1. Sikkerhetsdatablad-søk
3M Norge

Søk etter sikkerhetsdatablad

SDS Finder

Finn resultater

Sikkerhetsdatablad (SDB) på dette nettstedet oppfyller kanskje ikke kravene i ditt lands lovgivning. Hvis du vil ha en kopi av sikkerhetsdatablad i formatet som kreves av ditt lands lovgivning, må du ta kontakt med ditt lokale 3M-datterselskap eller ringe {Phone Number} for mer informasjon. Vi tilbyr også Sikkerhetsdatabladinformasjon på nettet for andre land på lokale språk.

 

Søketips

Sikkerhetsdatablad (SDB) for 3M-produkter er tilgjengelige for brukere av farlige stoffer.

3M gir deg tilgang til sikkerhetsdatablad-informasjon, forutsatt at informasjonen kopieres fullt ut uten endringer, med mindre tidligere godkjenning er innhentet fra 3M, og hverken kopien eller originalen videreselges eller distribueres på annen måte med den hensikt å profittere på det.

 

Produktnavn/-nummer

Du kan angi en kombinasjon av ord og tall i feltet produktnavn/-nummer, for eksempel produktnavn og modellnumre.

Eksempel: skrivebordsrenser 573 hvis du søker etter 3M™ skrivebords- og kontorrenser.

 

Sikkerhetsdatablad- og 3M ID-nummerformat

Example: 10-0157-7 and 70-0160-6830-9

 

Sikkerhetsdatabladnumre

Disse numrene kan noen ganger være på produktemballasjen.

 

Fragment

Vet du ikke hele SDB-nummeret? Angi minst to av sifrene.

 

Spørsmål om sikkerhetsdatablad

Ring 0 63 84 hvis du ikke kan finne den spesifikke Sikkerhetsdatablad-informasjonen.

ANDRE 3M-WEBSITES
bComHER KJØPER DU
Følg oss
Varemerkene oppført ovenfor tilhører 3M.
Norge   
norsk