en «informasjonskapsel» på datamaskinen din

  3M kan samle inn informasjon ved å legge et «merke» på din datamaskins harddisk. Dette «merket» er bedre kjent som en «informasjonskapsel».

  Alle våre 3M-nettsteder bruker «øktinformasjonskapsler». En øktinformasjonskapsel brukes for å merke datamaskinen din med en unik datagenerert ID når du bruker nettstedet vårt. En øktinformasjonskapsel identifiserer deg ikke personlig, og utløper når du lukker nettleseren din. Vi bruker øktinformasjonskapsler for å samle statistisk informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedene våre – hvilke sider de besøker, hvilke koblinger de bruker og hvor lenge de blir på hver side. Vi analyserer denne informasjonen (kjent som «klikkstrømdata») i statistisk form for å få en bedre forståelse av våre besøkendes interesser og behov, og dermed forbedre innhold og funksjonalitet på nettstedene våre.

  Noen 3M-nettsteder bruker også «faste informasjonskapsler». Disse informasjonskapslene utløper ikke når du lukker nettleseren. De forblir på datamaskinen til du sletter dem. Ved å gi datamaskinen din en unik ID kan vi opprette en database over de tidligere valgene og preferansene dine. I situasjoner hvor disse må samles inn igjen, kan vi hente dem ut automatisk og dermed spare deg for tid og innsats. Etter at du for eksempel har kjøpt noe og så bestemmer deg for å kjøpe noe igjen, vil leveranseadressen din være lagret slik at den bare må bekreftes. Hvis et 3M-nettsted bruker «faste informasjonskapsler», vil du varsles om dette i personvernerklæringen på den aktuelle siden.

  Om du ikke ønsker å motta disse informasjonskapslene, kan du stille inn nettleseren din til å avvise informasjonskapsler, eller varsle deg når en blir plassert på datamaskinen din. Selv om det ikke kreves at du godtar informasjonskapsler når du besøker et 3M-nettsted, kan det hende du ikke får bruke alle funksjonene på siden hvis nettleseren din ikke godtar informasjonskapsler.

  3. Informasjon du avgir med viten og vilje

  3M samler inn informasjon du avgir med viten og vilje når du bruker et 3M-nettsted. Dette kan for eksempel være informasjonen du oppgir når du registrerer deg for e-postvarsler, når du deltar i en undersøkelse eller når du stiller oss et spørsmål eller gir tilbakemelding via e-post. I mange tilfeller vil dette være personopplysninger.

  3M bruker denne informasjonen til den hensikten du oppgir den for. Hvis du for eksempel oppgir e-postadressen din når du registrerer deg for å motta e-postvarsler, vil vi bruke e-postadressen din for å levere e-postvarslene du ønsker.

  Vi kan også bruke informasjonen vi samler inn på 3M-nettsteder til forskjellige forretningsformål, slik som kundeservice, til å forhindre svindel, markedsundersøkelser, til å forbedre produktene og tjenestene våre, samt tilby deg og selskapet ditt informasjon og tilbud vi tror kan være av interesse. Vi kan også fjerne alle personopplysninger, og benytte resten for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål.

  Mange av 3M-nettstedene lar deg foreta valg om bruken av dine personopplysninger. I de fleste tilfeller vil vi be deg indikere valgene dine på tidspunktet og stedet hvor du avgir personopplysningene dine.

 • Deling av personopplysninger

  3M vil ikke uten ditt uttrykkelig samtykke selge personopplysninger samlet inn fra nettstedene sine til agenter for e-postlister.

  3M kan dele dine personopplysninger med andre 3M-forretningsenheter. Når vi gjør dette, vil disse 3M-forretningsenhetene bruke informasjonen i samsvar med formålene den opprinnelig ble samlet inn for (eller som du senere ga samtykke til), og kun som tillatt under denne policyen, gjeldende personvernerklæringer for land eller nettsteder og gjeldende lover for personvern og databeskyttelse.

  3M kan også dele dine personopplysninger med tredjeparter vi benytter til å utføre støttetjenester for oss. Disse tredjepartene kan kun bruke personopplysningene vi deler med dem til å utføre tjenester på våre vegne, og må behandle personopplysningene dine som strengt konfidensiell.

  I noen tilfeller kan 3M dele personopplysninger med tredjeparter som inngår i partnerskap med oss for å tilby produkter og tjenester til kundene våre. Når vi gjør dette, vil vi kreve at disse forretningspartnerne bruker personopplysningene vi deler med dem i samsvar med formålene den opprinnelig ble samlet inn for (eller som du senere ga samtykke til), og kun som tillatt under denne policyen, gjeldende personvernerklæringer for land eller nettsteder og gjeldende lover for personvern og databeskyttelse.

  I visse begrensede tilfeller kan vi dele eller overføre personopplysninger til urelaterte tredjeparter. For eksempel kan vi tilby personopplysninger til en tredjepart (i) etter ditt ønske, (ii) for å overholde juridiske krav eller rettskjennelser, (iii) for å etterforske mulig kriminell aktivitet som identitetstyveri, (iv) i sammenheng med salg, oppkjøp, fusjon, omorganisering, avvikling eller oppløsning av 3M eller en 3M-forretningsenhet, eller (v) under lignende omstendigheter. Om en slik hendelse skulle oppstå, vil vi iverksette hensiktsmessige tiltak for å beskytte personopplysningene dine.

  Mange av 3M-nettstedene våre tillater at du foretar valg om offentliggjøring og/eller overføring av personopplysninger. I de fleste tilfeller vil vi be deg indikere valgene dine på tidspunktet og stedet hvor du avgir personopplysninger.

 • Beskyttelse av personopplysninger

  Personopplysningene dine vil generelt bli lagret i 3Ms databaser eller databaser vedlikeholdt av tjenesteleverandørene våre. De fleste av disse databasene lagres på servere i USA. Såfremt dette er lovpålagt, vil vi varsle deg dersom dine personopplysninger blir overført utenfor landet ditt.

  3M opererer med gode sikkerhetstiltak for å beskytte konfidensialiteten, sikkerheten og integriteten av personopplysningene dine. For eksempel bruker vi SSL-teknologi for å overføre personopplysninger over Internett. Selv om vi har sikkerhetstiltak som bidrar til å beskytte personopplysningene dine mot adgang, misbruk eller endring av uautoriserte parter, som er tilfelle for alle datanettverk koblet til Internett, kan vi ikke garantere for sikkerheten av informasjon som leveres over Internett, og er ikke ansvarlige for sikkerhetsbrudd utenfor vår rimelige kontroll.

 • Tilgang til personopplysninger

  Du kan gjennomgå, rette og oppdatere personopplysninger du gir oss via et 3M-nettsted ved å bruke tilbakemeldingsmekanismene gitt på ethvert 3M-nettsted. Klikk på koblingen for tilbakemelding, eller skriv til oss på 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 

 • Oppbevaring av personopplysninger

  3M beholder personopplysninger innsamlet på 3M-nettsteder så lenge som nødvendig for å levere tjenestene, produktene og informasjonen du etterspør, eller så lenge som tillatt under gjeldende lov.

 • Barn og foreldre

  3M-nettsteder er generelt ikke ment for bruk av personer under 13 år. 3M hverken ber om eller samler inn personopplysninger fra eller om barn på nettstedene sine, unntatt som tillatt under gjeldende lov. Om barnet ditt har sendt inn personopplysninger og du ønsker at slik informasjon blir slettet fra registrene våre, kan du be om dette ved å bruke tilbakemeldingsmekanismene gitt på ethvert 3M-nettsted. Klikk på koblingen for tilbakemelding, eller skriv til oss på 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 • Spørsmål om denne policyen eller personvernerklæringene våre

  Dersom du har spørsmål om denne policyen eller personvernerklæringer for land eller nettsteder, eller vår bruk av dine personopplysninger, ta kontakt ved å klikke på denne tilbakemeldingskoblingen. Du kan også skrive til oss på 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 • Endringer i denne retningslinjen og personvernerklæringene våre

  3M forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne policyen når som helst og uten forvarsel, ved å legge frem den reviderte versjonen av denne policyen på 3M-nettstedene våre. Vi forbeholder oss også retten til å oppdatere våre personvernerklæringer for land eller nettsteder når som helst og uten forvarsel, ved å legge frem den reviderte versjonen av personvernerklæringen på det gjeldende 3M-nettstedet. Om vi endrer denne policyen eller enhver personvernerklæring, vil endringene bare gjelde for personopplysninger innhentet etter at vi framla den redigerte policyen eller personvernerklæringen på det gjeldende 3M-nettstedet.

ANDRE 3M-WEBSITES
bComHER KJØPER DU
Følg oss
Varemerkene oppført ovenfor tilhører 3M.
Norge   
norsk